3 marca 2011 r. odbyły się wybory do izb rolniczych

3 marca 2011 r. odbyły się wybory do izb rolniczych. W gminie Tuliszków lokal wyborczy mieścił się w Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury. Zgłoszonych zostało trzech kandydatów: Tadeusz Kwiatkowski, Piotr Piekarski i Tomasz Szczap. Do WIR wybrani zostali: Tadeusz Kwiatkowski i Piotr Piekarski.
Wybranym gratulujemy i życzymy owocnej pracy na rzecz rolników.
3 marca 2011 r. odbyły się wybory do izb rolniczych. W gminie Tuliszków lokal wyborczy mieścił się w Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury.

Czytaj więcej...

X Zjazd Miejsko-Gminnego Związku OSP RP w Tuliszkowie

26 marca 2011r. w sali OSP Piętno odbył się  X Zjazd Miejsko-Gminnego Związku OSP RP w Tuliszkowie, na którym przyjęto sprawozdania z działalności Zarządu, Sprawozdanie Komendanta, Skarbnika i Komisji Rewizyjnej Oddziału Miejsko-Gminnego Związku OSP RP, udzielono absolutorium Zarządowi, wybrano delegatów na Zjazd Oddziału Powiatowego Związku OSP RP, Komisje Rewizyjną oraz wręczono dyplomy przesłane przez Poseł na Sejm RP Irenę Tomaszak – Zesiuk dla Prezesów oraz Naczelników OSP. Podziękowania otrzymali również lokalni przedsiębiorcy za pomoc i współpracę z Oddziałem Miejsko-Gminnym Związku OSP RP w Tuliszkowie.
Wręczenia dokonali Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP Zbigniew Gradecki oraz Burmistrz GiM Tuliszków Grzegorz Ciesielski – Prezes Zarządu Oddziału MG Związku OSP RP w Tuliszkowie.
Na Zjeździe uzupełniono również skład Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego Związku OSP RP o 2 osoby, które z racji rodzaju obowiązków służbowych oraz zainteresowań chcą wspierać Związek w realizacji jego celów, a mianowicie  Zdzisława Cichego i  Zdzisława Pietrzaka.
Skład Prezydium Zarządu przedstawia się następująco:
1. Grzegorz Ciesielski  -Prezes
2. Zdzisław Cichy  - V-ce Prezes
3. Zdzisław Pietrzak  - V-ce Prezes
4. Bolesław Mazurek  - V-ce Prezes
5. Marek Mazurek   - Komendant Gminny
6. Zdzisław Choinka  - Z-ca Komendanta
7. Piotr Hryniuk  - Sekretarz
8. Robert Zabłocki  - Skarbnik
9. Zbigniew Gradecki  - Członek
10. Zdzisław Sikorski  - Członek
11. Marek Zabłocki  - Członek
12. Andrzej Łusiaczyk         - Członek
 
Komisja Rewizyjna:
1. Elżbieta Krzempek
2. Andrzej Toda
3. Janina Mrugas
4. Mirosław Ziemiański
5. Jacek Antoniewicz
 
Przedstawiciele do Zarządu Powiatowego:
1.Grzegorz Ciesielski
2. Marek Mazurek
3. Zbigniew Gradecki
 
Delegaci na Zjazd Oddziału Powiatowego:
1. Zbigniew Gradecki
2. Marek Mazurek
3. Zdzisław Choinka
4. Robert Zabłocki
5. Grzegorz Maciejewski
26 marca 2011r. w sali OSP Piętno odbył się  X Zjazd Miejsko-Gminnego Związku OSP RP w Tuliszkowie,

Czytaj więcej...

Zwrot podatku akcyzowego

W terminie od 1 do 31 marca 2011 r. producenci rolni mogą składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego /pok. nr 24 lub  w pukcie informacyjnym UGiM Tuliszków/ zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od
01 września 2010 roku do 28 lutego 2011roku.
Stawka zwrotu w 2011 roku wynosii 0,85 zł/1litr oleju, (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 listopada 2010 roku w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2011 roku – Dz. U. Nr 235, poz. 1541).
Na dzień 15 marca 2011 roku wpłynęło do Urzędu 131 wniosków.
W terminie od 1 do 31 marca 2011 r. producenci rolni mogą składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego

Czytaj więcej...

