II Otwarte Gminne Zawody w Powożeniu Zaprzęgami Konnymi

Do udziału w zawodach zgłosiło się 15 hodowców i stajni, którzy na tuliszkowskim stadionie mieli rywalizować w 4 kategoriach.
Impreza rozpoczęła się od pobłogosławienia zwierząt przez Proboszcza Parafii św. Wita w Tuliszkowie- Stanisława Nowaka.
Po tej części odbyła się uroczysta parada ulicami miasta, w której udział wzięli uczestnicy zawodów oraz sponsorzy.
Zawody rozpoczęły się od konkurencji wyścigów jednokonnych kuców, w których udział wziąło 3 zawodników. Ostatecznie 1 miejsce zajął Mirosław Grudziński, 2 miejsce Stefan Markiewicz a 3 miejsce Paulina Rosiak.
Kolejną konkurencją były wyścigi parokonne kuców. W tej konkurencji udział wziął tylko Stefan Markiewicz, zajmując tym samym pierwsze miejsce.
Po kucach rozpoczęły się wyścigi jednokonne. W tej konkurencji udział wzięło 8 zawodników. 1 miejsce zajął Roman Gronowalski, 2 miejsce Jerzy Liberski a 3 miejsce ponownie Romanowi Gronowalskiemu, tym razem z koniem Kortus w zaprzęgu.
Czwartą konkurencją zawodów były wyścigi parokonne. Tą kategorią było zainteresowanych najwięcej zawodników, jako że udział w wyścigu wzięło  aż 13 zaprzęgów. 1 miejsce zajął Jerzy Liberski, 2 miejsce Eugeniusz Chojnowski, a 3 miejsce Adam Graczyk.
Klasyfikacja końcowa przedstawiała się następująco:
Jednokonne kucy
1. Stafan Markiewicz
Parokonne Kuców
1. Mirosław Grudziński
2. Stafan Markiewic
3. Paulina Rosiak
Jednokonne
1. Roman Gronowalski
2. Jerzy Liberski
3. Roman Gronowalski
4. Zbigniew Nowakowski
5. Stefan Markiewicz
6. Marek Juszcz
7. Józef Fabiańsk
8. Wojciech Szewczyński
Parokonne
1. Jerzy Liberski
2. Eugeniusz Chojnowski
3. Adam Graczyk
4. Tadeusz Jaroszewski
5. Roman Gronowalski
6. Marcin Klinkiewicz
7. Stefan Markiewicz
8. Zbigniew Nowakowski
9. Marcin Klinkiewicz
10. Zbigniew Wróblewski
11. Mirosław Grudziński
12. Andrzej Przybylsk
13. Stefan Markiewicz
Po części rywalizacyjnej odbyła się Parada Konna w siodle, podczas której zawodnicy zaprezentowali jazdę konną w siodle.
Na koniec wręczono nagrody i puchary.
Do udziału w zawodach zgłosiło się 15 hodowców i stajni, którzy na tuliszkowskim stadionie mieli rywalizować w 4 kategoriach.

Czytaj więcej...

