Informacja o programie Nauka Pływania uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Tuliszków

Uczniowie szkół podstawowych z Tuliszkowa, Grzymiszewa, Smaszewa, Tarnowej, Ogorzelczyna i Kiszew, od września tego roku uczestniczą w zajęciach nauki pływania zorganizowanych na pływalni Ośrodka Sportu i Rekreacji w Turku. Zajęcia odbywają się w ramach projektu pn. „Nauka pływania uczniów szkół podstawowych z terenu gminy Tuliszków”, realizowanego przez Gminę i Miasto Tuliszków. Celem głównym projektu jest wzrost poziomu ogólnej sprawności fizycznej uczniów poprzez naukę pływania. Projektem objętych jest 225 uczniów wyłonionych w rekrutacji przeprowadzonej w każdej ze szkół. Uczniowie zostali podzielenia na pięć 45 osobowych grup. Każda z grup objęta została 16 godzinnym kursem nauki pływania w ramach, którego uczniowie poznają elementarne zasady pływania oraz zdobywają umiejętności praktyczne, związane z przebywaniem w wodzie i pod wodą, przeprowadzane są ćwiczenia oswajania się z wodą, ćwiczenia oddechowe, wypornościowe, nauka techniki skoków na nogi do wody.
Podniesieniu ogólnej sprawności fizycznej uczniów służyć będą odbywające się w ramach w/w kursu ćwiczenia korekcyjne w wodzie. Zajęcia odbywają się od września do grudnia dwa razy w tygodniu po godzinie dla każdej z 45 osobowych grup.
Uczniowie mają zapewniony dowóz na zajęcia, opiekę nauczycieli oraz ubezpieczenie. Do przeprowadzenia zajęć nauki pływania zatrudnionych zostało trzech instruktorów pływania posiadających odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe w pracy z młodzieżą szkolna.
Projekt „Nauka pływania uczniów szkół podstawowych z gminy Tuliszków ” jest współfinansowany ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Funduszu Zajęć Sportowo - Rekreacyjnych dla Uczniów.
Uczniowie szkół podstawowych z Tuliszkowa, Grzymiszewa, Smaszewa, Tarnowej, Ogorzelczyna i Kiszew, od września tego roku uczestniczą w zajęciach nauki pływania

Czytaj więcej...

Plebiscyt

Burmistrza Gminy i Miasta Tuliszków ogłasza plebiscyt w następujących kategoriach:
1. Firma Roku- za profesjonalizm i najwyższą jakość w swej działalności, dobre przykłady własnych osiągnięć oraz wpływ na rozwój całej społeczności lokalnej.
2. Sponsor Roku- za przekazanie największych środków pomocowych innym podmiotom z terenu Gminy Tuliszków w poprzednim roku kalendarzowym.
3. Rolnik Roku- za wzorowo prowadzone gospodarstwo rolne, wprowadzanie  innowacji w produkcji rolnej i hodowli oraz umiejętności pozyskiwania środków z zewnątrz.
4. Talent Roku- za szczególne osiągnięcia sportowe, humanistyczne, społeczne i inne dzieci i młodzieży.
Poniżej załączamy regulamin oraz wniosek plebiscytu.
Burmistrza Gminy i Miasta Tuliszków ogłasza plebiscyt w następujących kategoriach:

Czytaj więcej...

