Konkurs

1. W konkursie mogą uczestniczyć mieszkańcy posesji, znajdujących się na terenie gminy.
2. Uczestników w konkursie mogą zgłaszać:
- Radni,
- Sołtysi,
- właściciele posesji.
3. Zgłoszenie powinno zawierać Imię i Nazwisko właściciela, adres oraz telefon kontaktowy. Zgłoszenia będą przyjmowane w Punkcie Informacyjnym Urzędu Gminy i Miasta Tuliszków do dnia 24 sierpnia 2010 r. na formularzach dostępnych w punkcie informacyjnym.
4. Oceny dokonuje Komisja Konkursowa powołana przez Burmistrza Gminy i Miasta Tuliszków oceniając posesję zgodnie z poniższymi kryteriami:
- Stan techniczny i estetyka budynku
- Architektoniczne powiązanie ogrodzenia i zagrody z otoczeniem
- Atrakcyjność i kompozycja części ogrodowo-wypoczynkowej
- Ogólny ład przestrzenny i porządek oraz stan sanitarno-higieniczny
- Ogólne wrażenie estetyczne
- Nowatorstwo
5. Laureaci poprzednich edycji konkursu będą oceniani wyłącznie w kategorii wprowadzonych zmian względem poprzednich lat.
6. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone podczas Gminno-Parafialnych Dożynek w dniu 29 sierpnia 2010 r., które odbędą się w Smaszewie.
7. Za pierwsze 3 miejsca przewidziano nagrody.
8. Konkurs zostanie przeprowadzony tylko w przypadku, kiedy zostanie zgłoszone minimum 5 posesji.
1. W konkursie mogą uczestniczyć mieszkańcy posesji, znajdujących się na terenie gminy.

Czytaj więcej...

20 lat Tuliszkowskiego Samorządu

12 lipca 2010 roku w Sali bankietowej Państwa Manickich odbyło się podsumowanie 20 lat funkcjonowania tuliszkowskiego samorządu.
 
Uroczystości zostały uświetnione przez wielu znamienitych gości m.in. Senatora Ireneusza Niewiarowskiego, Arkadiusza Błochowiaka- członka Zarządu Województwa Wielkopolskiego, Wicestarosta Turecki Krzysztof Kolenda,Wojtowie i Burmistrzowie z terenu powiatu Tureckiego, radni reprezentujący gminę Tuliszków oraz wielu innych gości związanych z samorządem i z jego powstawaniem na terenie Gminy i Miasta Tuliszków.
 
Otwarcia uroczystości dokonał Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Hryniuk. Po nim głos zabrał Burmistrz Grzegorz Ciesielski, który przybliżył gminę Tuliszków, przedstawił jej walory i wspomniał o warunkach w jakich powstawał tuliszkowski samorząd. Burmistrz podzękował Zarządowi Województwa Wielkopolskiego za wkład w rozwój infrasturktury gminy Tuliszków. Podziękowania oraz  te złożył na ręce Arkadiusza Błochowiaka- członka Zarządu  Województwa Wielkopolskiego. Zaprosił również zebranych do obejrzenia filmu, przygotowanego specjalnie na okazję 20-lecia samorządu terytorialnego.
 
Po emisji filmu, wręczono odznaczenia. Jako pierwsze zostały wręczone odznaki honorowe "Zasłużeni dla Powiatu Tureckiego". Odznaczenia te otrzymali Małgorzata Grześkiewicz, Jarosław Durkiewicz, Dariusz Jasak, Małgorzata Krucka, Bożena Pielesiak oraz Halina Wenc.
 
Wręczono również odznaczenia "Zasłużony dla Gminy i Miasta Tuliszków", którymi uhonorowano: Mariannę Macudzińską, Renatę Kopczyk, ks. Stanisłwa Nowaka, Bolesława Mazurka, Zbigniewa Gradeckiego, Stanisława Kuliga.
 
