Zasiłek celowy dla rolników

Od dnia 16 września 2011r do 30 września 2011r w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Tuliszkowie można składać wnioski o przyznanie zasiłku celowego w związku z powstaniem szkód spowodowanych przez przymrozki wiosenne w drzewach lub krzewach owocowych.

Czytaj więcej...

Świadczenia rodzinne

Od 1 stycznia 2012 r. zamieniają się zasady ustalania prawa do świadczeń rodzinnych związanych z urodzeniem dziecka, szczegóły opisano w załaczonym komunikacie

Czytaj więcej...

Zespół Interdyscyplinarny

Burmistrz GiM realizując obowiązek ustawy o przeciwdziałaniu przemocy /Dz. U. Nr 125, poz. 842 z 2010 r./  Zarządzeniem Nr 0050.45.2011 w dniu 01 lipca 2011 r. powołał Zespół Interdyscyplinarny. Do zadań tego Zespołu należy:
- diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie,
- podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mającym na celu przeciwdziałanie temu zjawisku.
- inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie,
- rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym,
- inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie,

Czytaj więcej...

Rajd Rowerowy

3 września 18 osób z GiM Tuliszków wzięło udział w Rajdzie Rowerowym organizowanym przez Stowarzyszenie ,,Solidarni w Partnerstwie” pn.  Rowerowy zawrót głowy ze Stowarzyszeniem ,,Solidarni w Partnerstwie”  do Grodźca.

Czytaj więcej...

Zbiórka odpadów

Od 12 wrzesnia do 22 wrzesnia 2011 r. odbędzie się zbiórka jednorazowa odpadów niezbezpiecznych oraz akumulatorów, kabli, przewodów elektrycznych, chłodziarek, lodówek, odbiorników radiowych i telewizyjnych, sprzętu komputerowego, sprzętu AGD, opon samochodowych z wyjątkiem  odpadów komunalnych.

Czytaj więcej...

Szansa dla słabowidzących

Od połowy września rusza projekt realizowany przez konińską Fundację im. Dyrektora Piotra Janaszka PODAJ DALEJ. Projekt pod hasłem "Widzieć się w pracy" skierowany  do osób niedowidzących, które ulkończyły 16 lat.

Czytaj więcej...

POMOC DLA ROLNIKÓW DOTKNIĘTYCH SKUTKAMI WICHURY Z AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

POMOC DLA ROLNIKÓW DOTKNIĘTYCH SKUTKAMI WICHURY Z AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI  ROLNICTWA

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa może udzielić pomocy rolnikom ze zniszczonych terenów w wysokości do 300 tys. zł. W tym celu należy złożyć wniosek w Agencji o przyznanie wsparcia w ramach działania PROW 2007-13 noszącego nazwę "Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych".

Czytaj więcej...

POLECANY FOTOREPORTAŻ

Budowa kanalizacji w Grzymiszewie.

 

Termomodernizacja budynku po dwrocu.

 

Budowa punktu zbierania odpadów

 logii

facebook_page_plugin