INFORMACJA BURMISTRZA GMINY I MIASTA TULISZKÓW

I N F O R M A C J A

Burmistrz Gminy i Miasta Tuliszków 

informuje o możliwości składania wniosków 

do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

miasta Tuliszków

Zainteresowani mogą składać wnioski do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Tuliszków w Urzędzie Gminy i Miasta Tuliszków, Plac Powstańców Styczniowych 1863 r. nr 1, 62-740 Tuliszków w terminie do dnia 18 listopada  2016 r. 

Wzory wniosków dostępne są w siedzibie Urzędu oraz na stronie internetowej www.biptuliszkow.pl

Wniosek powinien zawierać: nazwisko, imię, i adres wnioskodawcy, oznaczenie nieruchomości, której dotyczy oraz wnioskowane przeznaczenie.

Czytaj więcej...

INFORMACJA DLA ROLNIKÓW

Informacja dla rolników

Burmistrz Gminy i Miasta Tuliszków przekazuje informacje Państwowego Instytutu Weterynaryjnego – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach dotyczącego rozpropagowania filmu edukacyjnego na temat postępowania i zachowania się w związku z zagrożeniem afrykańskim pomorem świń (ASF). Zachęcam do zapoznania się z filmem edukacyjnym pt. : „Afrykański pomór świń – zasady ochrony świń przed chorobą”.

Czytaj więcej...

UNIEWAŻNIENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT

Unieważnienie otwartego konkursu ofert na dofinansowanie w formie wsparcia zadań realizowanych na rzecz Mieszkańców Gminy i Miasta Tuliszków , w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych.

Czytaj więcej...

POLECANY FOTOREPORTAŻ

POLECAMY