Podziękowania za wkład samorządności na terenie gminy Tuliszków otrzymali byli burmistrzowie i przewodniczący rad miejskich.
 
Na koniec oficjalnej części głos zabrali zaproszeni goście m.in. Senator Ireneusz Niewiarowski, który pzybliżył sytuację w jakiej powstawał samorząd, Arkadiusz Błochowiak, który pogratulował sukcesu i siły samorządu Tuliszkowa, Krzysztof Kolenda, który pogratulował w imieniu starosty tureckiego wspaniałego jubileuszu oraz Dariusz Młynarczyk, który w imieniu Ireny Tomaszak-Zesiuk, posła na Sejm RP, pogratulował wspaniałego święta samorządu.
 
Po części oficjalnej przyszła koleji na wystepy artystyczne. Jako pierwszy czas gością swoim występem umilił zespół ludowy "Wrzos" z Grzymiszewa .
 
Po nich zaprezentował się Zespół "Jesień" w Tuliszkowie . Na koniec wystąpiła laureatka wielu konkursów muzycznych Wioletta Pigulska.
 
Swoje gratulacje złożyli na ręce burmistrza również dyrektorzy szkół oraz przedszkola z terenu gminy, życząc kolejnych 20 lat sukcesów.
 
Na sam koniec wykonano zdjęcie wszystkich zaproszonych gości, którzy uczestniczyli w tym wspaniałym święcie.
12 lipca 2010 roku w Sali bankietowej Państwa Manickich odbyło się podsumowanie 20 lat funkcjonowania tuliszkowskiego samorządu.

Czytaj więcej...

Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze

27 czerwca 2010 roku w miejscowości Ogorzelczyn odbyły się Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze. Wzięło w nich udział 13 drużyn męskich oraz 2 drużyny żeńskie.
 
Zawody rozpoczęły się od badań lekarskich i wywiadu medycznego. Jako, że wszyscy zgłoszeni zawodnicy byli zdolni do wzięcia udziału w zawodach, przystąpiono do wprowadzenia drużyn. Wprowadzenia jednostek na plac dokonał Robert Zabłocki z OSP Sarbicko, który też zgłosił gotowość drużyn do udziału w zawodach Prezesowi Zarządu Miejsko-Gminnego Oddziału OSP RP w Tuliszkowie, a zarazem Burmistrzowi Gminy i Miasta Tuliszków Grzegorzowi Ciesielskiemu.
 
Po oficjalnym otwarciu przez burmistrza, zespół sędziów zwołał odprawę przed zawodami, podczas której wyjaśniono podstawowe zasady rywalizacji. Po odprawie przystąpiono do pierwszej części rywalizacji, jaką była sztafeta pożarnicza.
 
Jako pierwsze zaczęły drużyny żeńskie z OSP Sarbicko i OSP Krępa. W sztafecie Pań lepsze okazały się zawodniczki z OSP Krępa z czasem 71,40 sec. OSP Sarbicko zajęły drugie miejsce z czasem 80,30 sec.
 
Następnie przyszedł czas na drużyny męskie. Jako pierwsza startowała Tarnowa, a po niej następne drużyny. Ostateczna klasyfikacja drużyn męskich po sztafecie bojowej wyglądała następująco:
1. OSP Wróblina B - 61,28 sec.
2. OSP Smaszew- 61,43 sec.
3. OSP Wróblina A- 63,19 sec
4. OSP Tuliszków- 65,10 sec
5. OSP Krępa- 65,20 sec
6. OSP Ogorzelczyn- 65,23 sec
7. OSP Wielopole- 65,29 sec
8. OSP Tarnowa- 65,19 sec
9. OSP Ruda- 67,04 sec
10. OSP Kiszewy- 67,50 sec
11. OSP Sarbicko- 70,28 sec
12. OSP Grzymiszew- 73,00 sec
13. OSP Nowy Świat- 74,12
 
Po sztafecie przystapiono do bojowej części zawodów. Ponownie rozpoczęły drużyny żeńskie. I tutaj swoją dominację i przygotowanie potwierdziła drużyna z OSP Krępa, która uzyskała czas 58,19 sec. Druzyna kobieca z OSP Sarbicko ukończyła część bojową z czasem 71,90 sec.
 