Dni Tuliszkowa-550 lecie lokacji miasta

Tegoroczne Dni Tuliszkowa były szczególne ze względu na 550-lecie lokacji miasta.
6 CZERWCA
Uroczystości rozpoczęły się już 6 czerwca Mszą Świętą za miasto, którą odprawił proboszcz parafii św. Wita w Tuliszkowie- Stanisław Nowak.
Po mszy, na schodach tuliszkowskiego kościoła czytano fragmenty Dziejów Tuliszkowa. Czytali je zarówno mieszkańcy Tuliszkowa, jak i osoby związane z Tuliszkowem.
Po tej części z tuliszkowskiego rynku przemaszerowano na cmentarz parafialny pod grób Bartłomieja Patrzykąta oraz Grób Powstańców Styczniowych 1863 r. Tam Burmistrz Grzegorz Ciesielski, Jan Patrzykąt- potomek Bartłomieja Patrzykąta oraz Radosław Wróbel z Samorządu Szkolnego Zespołu Szkół w Tuliszkowie dokonali uroczystego odsłonięcia obelisku na grobie Bartłomieja Patrzykata.
Młodzież pod przewodnictwem Tomasza Maćkowskiego przygotowała apel poległych. Kolejnym punktem było złożenie wiązanek okolicznościowych na grobach zasłużonych dla Tuliszkowa. Piątkowe Dni Tuliszkowa zakończyły się przed godz. 23:00
7 CZERWCA
7 czerwca 2008 r. w amfiteatrze w Parku Miejskim odbyła się impreza pod nazwą pn. „Miasto opowiedz mi swoją historię”. Była to impreza nawiązująca do przeszłości. Na terenie tuliszkowskiego amfiteatru rozbiła swoje obozowisko osada wojów piastowskich z XII w.
Oficjalne rozpoczęcie imprezy nastąpiło poprzez wybicie przez burmistrza pierwszej monety. Takie średniowieczne monety można było nawet wybić samemu.
Oprócz średniowiecznej monety dla wszystkich zebranych przygotowali szereg pokazów i konkursów. Zaprezentowali również walkę średniowieczną z użyciem mieczy i tarczy. Razem z osadą rycerską przybyła grupa z Węgier, która zaprezentowała muzykę starosłowiańską.
Swoje zbiory podczas Dni Tuliszkowa prezentowali również regionaliści z Turku, którzy zwieźli wiele pamiątek, dotyczących Tuliszkowa.
Oprócz regionalistów z Turku, wystawę starych zdjęć przygotował Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Tuliszkowie oraz Biblioteka Miejska w Tuliszkowie.
Po rycerzach tuliszkowską publiczność bawił zespół folkowy REJLANDER, który zaprezentował szlagiery muzyki ludowej, nie tylko polskiej, częstokroć w nowoczesnej formie. Na koniec odbyła się zabawa taneczna prowadzona przez zespół DIODA.
8CZERWCA
8 czerwca 2008 roku r. odbył się festyn pn. „Zakochać się w swoim mieście”. Festyn rozpoczął się na stadionie od sformowania Parady Lokacyjnej, podczas której różne organizacje, szkoły oraz instytucje zaprezentowały się mieszkańcom Tuliszkowa. Parada ulicami Tuliszkowa miała swój koniec w amfiteatrze w parku Miejskim, w którym każda grupa została oficjalnie zaprezentowana.
Po paradzie w krótkich programach artystycznych zaprezentował się zespół wokalno taneczny „Tuliszkowiacy”.
Po ich programie odbyła się prezentacja 550cm rogala kasztelańskiego przygotowanego przez piekarnię Konbag. Uroczystego przekrojenia dokonała poseł na sejm RP Irena Tomaszak-Zesiuk, która objęła patronatem 550 lecie lokacji Tuliszkowa. Razem z nią rogala kroił Burmistrz Tuliszkowa Grzegorz Ciesielski oraz Proboszcz parafii św. Wita w Tuliszkowie- Stanisław Nowak.
Wszystkich zebranych, rogalem obczęstował zespół „Tuliszkowiacy”. Następnie Burmistrz Grzegorz Ciesielski razem z przewodniczącym Piotrem Hryniukiem wręczyli upominki wszystkim samorządowcom, którzy poprzez wysiłek na rzecz lokalnej społeczności.
Wręczono również upominki książkowe zwycięzcom i wyróżnionym w różnych konkursach organizowanych przez MGOK w Tuliszkowie.
Kolejnym punktem programu był występ VIPów, którzy zaprezentowali przedstawienie pn. „Zakochać się w swoim mieście”, autorstwa Mirosława Rojka i Jarosława Durkiewicza. Po tej części proboszcz Stanisław Nowak oraz Maciej Kuroń dokonali odsłonięcia Ryngrafów honorowych obywateli miasta Tuliszków- Jana Pawła II, Macieja Kuronia oraz Grażyny Kuroń.
Następnie na scenie pokazał się Maciej Kuroń, który zaprezentował swój show kulinarny. Oprócz gotowania podzielił się z widownią wieloma anegdotami. Na koniec zaprosił do degustacji Żuru, który przygotowali towarzyszący mu kucharze.
Gdy zebranych częstowano żurkiem Maciej Kuroń rozdawał autografy oraz pozował z chętnymi do zdjęć. A tych nie brakowało.
Po krótkiej przerwie na scenę wyszła formacja „Skaner”.
Jej wokalista potrzebował zaledwie jednego utworu, aby zebraną publiczność wciągnąć do zabawy.
Podczas koncertu Skaner rozdawał plakaty, a także zaprosił jedną z fanek na scenę, która wspaniale wtopiła się w grupę taneczną zespołu, tańcząc razem z zespołem.
Po godzinnym koncercie występ rozpoczął „Kabaret pod Wyrwigroszem”. Pomimo tego, iż w TV jednocześnie nadawano mecz Euro 2008 pomiędzy Polską i Niemcami, kabaret oglądało około 3000 osób, klaszcząc do skeczy i piosenek. Nie mogło zabraknąć oczywiście hitu „Donald Marzy”.
Tak zakończyły się Dni Tuliszkowa szczególne ze względu na 550 lecie lokacji miasta. Miejmy nadzieję, ze za rok będzie równie dobrze jak w 2008 roku.
Tegoroczne Dni Tuliszkowa były szczególne ze względu na 550-lecie lokacji miasta.