WYBORY DO IZB ROLNICZYCH

Zgodnie z art. 28 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 927 z późn. zm.) w dniach od 14 marca 2011 roku do 18 marca 2011 roku w godzinach od 7.30 do 15.30 w Urzędzie Gminy i Miasta w Tuliszkowie, pokój nr 24 jest wyłożony do publicznego wglądu spis uprawnionych do głosowania.
Zgodnie z art. 28 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 927 z późn. zm.) w dniach od 14 marca 2011 roku do 18 marca 2011

Czytaj więcej...

Gminny Dzień Kobiet

8 marca 2011 r. GiM Tuliszków oraz MGOK w Sali Bankietowej dla wszystkich mieszkanek GiM Tuliszków zorganizowany został po hasłem „Miłość ci wszystko wybaczy” czyli lata 20, lata 30.
Licznie przybyłe na te uroczystość Panie usłyszały szlagiery autorstwa między innymi Henryka Warsa, Ludwika Starskiego, Jerzego Turandota, znane dzięki pamiętnym wykonaniom amantów przedwojennego kina. Tym razem wykonawcami byli członkowie studia piosenki działającego przy MGOK. Dla zebranych zatańczył zespół „Tuliszkowiacy” i maluchy z Przedszkola im. Kubusia Puchatka w Tuliszkowie.
Dyr. MGOK Mirosław Rojek przedstawił męskie spojrzenie na płeć żeńską a Burmistrz GiM GiM Grzegorz Ciesielski i Przewodniczący Rady Miejskiej Tomasz Maćkowski   wręczyli wszystkim paniom kwiaty wykonane techniką orgiami przez uczestników zajęć świetlicy integracyjnej „Domino”.
8 marca 2011 r. GiM Tuliszków oraz MGOK w Sali Bankietowej dla wszystkich mieszkanek GiM Tuliszków zorganizowany został po hasłem „Miłość ci wszystko wybaczy” czyli lata 20, lata 30.

Czytaj więcej...

WYBORY SOŁTYSÓW i RSM m. TULISZKOWA

Zgodnie ze Statutami Sołectw i Statutem  Samorządu Mieszkańców miasta Tuliszkowa zebrania wyborcze powinny odbyć się nie później niż w ciągu 6 m-cy od dnia wyboru rady gminy.
Przeprowadzenie  wyborów do organów jednostek pomocniczych gminy zarządza Rada zobowiązując jednocześnie Burmistrza do opracowania harmonogramu zebrań.
Rada Miejska w dniu 31 stycznia 2011 r. podjęła uchwałę Nr 0007.5.2011 w  sprawie zarządzenia wyborów do organów jednostek pomocniczych GiM Tuliszków.
Burmistrz GiM Zarządzeniem Nr 0050.15.2011 ustalił w porozumieniu z sołtysami harmonogram zebrań związanych z wyborami do organów jednostek pomocniczych GiM Tuliszków i przedstawia się on następująco:
1. Sołectwo Ruda    - 17.03.2011 r. godz. 17.00  -  Remiza OSP
2. Sołectwo Zadworna   - 21.03.2011 r. godz. 17.00 - Urząd GiM Tuliszków
3. Sołectwo Wymysłów  - 22.03.2011 r. godz. 17.00 - Urząd GiM Tuliszków
4. Sołectwo Piętno   - 23.03.2011 r. godz. 17.00  -  Remiza OSP
5. Sołectwo Gadowskie Holendry - 24.03.2011 r. godz. 17.00  -  Remiza OSP
6. Sołectwo Krępa   - 28.03.2011 r. godz. 17.00  -  Remiza OSP
7. Sołectwo Smaszew  - 29.03.2011 r. godz. 17.00  -  Remiza OSP
8. Sołectwo Ogorzelczyn  - 30.03.2011 r. godz. 17.00  -  Szkoła Podstawowa
9. Sołectwo Wielopole  - 31.03.2011 r. godz. 17.00  -  Remiza OSP
10. Sołectwo Tarnowa  - 01.04.2011 r. godz. 17.00  -  Szkoła Podstawowa
11. Sołectwo Grzymiszew  - 05.04.2011 r. godz. 17.00  -  SP w Grzymiszewie
12. miasto Tuliszków  - 06.04.2011 r. godz. 17.00  -  Remiza OSP
13. Sołectwo Sarbicko  - 07.04.2011 r. godz. 17.00  –  Remiza OSP
14. Sołectwo Kiszewy  - 08.04.2011 r. godz. 17.00  –  Remiza OSP
15. Sołectwo Wróblina  - 11.04.2011 r. godz. 17.00  –  Remiza OSP
16. Sołectwo Nowy Świat  - 09.05.2011 r. godz. 17.00  –  Dom Dziecka
Zgodnie ze Statutami Sołectw i Statutem  Samorządu Mieszkańców miasta Tuliszkowa zebrania wyborcze powinny odbyć się nie później niż w ciągu 6 m-cy od dnia wyboru rady gminy.