Ponowna sytuacja miała miejsce wśród druzyn męskich, gdzie swoją pozycję tylko potwierdziła drużyna z OSP Wróblina. Kasyfikacja drużyn męskich w części bojowej wyglądała następująco:
1. OSP Wróbina B- 61,28 sec
2. OSP Ogorzelczyn- 50,88 sec
3. OSP Grzymiszew- 52,72 sec
4. OSP Wróblina A- 53,35 sec
5. OSP Sarbicko- 55,30 sec
6. OSP Kiszewy- 55,75 sec
7. OSP Krępa- 56,40 sec
8. OSP Nowy Świat- 56,72 sec
9. OSP Tarnowa- 64,95 sec
10. OSP Smaszew- 65,22 sec
11. OSP Wielopole- 67,02 sec
12. OSP Tuliszków- 74,76 sec
13. OSP RUda 77,14 sec
Po podsumowaniu obu konkurencji, kolejność wyglądała następująco:
Kategoria C- drużyny żeńskie
1 miejsce- OSP Krępa
2 miejsce- OSP Sarbicko
 
Kategoria A- drużyny męskie
1 miejsce- OSP Wróblina B
2 miejsce- OSP Ogorzelczyn
3 miejsce- OSP Wróblina A
4 miejsce- OSP Krępa
5 miejsce- OSP Kiszewy
6 miejsce- OSP Sarbicko
7 miejsce- OSP Grzymiszew
8 miejsce- OSP Smaszew
9 miejsce- OSP Tarnowa
10 miejsce- OSP Nowy Świat
11 miejsce- OSP Wielopole
12 miejsce- OSP Tuliszków
13 miejsce- OSP Ruda
 
Wręczenia nagród dokonał Burmistrz Gminy i Miasta Tuliszków Grzegorz Ciesielski, Przewodniczący RM Piotr Hryniuk oraz Sekretarz Urzędu Gminy i Miasta Tuliszków Bolesław Mazurek. Oprócz nagród za zajęcie 1,2 i 3 miejsce wręczono nagrody indywidualne dla Najstarszego Zawodnika, którą otrzymał Piotr Pawlicki z OSP Grzymiszew oraz Nagroda dla Najmłodszego Zawodnika, którą otrzymał Szymon Durkiewicz. Wszystkie jednostki otrzymały również dyplom za uczestnictwo w zawodach.
 
Żeńska drużyna pożarnicza z OSP Krępa podczas wręczania nagród
Męska drużyna pożarnicza OSP Wróblina B podczas wręczenia nagród
27 czerwca 2010 roku w miejscowości Ogorzelczyn odbyły się Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze.

Czytaj więcej...

IV Otwarte Gminne Zawody w Powożeniu Zaprzęgami Konnymi

20 czerwca 2010 roku na stadionie miejskim w Tuliszkowie już po raz czwarty odbyły się Otwarte Gminne Zawody w Powożeniu Zaprzęgami Konnymi. Organizatorem zawodów był Urząd Gminy i Miasta w Tuliszkowie, Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Tuliszkowie oraz Stefan Markiewicz- hodowca i zawodnik z Tuliszkowa.
 