Czytaj więcej...

Centrum Informatyczne w Piętnie

25 kwietnia 2008 r. o godzinie 18:00 w strażnicy OSP Piętno odbyło się otwarcie Centrum Informatycznego. Centrum Informatyczne powstało ze środków unijnych, które w ramach konkursu ogłoszonego przez Ministerstwo Oświaty pozyskał Związek Ochotniczych Straży Pożarnych. O środki, które pozyskał związek postanowiła się ubiegać OSP Piętno. Na przełomie listopada i grudnia 2007 roku wiadomo było, iż takie środki będą, w związku z tym strażacy przystąpili do pracy.
Zaczęli od przygotowania pomieszczenia, które należało wyremontować i ogrzać, tak aby było możliwe korzystanie z niego przez cały rok. Przy wsparciu własnych środków i nakładów pracy oraz przy niewielkiej pomocy finansowej gminy Tuliszków, udało się pomieszczenie wyremontować, pomalować ściany, założyć oświetlenie oraz wymienić okna. Kiedy wszystko było już gotowe sprowadzono i zainstalowano sprzęt komputerowy oraz łącze internetowe. Centrum było gotowe do otwarcia.
Uroczystość otwarcia rozpoczął Prezes Zarządu Powiatowego OSP w Turku i jednocześnie Prezes OSP Piętno Zbigniew Gradecki, który podziękował władzom samorządowym które reprezentowali Burmistrz Gminy i Miasta Tuliszków Grzegorz Ciesielski oraz Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Hryniuk, za pomoc w zorganizowaniu centrum. Podziękował również Władysławowi Kolińskiemu, który nadzoruje projekt na terenie byłego województwa konińskiego z ramienia Zarządu Głównego OSP. Złożył również wyrazy podziękowania druhom z OSP Piętno oraz Kołu Gospodyń Wiejski w Piętnie za pracę, wkład finansowy oraz organizację centrum.
Po nim głos zabrał burmistrz Grzegorz Ciesielski, który pogratulował wspaniałej pracy oraz pomysłu. Sobie oraz wszystkim mieszkańcom gminy życzył, aby takich centrów powstało jeszcze więcej, gdyż to właśnie takie miejsca są pierwszym krokiem w internetyzację Polski.
Następnie głos zabrał Władysław Koliński, który opisał proces realizacji takich Centrów Informatycznych, wskazał problemy jakie występują podczas ich tworzenia i ważna rolę samorządu podczas ich powstawania.
Gratulacje złożył również Dyrektor Mirosław Rojek. Podkreślił rolę takich miejsc w propagowaniu Kultury, a także świadomości społecznej, potrzebnej w XXI wieku.
Po krótkim wprowadzeniu przez informatyka Karola Adamka oraz pedagoga Izabelę Gradecką przystąpiono do uroczystego przecięcia wstęgi, którego dokonali Burmistrz Grzegorz Ciesielski oraz Władysław Koliński.
Po tym miłym geście gospodarze zaprosili na skromny poczęstunek.
Centrum Informatyczne wyposażone jest w 7 stanowisk komputerowych, drukarkę wielofunkcyjną oraz projektor umożliwiający prowadzenie szkoleń dla mieszkańców gminy. Całość połączona jest w sieć bezprzewodową i podłączona łączem internetowym o prędkości przesyłowej 1Mb/s. Centrum będzie otwarte od poniedziałku do piątku w godzinach od 17:00- 21:00 oraz w soboty i niedzielę w godzinach od 12:00 do 22:00. Centrum będzie organizować szkolenia, kursy oraz seminaria dla mieszkańców gminy, wykorzystując w tym celu internet oraz komputery.
Oby więcej takich miejsc.
25 kwietnia 2008 r. o godzinie 18:00 w strażnicy OSP Piętno odbyło się otwarcie Centrum Informatycznego. Centrum Informatyczne powstało ze środków unijnych, które w ramach konkursu ogłoszonego przez Ministerstwo Oświaty pozyskał Związek Ochotniczych Straży Pożarnych. O środki, które pozyskał związek postanowiła się ubiegać OSP Piętno. Na przełomie listopada i grudnia 2007 roku wiadomo było, iż takie środki będą, w związku z tym strażacy przystąpili do pracy.

Czytaj więcej...