Złote gody

19 listopada 2009 roku w Sali Bankietowej Państwa Mannickich odbyło się uroczyste wręczenie odznaczeń prezydenckich za długoletnie pożycie małżeńskie.
Uroczystość rozpoczęła z-ca kierownika USC Halina Patrzykąt, która powitała wszystkich. Po niej głos zabrał Burmistrz Gminy i Miasta w Tuliszkowie Grzegorz Ciesielski.
Burmistrz wspomniał o roli jakie odgrywają różne pokolenia w życiu społecznym, oraz jak ważną komórką społeczną jest rodzina. Wskazał, iż do sukcesów potrzebna jest współpraca wielu ludzi i wielu pokoleń, a długoletnie związki, takie jak złote gody, dają przeświadcznie o wartościach wspólnego życia.
Głos zabrała również wieloletnia kierownik USC, aktualna radna miejska, Jadwiga Poprawska, która złożyła gorące życzenia.
Po tej części uroczystości nastąpiło uroczyste wręczenie odznaczeń, które wręczył Burmistrz Grzegorz Ciesielski, Sekretarz Urzędu Bolesław Mazurek, wieloletnia kierownik USC i aktualna radna Jadwiga Poprawska oraz Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Hryniuk. Odznaczenia 50 lecia pożycia w związku małżeńskim zostały przyznane następującym parom:
1. Bekalarz Jerzy i Czesława
2. Buczyński Józef i Marianna
3. Durkiewicz Jan i Zofia
4. Filipiak Józef i Cecylia
5. Gronostaj Sławomir i Marianna
6. Janaszkiewicz Stanisław i Helena
7. Janiszewki Jan i Irena
8. Kokociński Narcyz i Barbara
9. Kowalczyk Zenon i Krystyna
10.Kuśmierek Zdzisław i Krystyna
11.Michalak Józef i Aleksandra
12.Michalak Zygmunt i Zofia
13.Molka Jan i Irena- nieobecni
14.Nowak Piotr i Marianna
15.Pawlicki Józef i Helena
16.Podębski Ryszard i Marianna
17.Połatyński Jan i Teresa
18.Przybył Zenon i Krystyna
19.Sobacz Jan i Helena
20.Szczap Jan i Jadwiga
21.Trocha Wacław i Helena
22.Włodarski Ryszard i Natalia
23.Włodarski Zygmunt i Marianna
24.Wojtkowiak Edmund i Barbara
25.Wągiel Józef i Marianna
Po wręczeniu odznaczeń zaśpiewano wspólnie "Sto Lat" przy współudziale zespołu "Jesień" z Tuliszkowa. Toastowi towarzyszyła lampka szampana.
Następnie zespół jesień zaprezentował przygotowany na tą okazję repertuar.
Po występie "Jesieni" przyszedł czas na posiłek oraz tort.
Po sutym posiłku jubilaci znaleźli siły, aby potańczyć wspólnie. Tym samym dali przykład, iż nic tak nie wpływa na długowieczność i zdrowie jak długoletnia miłość.
19 listopada 2009 roku w Sali Bankietowej Państwa Mannickich odbyło się uroczyste wręczenie odznaczeń prezydenckich za długoletnie pożycie małżeńskie.

Czytaj więcej...

11 listopada Dzień Niepodległości

1 listopada 2009 r. jak w całej Polsce, tak i w Tuliszkowie obchodzono uroczystość odzyskania niepodległości połączoną z przygotowaniami do 70 rocznicy zbrodni katyńskiej, którą to będziemy obchodzić w 2010 r.. Jak co roku uroczystości odbywały się na tuliszkowskim rynku. Rozpoczęły się uroczystą mszą świętą w Kościele pod wezwaniem św. Wita w Tuliszkowie.
Po mszy świętej osoby zebrane na obchodach mogły obejrzeć przygotowany przez nauczycielki z Zespołu Szkół w Tuliszkowie, Sylwię Zielińską-Sikorę, Ewę Jasińską i Anetę Urbaniak, film pt. „Tuliszków i Niepodległa”. Po emisji filmu głos zabrał Burmistrz Tuliszkowa Grzegorz Ciesielski, który nawiązał zarówno do czasów, kiedy Polska walczyła o własną niepodległość, jak i wielkiej krzywdy, jaką polski naród wycierpiał wskutek istnienia takich miejsc jak Katyń.
Po przemówieniu burmistrza rozpoczął się program przygotowany przez Miejsko-Gminny Dom Kultury w Tuliszkowie, który pod opieką Małgorzaty Grześkiewicz i Jarosława Durkiewicza przygotowały: Dominika Bałdyka, Anita Szablewska, Marta Lewandowska, Wioletta Pigulska, Monika Kozłowska i Adrian Pawlicki.
Po programie artystycznym głos zabrała Pani Poseł Irena Tomaszak-Zesiuk przypominając jak ważnym świętem jest Dzień Niepodległości.
Gmina Tuliszków włączyła się do ogólnopolskiej akcji „Katyń ocalić od zapomnienia”, polegającej na wsadzeniu 21473 Dębów Pamięci na 70 rocznicę zbrodni katyńskiej. Ilość Dębów odpowiada liczbie ofiar Katynia. Taki dąb został również posadzony w Tuliszkowie. Poświęcony został kapitanowi Franciszkowi Majewskiemu, urodzonemu w Tuliszkowie i zamordowanemu w Katyniu. Już od niedzieli mieszkańcy Tuliszkowa i okolicznych miejscowościi mogli składać podpisy na akcie erekcyjnym. Złożyli na nim również podpisy Poseł Na Sejm RP Irena Tomaszak-Zesiuk, burmistrz G.i M. Tuliszków Grzegorz Ciesielski, Przewodniczący RM Piotr Hryniuk, Ks. Prałat Stanisław Nowak, Podporucznik Józef Kościelak oraz przedstawiciel młodzieży Adrian Pawłowski.
Podpisany Akt Erekcyjny został zapakowany do tuby.Następnie złożono kwiaty pod pomnikiem Tadeusza Kościuszki i Jana Pawła II.
Po złożeniu wiązanek dokonano uroczystego zakopania Aktu Erekcyjnego pod Dębem Pamięci oraz odsłonięcia tablicy upamiętniającej kapitana Franciszka Majewskiego.
Tym samym i Tuliszków ma swoich bohaterów, którym można podziękować za "wolność naszą i Waszą"
1 listopada 2009 r. jak w całej Polsce, tak i w Tuliszkowie obchodzono uroczystość odzyskania niepodległości połączoną z przygotowaniami do 70 rocznicy zbrodni katyńskiej, którą to będziemy obchodzić w 2010 r..