Tradycją jest, iż zawody odbywają się w pieciu kategoriach: Zaprzęgi Jednokonne i Parokonne, Jednokonne Kuców, Parokonne Kuców oraz Wielokonne. Do startu w zawodach zgłosiło się 19 zawodników: Mirosław Grudziński, Marcin Klinkiewicz, Stefan Markiewicz, Eugeniusz Chojnowski, Zbigniew Nowakowski, Tomasz Bilski, Karol Arent, Mirosław Marciniak, Nikola Zelent, Filip Grudziński, Roman Gronowalski, Jerzy Liberski, Marek Marciniak, Dariusz Przepióra, Rafał Mielcarek, Józef Gronostaj, Adam Graczyk, Tadeusz Jaroszewski, Józef Fabjański.
 
Oficjalnego rozpoczęcia dokonał Burmistrz Gminy i Miasta Tuliszków Grzegorz Ciesielski, który podziękował wszystkim sponsorom, ks. Proboszczowi Stanisławowi Nowakowi oraz mieszkańcą za liczne przybycie. Wręczył również specjalny Puchar Stefanowi Markiewiczowi w podziękowaniu za pomoc w organizacji i reprezentowanie naszej gminy. Zawody rozpoczęły się jak co roku błogosławieństwem koni oraz uroczystą paradą ulicami Tuliszkowa, wszystkich zawodników. Jedn Po powrocie przystąpiono do rywalizacji.
 
Rozpoczęto od zaprzęgów wielokonnych. Startowało 3 zawodników, którzy zajeli ostaecznie następujące miejsca:
1. Mirosław Grudziński
2. Stefan Markiewicz
3. Marcin Klimkiewicz
Następną konkurencją były zaprzęgi parokonne kuców. W tej kategorii wystartowało zaledwie dwóch zawodników, którzy zajeli następujące miejsca:
1. Eugeniusz Chojnowski
2. Stefan Markiewicz
Większym zainteresowniem cieszyły się zaprzęgi jednokonne kuców. W tej kategori rywalizowało 6 zawodników, którzy zajeli następujące miejsca w końcowej klasyfikacji:
1. Zbigniew Nowakowski
2. Eugeniusz Chojnowski
3. Stefan Markiewicz
4. Mirosław Marciniak
5. Filip Grudziński
6. Nikola Laurent
Następna kategoria cieszyła się największym zainteresowaniem zawodników, jako że w kategorii Zaprzęgów Parokonnych rywalizowało 13 zawodników, którzy zajeli następujące pozycje:
1. Karol Arent
2. Mirosław Grudziński
3. Stefan Markiewicz
4. Marcin Klinkiewicz
5. Adam Graczyk
6. Jerzy Liberski
7. Mirosław Grudziński
8. Zbigniew Nowakowski
9. Rafał Mielcarek
10. Marcin Klinkiewicz
11. Józef Gronostaj
12. Tadeusz Janoszewski
13. Dariusz Przepióra
Ostatnią kategorią były Zaprzęgi Jednokonne.  Zawodnicy biorący udział zajeli następujące miejsca:
1. Stefan Markiewicz
2. Jerzy Liberski
3. Roman Gronowalski
4. Zbigniew Nowakowski
5. Karol Arent
6. Stefan Markiewicz
7. Marek Marciniak
8. Karol Arent
9. Tomasz Bilski
10. Dariusz Przepióra
11. Eugeniusz Chojnowski
Po zawodach uroczystego wręczenia Pucharów i odznaczeń dokonał Burmistrz Gminy i Miasta Tuliszków Grzegorz Ciesielski oraz Wiceprzewodniczący RM Paweł Kunicki.
20 czerwca 2010 roku na stadionie miejskim w Tuliszkowie już po raz czwarty odbyły się Otwarte Gminne Zawody w Powożeniu Zaprzęgami Konnymi.
Organizatorem zawodów był Urząd Gminy i Miasta w Tuliszkowie, Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Tuliszkowie oraz Stefan Markiewicz- hodowca i zawodnik z Tuliszkowa.

Czytaj więcej...

Dni Tuliszkowa 2010

5 i 6 czerwca 2010 roku po raz kolejny odbyły się Dni Tuliszkowa. Organizatorami był Urząd Gminy i Miasta w Tuliszkowie oraz Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Tuliszkowie.
 