Spotkanie Stowarzyszenia Solidarni w Partnerstwie

9 kwietnia 2008 roku w sali posiedzeń w tuliszkowskim urzędzie odbyło się spotkanie konsultacyjne dotyczące tworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju. W spotkaniu udział brali członkowie stowarzyszenia „Solidarni w Partnerstwie” z gminy Stare Miasto oraz Tuliszków, przedstawiciele urzędów z tychże gmin, przedstawiciele środowisk biznesowych oraz innych instytucji.
Spotkanie rozpoczęło się od wprowadzenia, którego dokonał przedstawiciel firmy kosultingowej, pomagającej opracować wyżej wspomnianą strategię, Pan Adam Futymski.
Przedstawił on rolę strategii w pozyskiwaniu środków z programu Leader 05,4 dla małych projektów oraz 05.3 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach odnowy wsi, różnicowanie w kierunku działalności rolniczej oraz wspieranie mikroprzedsiębiorstw.
Obecni na zebraniu przedstawili swoje propozycje działań, które chcieliby realizować na terenie swoich gmin w ramach Leadera+. Właśnie zebranie tych propozycji, potrzebnych do tworzenia strategii było głównym celem spotkania.
Planowany termin ukończenia strategii to lipiec 2008 roku. Jeżeli wniosek wraz ze strategią zostanie przyjęty to mieszkańcy gmin stowarzyszonych w „Solidarni w partnerstwie” w tym, gminy Tuliszków, już w 2009 roku będą mogli wnioskować o środki na realizację twardych projektów w ramach programu Leader+.
9 kwietnia 2008 roku w sali posiedzeń w tuliszkowskim urzędzie odbyło się spotkanie konsultacyjne dotyczące tworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju. W spotkaniu udział brali członkowie stowarzyszenia „Solidarni w Partnerstwie” z gminy Stare Miasto oraz Tuliszków, przedstawiciele urzędów z tychże gmin, przedstawiciele środowisk biznesowych oraz innych instytucji.

Czytaj więcej...

Eliminacje Powiatowego Turnieju Wiedzy o Bezpieczeństwie w Ruchu Drogowym

2 kwietnia 2008 r.w Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury w Tuliszkowie odbyły się eliminację do Powiatowego Turnieju Wiedzy o Bezpieczeństwie w Ruchu Drogowym. Organizatorami eliminacji na szczeblu gminnym był Urząd Gminy i Miasta Tuliszków oraz Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury.
Eliminacje rozpoczęły się o godzinie 10:30 w MGOK w Tuliszkowie. Eliminacje przeprowadzono w dwóch kategoriach: Szkoły Podstawowe oraz Gimnazja. Zgłosiły się następujące drużyny:
I. Kategoria Szkoły Podstawowe
- SP w Smaszewie, SP w Ogorzelczynie, SP w Grzymiszewie, SP w Tarnowej oraz SP w Tuliszkowie
II Kategoria Gimnazja
- Gimnazjum w Tuliszkowie oraz Gimnazjum w Grzymiszewie
Szkoły które zgłosiły swój udział były reprezentowane przez 3 osobowe drużyny, które miały 30 minut na rozwiązanie testu. Test dla szkół podstawowych składał się z 20 pytań, natomiast gimnazjaliści musieli odpowiedzieć na 27 pytań.
Komisja w składzie:Burmistrz Grzegorz Ciesielski, Barbara Kozłowska, Magdalena Marendziak oraz Łukasz Marciniak dokonała podliczenia punktów uzyskanych w teście przez drużyny.
Najwięcej punktów w kategorii szkół podstawowych uzyskała reprezentacja Szkoły Podstawowej w Ogorzelczynie oraz reprezentacja Szkoły Podstawowej w Tuliszkowie które uzyskały po 15 punktów. Zgodnie z regulaminem eliminacji uwzględniano również czas rozwiązania testu. Jako że SP w Ogorzelczynie rozwiązała test 4 minuty szybciej niż SP w Tuliszkowie, pierwsze miejsce uzyskała SP w Ogorzelczynie. Klasyfikacja w tej kategorii wyglądała następując:
SP w Ogorzelczynie- 1 miejsce
SP w Tuliszkowie- 2 miejsce
SP w Smaszewie- 3 miejsce
SP w Grzymiszewie-4 miejsce
SP w Tarnowej- 5 miejsce
W kategorii gimnazjów zwyciężyła reprezentacja Gimnazjum w Tuliszkowie uzyskując 20 punktów czyli o 4 więcej niż reprezentacja Gimnazjum w Grzymiszewie.
Eliminacje wyłoniły zwycięzców, którzy będą reprezentować gminę Tuliszków na Turnieju Wiedzy o Bezpieczeństwie w Ruchu Drogowym. Bedzię to reprezentacja SP w Ogorzelczynie w kategorii szkół podstawowych oraz reprezentacja Gimnazjum w Tuliszkowie w kategorii gimnazjów.
2 kwietnia 2008 r.w Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury w Tuliszkowie odbyły się eliminację do Powiatowego Turnieju Wiedzy o Bezpieczeństwie w Ruchu Drogowym. Organizatorami eliminacji na szczeblu gminnym był Urząd Gminy i Miasta Tuliszków oraz Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury.

