KOMUNIKAT OSTRZEGAWCZY

KOMUNIKAT OSTRZEGAWCZY

Zjawisko/stopień zagrożenia:

Silna mgła

Obszar:województwo wielkopolskie - subregion koniński i kalisko-leszczyński

Ważność

: od godz. 12:00 dnia 25.11.2016 r. do godz. 20:00 dnia 25.11.2016 r.

Przebieg

: Na znacznym obszarze występuje i nadal jest prognozowana mgła ograniczająca widzialność

poniżej 200 m.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 85%.

Czytaj więcej...

ZAPROSZENIE NA SZKOLENIE

Stowarzyszenie "Solidarni w Partnerstwie" zaprasza na szkolenia w
zakresie wypełniania wniosków oraz biznesplanów przedsiębiorców oraz
osoby zainteresowane podjęciem działalności gospodarczej

solidarni pl

Czytaj więcej...

KOMUNIKAT OSTRZEGAWCZY

KOMUNIKAT OSTRZEGAWCZY

SILNA MGŁA

Obszar:

województwo wielkopolskie

Ważność

: od godz. 19:00 dnia 24.11.2016 r. do godz. 09:00 dnia 25.11.2016 r.

Czytaj więcej...

Franciszek Sobiś 1946- 2016

wstazka żałobna

 

 

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Franciszka Sobisia

lat 70

 

 Naczelnika Miasta i Gminy Tuliszków w okresie od września 1976 do października 1986

Wyrazy głębokiego współczucia

Rodzinie i Bliskim składają

 

Przewodniczący Rady Miejskiej                                 Burmistrz Gminy i Miasta

Tomasz Maćkowski                                            Grzegorz Ciesielski

 

Tuliszków dn, 24 listopada 2016 r.

Czytaj więcej...

INFORMACJA

INFORMACJA

           W związku z przeprowadzeniem wojewódzkiego treningu systemu ostrzegania i alarmowania (SOA) w dniu 24 listopada 2016 r. na terenie Gminy i Miasta Tuliszków zostanie przeprowadzona próba syren alarmowych  w jednostkach OSP z terenu gminy o godz. 1200 – pięciosekundowe głośne uruchomienie syren.

KOMUNIKAT OSTRZEGAWCZY

KOMUNIKAT OSTRZEGAWCZY

SILNA MGŁA

Obszar:

województwo wielkopolskie

Ważność

: od godz. 00:00 dnia 23.11.2016 r. do godz. 10:00 dnia 24.11.2016 r.

Czytaj więcej...

PROJEKT "CZAS NA AKTYWIZACJĘ"

Turecka Izba Gospodarcza wraz z Europejskim Towarzystwem Inicjatyw Obywatelskich oraz Gminą Osiek Mały zapraszają do udziału w bezpłatnym projekcie pn. "Czas na aktywizację", skierowanym do 100 osób (60 kobiet, 40 mężczyzn) w wieku 15-29 lat (w tym bezrobotni, niepełnosprawni, bierni zawodowo, nieuczestniczący w kształceniu lub szkoleniu)o niskich kwalifikacjach (max. wykształcenie średnie).

Czytaj więcej...

POLECANY FOTOREPORTAŻ

POLECAMY