5 czerwca
Oficjalnego rozpoczęcia dokonał Przewodniczący Rady Miejskiej  w Tuliszkowie, Piotr Hryniuk. Całość imprezy poprowadziła Małgorzata Grześkiewicz, która zapowiedziała program uroczystości. Jak co roku, w Dni Tuliszkowa wręczane są nagrody z wielu przeprowadzonych konkursów. Z okazji Dni Tuliszkowa zorganizowano konkurs Wiedzy o Gminie i Mieście Tuliszków. Odczytania laureatów dokonał Mirosław Rojek, Dyrektor MGOK w Tuliszkowie, wręczenia natomiast Piotr Hryniuk- Przewodniczący RM, Bolesław mazurek- Sekretarz UGiM w Tuliszkowie. Laureatami Konkursu zostali:
Szkoły Podstawowe
1- Dawid Kąpielski- ZSP w Grzymiszewie
2- Aleksandra Werkowska- ZS w Tuliszkowie
3- Natalia Jasak- ZSP w Grzymiszewie
 
Gimnazja
1- Karina Druszcz- Gimnazjum Grzymiszew
2- Izabela Cichocka- Gimnazjum ZS w Tuliszkowie
3- Marlena Staszak- Gimnazjum ZS w Tuliszkowie
 
"Tak wzrastała samorządność" to tytuł kolejnego konkursu z okazji Dni Tuliszkowa, tym razem konkursu plastycznego polegającego na przedstawieniu drzewa genealogicznego lokalnego samorządu. Wręczenia nagród dokonali: Bolesław Mazurek, Piotr Hryniuk oraz Mirosław Rojek. nagrody otrzymali:
Szkoły podstawowe
1- SP Ogorzelczyn
2- Samorząd Szkolny SP Kiszewy
2- ZSP Grzymiszew
3- SP Smaszew
3- Paulina Kawecka SP Tarnowa
 
Gimnazja
1- Wojciech Thiel- ZS w Tuliszkowie
2- Justyna Michałkiewicz ZS w Tuliszkowie
3- Emilia Fabjańska ZS w Tuliszkowie
3- Gimnazjum w Grzymiszewie
 
Z okazji Dni Tuliszkowa zorganizowano również Konkurs Fotograficzny pn. "Tuliszków- moje miejsce na ziemi". Oficjalne wyniki odczytał Karol Zieliński- Przewodniczący Jury, a wręczenia nagród dokonali Piotr Hryniuk, Bolesław Mazurek oraz Mirosław Rojek. Nagrody otrzymali:
W kategorii do 15 lat
1- Emilia Fabjańska- Gimnazjum ZS w Tuliszkowie
Wyróżnienie- Lidia Derda SP w Tarnowej
 
W kategorii od 16 do 20 lat
1- Monika Kutkowska- Tuliszków
Wyróżnienie- Natalia Patrzykąt- Gimnazjum ZS w Tuliszkowie
 
W kategorii od 20 lat
1- Przemysław Tabaka- Tuliszków
Wyróżnienie- Andrzej Radecki- Tarnowa
 
Na scenę poproszono również sołtysów, którzy wraz z mieszkańcami swoich sołectw co roku aktywnie włączają się w organizację Dni Tuliszkowa. Sekretarz Urzędu Bolesław Mazurek oraz Przewodniczący RM Piotr Hryniuk włączyli im podziękowania. Jednocześnie Piotr Hryniuk otworzył oficjalnie stoiska sołectw, na których można było spróbować wiele kulinarnych specjałów.
 