Czytaj więcej...

Dzień Kobiet w Tuliszkowie

6 marca 2008 roku na Sali OSP Tuliszków, odbył się Dzień Kobiet. Imprezę zorganizował Miejsko-Gminny Dom Kultury przy udziale Urzędu Gminy i Miasta Tuliszków, Przedszkola w Tuliszkowie, Gimnazjum w Tuliszkowie, OSP w Tuliszkowie oraz wiele innych osób.
Dzień Kobiet to święto wywodzące się rodem z PRL i właśnie w tej konwencji była zorganizowana impreza.
Całość prowadził Mirosław Rojek, który z czerwonym krawatem pełnił rolę „I sekretarza imprezy”. Dzień Kobiet rozpoczął Grzegorz Ciesielski- Burmistrz Gminy i Miasta Tuliszków, który przywitał wszystkie zebrane Panie, życząc im wszystkiego najlepszego.
Po oficjalnym przywitaniu zaprezentowano stare kroniki filmowe z czasów PRL oraz nagranie Edwarda Hulewicz- Za zdrowie Pań.
Kolejnym punktem imprezy był występ dzieci z Przedszkola w Tuliszkowie, które zaprezentowały tańce i piosenki z „tamtych” lat. Barwne stroje i układy taneczne to bez wątpienia atuty przedszkolaków.
Nie można zapomnieć, iż to właśnie ich występ uświetniła „Maryla Rodowicz”.
Ciekawe było również wystąpienie „nowej sekretarki burmistrza”. Było ono o tyle zaskakujące, gdyż nawet sam burmistrz nie wiedział, że ma „nową sekretarkę”. W rolę sekretarki burmistrza wcieliła się Pani Jadwiga Sobańska, która opowiedziała o zwyczajach panujących w okresie PRLu.Gimnazjum w Tuliszkowie przygotowało z kolei pokaz mody PRL. Rozpoczęły dziewczęta, które w rytm melodii Krzysztofa Krawczyka, Anny Jantar, Kombi oraz innych gwiazd tamtego okresu, zaprezentowały mnóstwo kreacji. Oprócz mody damskiej gimnazjaliści zaprezentowali modę męską. Cały pokaz został nagrodzony gromkimi brawami publiczności.
Jako, iż w „złotym okresie PRL” tradycją było, iż każda Pani musiała otrzymać parę rajstop, aby tradycji stało się zadość, Burmistrz oraz Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Hryniuk, wręczyli zebranym Paniom rajstopy. Pomogli im w tym panowie z Gimnazjum w Tuliszkowie, co było o tyle fajne, iż byli oni ubrani w peerelowskie kreacje.
Jak widać tym prezentem tuliszkowscy samorządowcy trafili w gusta pań.
Całe święto kobiet zakończył występ zespołu Tia Maria, który wykonał szlagiery zarówno z okresu PRL jak i współczesne.
Całość zakończyła się po godzinie 20:00. Panie, których była cała sala zostały do samego końca, nagradzając występy oklaskami.
No cóż, miły powrót do przeszłych czasów.
6 marca 2008 roku na Sali OSP Tuliszków, odbył się Dzień Kobiet. Imprezę zorganizował Miejsko-Gminny Dom Kultury przy udziale Urzędu Gminy i Miasta Tuliszków, Przedszkola w Tuliszkowie, Gimnazjum w Tuliszkowie, OSP w Tuliszkowie oraz wiele innych osób.

Czytaj więcej...

UFO w Tuliszkowie

W związku z wieloma pytaniami dotyczącymi materiału filmowego z UFO poniżej podajemy link na stronę z filmem...
http://pl.youtube.com/results?search_query=tuliszkow&search_type=
W razie pytań proszę o kontakt
Tomasz Pałasz
Rzecznik Prasowy
tel. 063 2791 777 (urząd)
kom. 888 444 855
W związku z wieloma pytaniami dotyczącymi materiału filmowego z UFO poniżej podajemy link na stronę z filmem...

Czytaj więcej...

