Jubileusz 5- lecia Kapeli Kasztelańskiej z Tuliszkowa

JUBILEUSZ 5- LECIA KAPELI KASZTELAŃSKIEJ Z TULISZKOWA!
Już w najbliższą niedzielę Kapela Kasztelańska z Tuliszkowa obchodzi swoje piąte urodziny.
Zapraszamy Państwa serdecznie do wspólnego świętowania.
Uroczystość jubileuszowa odbędzie się w niedzielę o godz. 18.00 przed budynkiem Miejsko- Gminnego Ośrodka Kultury w Tuliszkowie.

 

źródło www.youtube.com

Czytaj więcej...

Kurenda

KURENDA 

Burmistrz Gminy i Miasta Tuliszków informuje o możliwości zgłaszania strat powstałych w gospodarstwach rolnych, tj. w sadach owocowych w wyniku ujemnych skutków przezimowania

Rolnicy zgłaszający straty powinni we wnioskach wykazać wszystkie uprawy, również te,       w których nie wystąpiły szkody. W tym przypadku w kolumnie 4 należy wpisać zero.

Podana powierzchnia upraw powinna zgadzać się z powierzchniami zadeklarowanymi we wniosku o dopłaty do ARiMR.

W przypadku posiadania gruntów w kilku gminach, do gminy w której jest siedziba gospodarstwa należy dostarczyć protokoły z pozostałych gmin celem sporządzenia protokołu zbiorczego dla całego gospodarstwa.

Wnioski o oszacowanie należy składać w Urzędzie Gminy i Miasta w Tuliszkowie – punkt informacyjny. Wnioski będą przyjmowane od dnia 20 maja 2019r. do dnia 31 maja 2019r. Wnioski złożone przed lub po terminie zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.

Druk wniosku o oszacowanie strat można uzyskać w Urzędzie Gminy i Miasta w Tuliszkowie (Punkt Informacyjny) lub pobrać ze strony internetowej www.tuliszkow.pl

Czytaj więcej...

POLECANY FOTOREPORTAŻ

POLECAMY

facebook_page_plugin