Po tej części nastąpiła część artystyczna, którą rozpoczął występ Zespół Ludowy "Tuliszkowiacy". Po nich hip hopowy układ zaprezentowała grupa taneczna działająca przy MGOK w Tuliszkowie i prowadzona przez Sylwię Michalak z Konina. Swój pokaz dała również grupa tańca towarzyskiego prowadzona przez Katarzynę Szczap. Po pokazach tanecznych zaprezentował się zespół weselny Art. Verum oraz Zespól Jesień z tuliszkowskiego MGOKu.
Podczas Dni Tuliszkowa co roku jest organizowany Turniej Kabaretowy o Statuetkę Tuliszkowskiego Lisa Przechery.
W kategorii monologu zwyciężyli Robert Szewczyk i Mateusz Śledzianowski ze SP w Smaszewie.
W kategorii skecz główna nagrodę otrzymali Daria Poleszczuk, Hubert Werkowski, Marcin Siwek i Patryk Wasilewski ze SP w Ogorzelczynie za skecz pn. "W urzędzie".
Trzecią kategorią była piosenka kabaretowa, w której zwyciężyła Kasia Kowalska ze SP w Ogorzelczynie.
 
Po tej części przyszedł czas na Turniej Par Małżeńskich, który prowadziła aktorka Katarzyna Żak. W turnieju uczestniczyły 3 pary: Renata i Józef Stasiak, Agata i Jarosław Szczepaniak, Agata i Dariusz Jasak. Pary w trakcie turnieju musiały wykonać szereg czynności związanych z życiem małżeńskim. Pary musiały poznać się na podstawie dotknięcia kolana, czy też przejść test zgodności, polegający na udzielaniu takich samych odpowiedzi.
 
Panie musiały również udowodnić wbijając gwoździe, że potrafią poradzić sobie bez męża, natomiast Panowie musieli wykazać się niebywałą zręcznością, udowadniając że potrafią założyć biustonosz. Po zaciętej rywalizacji 3 miejsce i nagrodę od Tuliszkowskiego Samorządu wręczył Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Hryniuk. Nagrodę tę otrzymali Państwo Agata i Jarosław Szczepaniak. Nagrodę za 2 miejsce polisę o wartości 100.000 zł  ufundowaną przez koniński oddział Ergo Hestia wręczył Andrzej Charzyński, prezes oddziału. Nagrodę tę otrzymali Państwo Renata i Józef Stasiak. Nagrodę za zajęcie 1 miejsca tj. kuchnię Gazową, ufundowaną przez Media Markt w Koninie wręczyła Pani Ewa Mikulska.
 
Nagrodę tę otrzymali Agata i Dariusz Jasak. Dla wszystkich par nagrodą specjalną przygotowaną przez piekarnię Kasztelan z Tuliszkowa był tort weselny.
 
Po konkursie par małżeńskich odbył się pokaz sukien ślubnych dostarczonych przez Salon Mody Ślubnej Jadwigi Michalak z Kalisza. Suknie zaprezentowały uczennice gimnazjum z Zespołu Szkół w Tuliszkowie, które uczesała Zakład Fryzjerski Haliny Gronostaj w Tuliszkowie, dowoził weselnym powozem Stefan Markiewicz. Cały pokaz koordynowała Pani Mirosława Puszcz-Majda.
 
Na sam koniec ludową tradycję zaprezentował zespół WRZOS z Grzymiszewa. Panie przedstawiły obrzęd oczepin, oraz wykonały ludowe utwory o tematyce weselnej.
 
W części koncertowej wystąpił zespół Masters, kojarzony w Polsce z piosenką "Żono moja". Mastersi rozbawili zebraną tuliszkowską publiczność. Po ich koncercie odbyła się zabawa taneczna, prowadzona przez zespół Dioda.
6 czerwca
 