Eliminacje Gminne Turnieju Wiedzy Pożarniczej

W dniu 14 lutego 2008 r. w Miejsko- Gminnym Ośrodku Kultury w Tuliszkowie odbyły się Gminne Eliminacje Turnieju Wiedzy Pożarniczej.
W turnieju udział wzięło 16 osób, które reprezentowały szkoły i gimnazja z terenu gminy Tuliszków. W konkursie udział wzięli: Daria Ślugaj (Gimnazjum w Tuliszkowie), Dawid Lewandowski (Gimnazjum w Tuliszkowie), Marta Malesza (Gimnazjum w Grzymiszewie), Iwona Konieczka (Gimnazjum w Grzymiszewie), Żaneta Witczak (Gimnazjum w Grzymiszewie), Katarzyna Derda (Gimnazjum w Grzymiszewie), Karina Druszcz (Gimnazjum w Grzymiszewie), Nikola Poleszczuk (SP w Ogorzelczynie), Paulina Markiewicz (SP w Ogorzelczynie), Agata Płuciennik (SP w Tarnowej), Angelika Siwek (SP w Tarnowej), Olga Kałużna (SP w Smaszewie), Mariusz Rzyśko (SP w Smaszewie). Opiekunami, którzy przygotowali młodzież do konkursu byli: Ewa Skibińska (SP w Smaszewie), Marzena Mazurek (Gimnazjum w Grzymiszewie), Jolanta Krawczyk (SP w Tarnowej), Danuta Soja (SP w Ogorzelczynie) oraz Jadwiga Mikołajczyk (Gimnazjum w Tuliszkowie)
Komisja konkursowa w składzie: Prezes Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego OSP RP w Tuliszkowie Grzegorz Ciesielski- przewodniczący, podinspektor Tomasz Pałasz- sekretarz, Wiceprezes Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego OSP RP w Tuliszkowie Zdzisław Pietrzak oraz Komendant Gminny OSP Marek Mazurek rozpoczęła konkurs o godzinie 10:00 krótkim przywitaniem.
Na wstępie Komendant Gminny Marek Mazurek wytłumaczył wszelkie kwestie dotyczące zasad konkursu, po czym rozdał testy. Na wypełnienie testu przeznaczono 45 minut, jednak wszyscy uczestnicy zakończyli znacznie wcześniej. Kiedy wszyscy oddali karty testowe, komisja konkursowa przystąpiła do sprawdzania i oceny testów.
W kategorii szkół podstawowych wystarczyły testy aby rozstrzygnąć ostateczną klasyfikację, która przedstawiała się następująco:
1.Paulina Markiewicz
2. Nikola Poleszczuk
3. Olga Kałużna
4. Agata Płuciennik
5. Mariusz Rzyśko
6.Angelika Siwek
W kategorii gimnazjum pierwsze miejsca zajęła Karina Druszcz zdobywając 33 pkt. O drugie, trzecie i czwarte miejsce musiała zostać przeprowadzona dogrywka w której zmagały się:
Iwona Konieczka Katarzyna Derda, oraz Żaneta Witczak.
Po serii pytań klasyfikacja przedstawiała się następująco:
1.Karina Druszcz
2. Katarzyna Derda
3. Żaneta Witczak
4. Iwona Konieczka
5. Marta Malesza
6. Dawid Lewandowski
7 Daria Ślugaj
Wszyscy uczestnicy oraz opiekunowie otrzymali dyplomy, a także nagrody książkowe ufundowane przez Urząd Gminy i Miasta w Tuliszkowie.
Osoby które zajęły 1 i 2 miejsce w poszczególnych kategoriach wiekowych będą reprezentować gminę Tuliszków na Powiatowym Turnieju Wiedzy Pożarniczej. Osobami tymi będą:
W kategorii szkół podstawowych
1.Paulina Markiewicz
2. Nikola Poleszczuk
W kategorii gimnazjów
1.Karina Druszcz
2. Katarzyna Derda
W dniu 14 lutego 2008 r. w Miejsko- Gminnym Ośrodku Kultury w Tuliszkowie odbyły się Gminne Eliminacje Turnieju Wiedzy Pożarniczej.

Czytaj więcej...