Czytaj więcej...

GMINNY DZIEŃ KOBIET

GiM Tuliszków oraz MGOK w dniu 8 marca 2011 r. w sali bankietowej dla wszystkich mieszkanek Gminy i Miasta Tuliszków organizuje Gminny Dzień Kobiet po hasłem " Miłość ci wszystko wybaczy" czyli lata 20., lata 30.
Na wieczór z pamiętnymi szlagierami Eugeniusza Bodo, Adolfa Dymszy, Lody Niemirzanki i innych gwiazd srebrnego ekranu, zadedykowany Mieszkankom Gminy i Miasta Tuliszków, z a p r a s z a m y 8 marca br. o g. 18.00 do Sali Bankietowej M. M. Manickich WSZYSTKI PANIE.
Wystąpią: Zespół wokalny M-GOK w Tuliszkowie, Zespół „Tuliszkowiacy”, Dzieci z Przedszkola im. Kubusia Puchatka.
GiM Tuliszków oraz MGOK w dniu 8 marca 2011 r. w sali bankietowej dla wszystkich mieszkanek Gminy i Miasta Tuliszków organizuje Gminny Dzień Kobiet

Czytaj więcej...

WYBORY DO IZB ROLNICZYCH

Krajowa Rada Izb Rolniczych uchwałą nr 9/2010 z dnia 1 grudnia 2010 roku zarządziła wybory do izb rolniczych na dzień 03 kwietnia 2011 r.
Izby są rolniczym samorządem zawodowym, działającym na rzecz rozwiązywania problemów rolnictwa
i reprezentującym interesy zrzeszonych w nim podmiotów.
Uprawnieni do udziału w wyborach są podatnicy podatku rolnego, którzy są właścicielami, posiadaczami lub użytkownikami wieczystymi gospodarstw rolnych, a więc gruntów rolnych o powierzchni, przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy. Przysługuje im prawo kandydowania do Rad Powiatowych Wielkopolskiej Izby Rolniczej i uczestniczenia w ich wybieraniu.
W wyborach do samorządu rolniczego okręgiem wyborczym jest gmina. Siedziba obwodowej komisji wyborczej i jedyny w naszej gminie lokal wyborczy mieścić się będzie w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Tuliszkowie, przy ul. Buczka 2. Głosować będzie można od 8.00 do 18.00 na dwóch kandydatów.
Do 14 marca 2011 r. można zgłaszać kandydatów na członków rad powiatowych do komisji okręgowych w celu zarejestrowania.
Spis osób uprawnionych do głosowania udostępniony do wglądu będzie najpóźniej od dnia 14 marca bieżącego roku, przez okres 5 dni w godzinach pracy urzędu, począwszy od dnia jego wyłożenia. W razie stwierdzenia nieprawidłowości, możliwe jest wniesienie zażalenia.
Listy kandydatów na członków rad powiatowych wyłożone zostaną najpóźniej w dniu 24 marca.
Dodatkowych informacji na temat wyborów udzielają:
biuro wojewódzkie Wielkopolskich Izb Rolniczych oraz biuro powiatowe w Turku, ul. Kaliska 59, 62-700 Turek, tel. 63 289 17 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Krajowa Rada Izb Rolniczych uchwałą nr 9/2010 z dnia 1 grudnia 2010 roku zarządziła wybory do izb rolniczych na dzień 03 kwietnia 2011 r.

Czytaj więcej...

Szkolenie dla rolników

Wojewódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Tuliszkowie w dniu 09 marca 2011 r. zaprasza na szkolenie „Dopłaty rolnośrodowiskowe,  spełnianie zasad wzajemnej zgodności, wypełnianie wniosków o dopłaty obszarowe, informacje z KRUS i inne".
Ponadto tuliszkowski ośrodek organizuje także w m-cu  marcu szkolenia dla osób kupujących i stosujących środki ochrony roślin.
Chęć uczestnictwa w obu szkoleniach należy zgłosić w biurze WODR w Tuliszkowie /budynek dworca PKS.
Wojewódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Tuliszkowie w dniu 09 marca 2011 r. zaprasza na szkolenie

Czytaj więcej...

POLECANY FOTOREPORTAŻ

Budowa kanalizacji w Grzymiszewie.

 

Termomodernizacja budynku po dwrocu.

 

Budowa punktu zbierania odpadów

 logii

facebook_page_plugin