Drugiego dnia na tuliszkowskim amfiteatrze dominowała muzyka. Obchody rozpoczęły się na parafialnym parkingu, gdzie swoje pokazy rozpoczęły strażackie orkiestry dęte. Powiatowym przeglądem właśnie tych orkiestr rozpoczął się drugi dzień Dni Miasta Tuliszków. W przeglądzie udział wzięło 6 orkiestr i były to:
- Orkiestra Dęta z  Brudzewa,
- Orkiestra Dęta przy OSP w Tokarach,
- Orkiestra Dęta OSP Turek,
- Orkiestra Dęta OSP DObra- Żeronice
- Orkiestra Dęta Przykona
- Młodzieżowa Orkiestra Dęta  OSP Władysławów.
Jury w składzie: Krzysztof Padyński- dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej w Koninie, Zbigniew Gradecki- Prezes Powiatowego Zarządu OSP w Turku oraz Jarosław Durkiewicz- instruktor ds. muzyki MGOK w Tuliszkowie, oceniało prezentację marszową oraz występy orkiestr na scenie. Ostateczne wyniki przedstawił Krzysztof Padyński. Jury pierwsze miejsce przyznało Orkiestrze Dętej z OSP Tokary, drugie z OSP Turek, a trzecie Młodzieżowej Orkiestrze Dętej z OSP Władysławów. Wręczenia pucharów oraz nagród dokonał Zbigniew Gradecki, poseł Irena Tomaszak-Zesiuk oraz Piotr Hryniuk- Przewodniczący RM.
 
Po przeglądzie wystąpił kabaret Żakowie, w którym na scenie pojawił się aktor Cezary Żak wraz z żoną Katarzyną Żak. Przedstawili program składający się zarówno z monologów jak i scenek sytuacyjnych. Występ podsumowali piosenką.
 
Wieczorem natomiast odbył się koncert zespołu Sami, zespołu który zasłynął przebojem "Lato" w 2001 roku. Po nich wystąpiła Iwona Węgrowska, która oprócz hitów "Kiedyś Zapomnę" oraz "4 lata" zaprezentowała inne utwory ze swojej płyty. Koncerty porwały tuliszkowską publiczność, która kontynuowała zabawę do późnych godzin nocnych na dyskotece, która była uwieńczeniem Dni Tuliszkowa 2010 r.
5 i 6 czerwca 2010 roku po raz kolejny odbyły się Dni Tuliszkowa.
Organizatorami był Urząd Gminy i Miasta w Tuliszkowie oraz Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Tuliszkowie.

Czytaj więcej...

Rozstrzygnięcie konkursu urbanistycznego

Burmistrz Gminy i Miasta w Tuliszkowie
zaprasza mieszkańców na:
ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU URBANISTYCZNEGO
pn.„Koncepcja funkcjonalno - przestrzenna zagospodarowania nowej dzielnicy mieszkaniowej
w Tuliszkowie”
w dniu 30 czerwca 2010 r. o godz. 10:00
w Sali Bankietowej w Tuliszkowie
M.M.Maniccy ul. Kasztelana Zaremby 5
Program:
10:00 – otwarcie spotkania
12:30 – przerwa na dokonanie oceny prac
14:00 – ogłoszenie wyników
Burmistrz Gminy i Miasta w Tuliszkowie
zaprasza mieszkańców na:
ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU URBANISTYCZNEGO
pn.„Koncepcja funkcjonalno - przestrzenna zagospodarowania nowej dzielnicy mieszkaniowej
w Tuliszkowie”
w dniu 30 czerwca 2010 r. o godz. 10:00
w Sali Bankietowej w Tuliszkowie
M.M.Maniccy ul. Kasztelana Zaremby 5
Program:
10:00 – otwarcie spotkania
12:30 – przerwa na dokonanie oceny prac
14:00 – ogłoszenie wyników

Rolnicy Rolnikom

 

IR.VIII-2.5221-18/10

Panie/Panowie

Prezydenci,

Burmistrzowie i Wójtowie

Województwa Wielkopolskiego

 

Apel Wojewody Wielkopolskiego dotyczący wsparcia rolników poszkodowanych   w wyniku powodzi

Czytaj więcej...

POLECANY FOTOREPORTAŻ

POLECAMY

facebook_page_plugin