I Bal Promyka

2 lutego 2008 roku w Sali Bankietowej w Tuliszkowie, odbył się I Charytatywny Bal Karnawałowy organizowany przez Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i ich Rodzin „Promyk”, działające w Tuliszkowie. Imprezę rozpoczęła Aneta Grenda - prezes Stowarzyszenia, dziękując wszystkim obecnym za przybycie i  chęć niesienia pomocy finansowej i osobistej dzieciom  objętym opieką przez organizatorów balu. Przekazała głos Panu Arkadiuszowi Chmielewskiemu, radnemu sejmiku wojewódzkiego, i jego małżonce Wandzie Chmielewskiej, którzy życzyli wszystkim gościom udanej zabawy i zachęcili do wspierania inicjatyw podejmowanych przez Stowarzyszenie „Promyk”.
Następnie prezesi Aneta Grenda i Mieczysław Zieliński wręczyli dyplomy i czerwone serduszka sponsorom i darczyńcom, bez których działania organizacji nie byłyby możliwe.
Wyróżnieni zostali: Pan Arkadiusz Chmielewski, Pani Nina Bekasiewicz, Pani Katarzyna Mierzejewska, Pan Tadeusz Wawrzyniak, Pan Cezary Bigielmajer, Pani Teresa Grenda ( członek związku niewidomych w Turku, która przekazała własnoręcznie namalowane obrazy które zostały sprzedane w czasie trwania balu ), Pan Zdzisław Nowakowski, Pani Wanda Szmagaj, Pan Konrad Tomaszewski, Państwo Marzena i Robert Chorbińscy, Państwo Małgorzata i Marian Maniccy, Pani Jadwiga Bąk, Proboszcz Parafii Św. Wita w Tuliszkowie Stanisław Nowak, Pan Waldemar Michalski Usługi Transportowe, Pan Leszek Sobczak, Pan Kazimierz Witowski, Pan Jerzy Zabłocki, Pani Halina Gronostaj, Pan Kazimierz Kalinowski – (oprawa obrazów oraz Galeria Reklamy „Impresja”)
Po podziękowaniach dla darczyńców rodzice dzieci niepełnosprawnych podziękowali Anecie Grenda za wkład pracy na rzecz dzieci wręczając jej przepiękny bukiet kwiatów. Pani Prezes wzruszona podziękowała i zaprosiła gości do zabawy zachęcając jednocześnie do wzięcia udziału w loterii fantowej i do zakupu obrazów, co miało miejsce w dalszej części trwania imprezy. Ponieważ organizacja balu zbiegła się z  pierwszą rocznicą, istnienia Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i ich Rodzin „Promyk” Fundacja „Przyjaciel” z Warszawy ufundowała ogromny tort, a Pani Prezes Fundacji Nina Bekasiewicz zabrała głos gratulując przedsięwzięć podejmowanych przez Stowarzyszenie, a także życząc samych sukcesów w przyszłości.
Goście przy muzyce zespołu Ba-Toma-Ma z Konina bawili się do białego rana w doskonałych nastrojach, dziękując organizatorom za organizację tak wspaniałej imprezy. W imieniu gości z Huty”Aluminium”, którzy przybyli bardzo licznie głos zabrał Artur Skieresz, który serdecznie podziękował gospodyni balu i poprosił o organizację kolejnych tego typu imprez.
Dochód, który przerósł oczekiwania organizatorów, z I Charytatywnego Balu Karnawałowego organizowanego przez Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i ich Rodzin „Promyk” działające w Tuliszkowie zostanie przeznaczony na sprzęt dla dzieci, a także zorganizowanie półkolonii „ Integracyjne Lato w Mieście” w czasie wakacji.
Ponieważ zostało bardzo dużo smacznego jedzenia przygotowanego przez właścicieli i pracowników „Sali Bankietowej”, prezesi Stowarzyszenia zawieźli jedzenie do Noclegowni dla bezdomnych w Koninie, gdzie spotkali się z ogromną radością i wyrazami wdzięczności. Swoim szczęściem należy się dzielić, bo tylko wtedy ono się mnoży.
Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i ich Rodzin „Promyk” w Tuliszkowie dziękuje gorąco i serdecznie wszystkim gościom, sponsorom i darczyńcom za udział w balu i pomoc w jego organizacji. Bawiąc się również doskonale możemy wspierać dzieci niepełnosprawne.
2 lutego 2008 roku w Sali Bankietowej w Tuliszkowie, odbył się I Charytatywny Bal Karnawałowy organizowany przez Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i ich Rodzin „Promyk”, działające w Tuliszkowie.

Czytaj więcej...

