Szkolenie z FIO

Stowarzyszenie „Solidarni w Partnerstwie”  zaprasza do uczestnictwa   w projekcie „Więcej wiadomości, więcej możliwości”, realizowanym w  ramach Priorytetu II. Sprawne organizacje pozarządowe w dobrym państwie. 1. Rozwój potencjału organizacji pozarządowych.

Czytaj więcej...

Komunikat - spis kontrolny

KOMUNIKAT

INFORMACJA DOTYCZĄCA SPISU KONTROLNEGO

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z zapisami ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2011 r. (Dz. U. Nr 47, poz. 277), w dniach od 1 do 11 lipca 2011 r. zostanie przeprowadzony spis kontrolny.

Czytaj więcej...

Absolutorium dla Burmistrza GiM Tuliszków

W dniu 28 czerwca 2011 r. odbyła się VIII sesja Rady Miejskiej, na której  radni podjęli uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu GiM Tuliszków za 2010 oraz 10  głosami „za” przy 2 głosach „wstrzymujących” /obecnych było 12 radnych/  udzielono absolutorium Burmistrzowi GiM Tuliszków G. Ciesielskiemu z tytułu wykonania budżetu GiM za 2010 r.

Czytaj więcej...

WYBORY ŁAWNIKÓW

Rada Miejska w Tuliszkowie przyjmuje zgłoszenia na kadencję 2012-2015 kandydatów na:
- ławników Sądu Okręgowego w Koninie
- ławników Sądu Rejonowego w Turku.
Kandydatów nalezy zgłaszać do dnia 30 czerwca 2011 r.

Czytaj więcej...

DNI TULISZKOWA 2011

4 i 5 czerwca odbyły się Dni Tuliszkowa

W trakcie tych uroczystości przygotowano dla mieszkańców wiele atrakcji sportowych, kulturalnych, kulinarnych oraz konkursów. Można było podziwiać namiot kwiatów /MGOK/, namiot ozdób /MGOK i Świetlica Domino/, namiot niespodzianek /Świetlica Top Secret/, namiot sprawności  /Klub Karate Kyokushin w Tuliszkowie/, gigantyczne banki mydlane, popisy sprawnościowe, rysunki na twarzy, pokaz niezwykłych rowerów, pokaz Marcina Bugajewskiego oraz koncert trzech DJ-ów.
Zaprezentowały się również zespoły działające przy MGOK: Zespół Tuliszkowiacy z układami tanecznymi, Zespół Jesień i Zespół Wrzos. Wystąpił również  działający od niedawna przy MGOK chór Vocalis wraz z dyrygentką Joanną Gogulską i gościem specjalnym Justyną Majkowską.
W dniu 5 czerwca sołectwa Gadowskie Holendry, Grzymiszew, Nowy Świat, Ogorzelczyn, Piętno, Ruda, Sarbicko, Smaszew, Tarnowa, Wielopole, Wróblina, Wymysłów, Zadworna  i  m. Tuliszków przygotowały wiejskie specjały, które mogli skosztować wszyscy obecni w amfiteatrze.

Czytaj więcej...

NABÓR WNIOSKÓW

UGiM informuje o możliwości składania za pośrednictwem Stowarzyszenia „Solidarni w Partnerstwie” wniosków o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, oś 4 LEADER, działanie 4.1/413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, tj. na:
1)operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania ”Odnowa   i rozwój wsi”
– termin składania wniosków: 16.06.2011 – 30.06.2011 roku
– limit dostępnych środków: 2 223 608,00 zł

Czytaj więcej...

Wnioski o udzielenie dofinansowania

Burmistrz GiM w Tuliszkowie informuje, że w dniu 12 maja 2011 r. została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego ( Dz. Urz. 2011.130.2125) uchwała Nr V/48/2011 Rady Powiatu Tureckiego z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej w ramach przedsięwzięcia pn. „Realizacja programu usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie powiatu tureckiego w roku 2011”.
W związku z powyższym od 27 maja 2011 w Urzędzie Gminy i Miasta w Tuliszkowie w pok. Nr 24  Urzędu GiM Tuliszków lub w punkcie informacyjnym można składać wnioski o udzielenie dofinansowania w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest.
Wniosek mogą złożyć:
1) osoby fizyczne
2) jednostki organizacyjne gminy
3) OSP
Szczegółowe zasady udzielania w/w pomocy określa załączony regulamin.
Poniżej potrzebne druki wniosków i inne dokumenty  niezbędne do skompletowania wniosku lub do pobrania na punkcie informacyjnym.
Burmistrz GiM w Tuliszkowie informuje, że w dniu 12 maja 2011 r. została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Czytaj więcej...

POLECANY FOTOREPORTAŻ

Budowa kanalizacji w Grzymiszewie.

 

Termomodernizacja budynku po dwrocu.

 

Budowa punktu zbierania odpadów

 logii

facebook_page_plugin