Czytaj więcej...

Dzień Edukacji Narodowej

14 października 2009 roku w Sali Bankietowej Państwa Manickich odbyła się uroczystość Dnia Edukacji Narodowej. Burmistrz Gminy i Miasta Tuliszków Grzegorz Ciesielski oraz Przewodniczący RM w Tuliszkowie Piotr Hryniuk wręczyli nagrodę burmistrza. Nagrodę burmistrza otrzymali:
Iwona Bartczak- nauczycielka Zespołu Szkół w Tuliszkowie
Izabela Gradecka- dyrektor Gimnazjum w Grzymiszewie
Alicja Ignaczak- dyrektor ZP w Tarnowej
Krzysztof Konieczka- w-ce dyrektor Zespołu Szkół w Tuliszkowie
Małgorzata Krucka- dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Grzymiszewie
Elżbieta Kutkowska- dyrektor SP w Kiszewach
Irena Michalak- dyrektor SP w Smaszewie
Marianna Skubiszewska- dyrektor przedszkola w Tuliszkowie
Grażyna Tabaka- nauczycielka Zespołu Szkół w Tuliszkowie
Halina Wenc- dyrektor Zespołu Szkół w Tuliszkowie
Jolanta Werkowska- dyrektor SP w Ogorzelczynie
Nadano również tytuły „Nauczyciela Roku” w trzech kategoriach.
W kategorii nauczyciela klas 1-3 nominowani byli następujący nauczyciele: Aleksandra Grzelak (SP Ogorzelczyn), Jolanta Krawczyk (SP w Tarnowej), Barbara Bukowiecka (SP Smaszew), Ewa Bartczak (ZS w Tuliszkowie) oraz zwyciężczyni Wioletta Wasela (ZSP Grzymiszew).
W kategorii nauczyciela klas 4-6 nominowani byli: Ewa Łuszcz (SP Ogorzelczyn), Urszula Okupna (SP Smaszew), Grażyna Wojdak (ZSP Grzymiszew). Aneta Urbaniak (ZS w Tuliszkowie) oraz zwyciężczyni w tej kategorii Marzena Małolepsza (SP Tarnowa).
W kategorii nauczyciela gimnazjum nominowani byli następujący nauczyciele: Ewa Kowalewska (Gimnazjum w Grzymiszewie), Kornelia Lewandowska (Gimnazjum w Grzymiszewie) oraz Mirosława Puszcz-Majda (ZS w Tuliszkowie). Zwyciężczynią w tej kategorii została Kornalia Lewandowska.
14 października 2009 roku w Sali Bankietowej Państwa Manickich odbyła się uroczystość Dnia Edukacji Narodowej.

Czytaj więcej...

Ostrzeżenie o silnych wiatrach

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu ostrzega:
W ramach działań z zakresu monitoringu zagrożeń przekazujemy treść ostrzeżenia
meteorologicznego nr 335 wydanego przez IMGW Oddział w Poznaniu dnia 13.10.2009 r.:
Ważność: od godz. 20:00 dnia 13.10.2009 r. do godz. 20:00 dnia 14.10.2009 r.
Obszar: województwo wielkopolskie
Stopień zagrożenia: 1
Przebieg: Przewiduje się wystąpienie silnego wiatru o prędkości 40 – 50 km/h, w porywach 70 –
90 km/h, z kierunków północnych.
W czasie ważności ostrzeżenia wystąpią opady deszczu, deszczu ze śniegiem, a na wschodzie
województwa również śniegu. Opady okresami mogą być dość intensywne 15 – 20 mm.
Skutki: Uszkodzenia budynków, dachów; łamanie i wyrywanie drzew z korzeniami; utrudnienia
w komunikacji; uszkodzenia linii napowietrznych.
Uwagi WCZK w odniesieniu do niniejszego ostrzeżenia:
- proszę podjąć stosowne działania w tym szczególnie związane z ostrzeżeniem ludności,
- o negatywnych skutkach zjawisk meteorologicznych i anomalii proszę informować Wojewódzkie
Centrum Zarządzania Kryzysowego (tel. 061 854 99 10, fax. 061 854 99 20),
- adres internetowy komunikatów ostrzegawczych IMGW:
www.imgw.pl/wl/internet/zz/zagrozenia/ost_met.html
Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu ostrzega:

Czytaj więcej...

POLECANY FOTOREPORTAŻ

POLECAMY

facebook_page_plugin