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

13 stycznia 2008 r. w całej Polsce po raz 16 zagrała Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. W całym kraju pieniądze na pomoc laryngologiczną dla dzieci zbierali wolontariusze. Oprócz kwesty, w całym kraju odbyły się również licytację przedmiotów przekazanych na rzecz WOŚP.
Kwesta na terenie gminy Tuliszków trwała od godzin porannych, a kulminacyjny punkt osiągnęła w godzinach południowych. Na rzecz WOŚP zaangażowało się 80 wolontariuszy z terenu gminy Tuliszków.
W Tuliszkowie licytacje rozpoczęły się o godzinie 18:00 w sali strażnicy OSP Tuliszków.
Oficjalnego otwarcia dokonał burmistrz Grzegorz Ciesielski.Wielkie licytowanie rozpoczął występ zespołu tanecznego przygotowywanego przez Panią Bożenę Pielesiak.
Tuż po występie nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu na "Najlepszą iluminację świąteczną". Zpośród zgłoszonych 11 posesji wyróżniono pięć, które zostały nagrodzone robotami kuchennymi, ufundowanymi przez UGiM w Tuliszkowie. Nagrody otrzymali:
1.Jan i Elżbieta Anastaziak z Tarnowej
2. Teresa Radecka z Tuliszkowa
3. Jan Kozłowski z Tuliszkowa
4. Maria Jabłońska z Tuliszkowa
5. Emila i Andrzej Marucha z Imiełkowa
Po wręczeniu nagród rozpoczęły się licytacje. Pierwszy przedmiot- kubek WOŚP wylicytował Tomasz Pałasz za 55 zł. Następny przedmiot z kolekcji WOŚP- mały, kieszonkowy kalendarz został wylicytowany przez Irenę Pałasz za 30 zł.
Kolejnym licytowanym przedmiotem była torba WOŚP, która wystawiona początkowo za 40 zł niestety nie znalazła nabywcy. Dopiero w drugim podejściu została sprzedana P. Maleszy za 30 zł. Po torbie na aukcji wystawiono wykonane ręcznie przez Irenę Pałasz zestaw trzech haftowanych serwetek, który wylicytowała Pani Emila Marucha za 80 zł. Dla ochłonięcia z wrażeń mały przerywnik w postaci tańców latynowskich zebranym mieszkańcom gminy Tuliszków przygotował ponownie zespół taneczny Pani Bożeny Pielesiak.
Kolejną część Tuliszkowskiej WOŚP rozpoczęła licytacja gadżetów przygotowanych przez UGiM w Tuliszkowie. Gadżety w postaci kubka, kalendarza oraz zegarka z herbem gminy zakupiła Julianna Cymmer za 50 zł. Kolejną serwetkę wykonaną przez Irenę Pałasz oraz brelok WOŚP wylicytowała Małgorzata Chojnacka za 70 zł w imieniu której wylicytowany przedmiot odebrał małżonek.Nie powiodła się licytacja pierwszej z  tabliczek z herbem gminy oraz sercem WOŚP. Została ona przeznaczona do późniejszej licytacji.
Mały przerywnik w postaci piosenki "Moje małe domowe zoo" zafundowała zebranym Magda Ferko, która występowała wcześniej w programie "Od przedszkola do Opola".
Po raz kolejny licytowano tabliczkę z herbem gminy oraz sercem WOŚP która była licytowana razem z zabytkowym hełmem strażackim z lat 60-tych podarowanym przez Tuliszkowskich Strażaków. Ten zestaw został wylicytowany przez Mirosława Pałasza za 50 zł.
Po tej licytacji nastąpiła kolejna przerwa podczas której wystąpiła Aneta Ferko z piosenką "Musimy Wierzyć"po której z koleji wystąpiły dziewczęta ze Studia Piosenki Dziecięcej działającego przy MGOK w Tuliszkowie z piosenką "Smak i zapach pomarańczy".
Po występach przyszedł czas na rozstrzygnięcie konkursu sylwestrowego, który został ogłoszony przez UGiM Tuliszków. Zwycięzców wylosował Wiktor i tak nagrody otrzymali:
1. Anna Buszewska- robot kuchenny
2. Stefan Lendzki- żelazko
3. Jan Pilarczyk- toster
Kolejnym przedmiotem licytowanym w Tuliszkowie była koszulka WOŚP, którą po zaciętej walce udało się wylicytować Grzegorzowi Ciesielskiemu- Burmistrzowi G. i M. Tuliszków za 250 zł.
Na sam koniec odbyła się licytacja tabliczki z herbem gminy oraz sercem WOŚP, którą również po zaciętej licytacji zakupił Dariusz Szewczyk za 200 zł.
Na sam koniec podziękowano wolontariuszom, którym burmistrz Grzegorz Ciesielski wręczył długopisy z herbem gminy oraz opaski odblaskowe podarowane przez Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Koninie Piotra Korytkowskiego. Oprócz tego Dyrektor Zespołu Szkół w Tuliszkowie, Halina Wenc wręczyła wszystkim wolontariuszom łakocie.
Na sam koniec dla zebranych mieszkańców wystąpiła Tia Maria, która oprócz piosenek dla dzieci zaśpiewała piosenki, które znajdą się na jej najnowszej płycie. Koncert Tia Marii trwał ponad godzinę i skończył się po godzinie 20:00
W sumie finał WOŚP w Tuliszkowie wypadł lepiej niż w poprzednich latach. Wolontariusze zebrali 4 829,24 oraz 60 EURO a z licytacji uzyskano 815 zł, co dało razem kwotę około 5900 zł
13 stycznia 2008 r. w całej Polsce po raz 16 zagrała Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. W całym kraju pieniądze na pomoc laryngologiczną dla dzieci zbierali wolontariusze. Oprócz kwesty, w całym kraju odbyły się również licytację przedmiotów przekazanych na rzecz WOŚP.

Czytaj więcej...

POLECANY FOTOREPORTAŻ

Budowa kanalizacji w Grzymiszewie.

 

Termomodernizacja budynku po dwrocu.

 

Budowa punktu zbierania odpadów

 logii

facebook_page_plugin