Ogłoszenie

Marszałek Województwa Wielkopolskiego przystąpił do konsultacji społecznych w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu programu ochrony powietrza pt. „Program ochrony powietrza dla strefy wielkopolskiej ze względu na ozon”.

Czytaj więcej...

absolutorium dla Burmistrza GiM Tuliszków

W dniu 28 czerwca 2012 r. odbyła się  sesja absolutoryjna (XVII). Rada Miejska rozpatrzyła sprawozdania finansowe, wykonanie budżetu wraz z informacją o stanie mienia komunalnego za 2011 r., wysłuchała opinii stałych komisji Rady oraz wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium i udzieliła Burmistrzowi GiM Tuliszków absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2011 r.

Czytaj więcej...

POLECANY FOTOREPORTAŻ

POLECAMY

facebook_page_plugin