Informacja o programie Nauka Pływania uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Tuliszków

Uczniowie szkół podstawowych z Tuliszkowa, Grzymiszewa, Smaszewa, Tarnowej, Ogorzelczyna i Kiszew, od września tego roku uczestniczą w zajęciach nauki pływania zorganizowanych na pływalni Ośrodka Sportu i Rekreacji w Turku. Zajęcia odbywają się w ramach projektu pn. „Nauka pływania uczniów szkół podstawowych z terenu gminy Tuliszków”, realizowanego przez Gminę i Miasto Tuliszków. Celem głównym projektu jest wzrost poziomu ogólnej sprawności fizycznej uczniów poprzez naukę pływania. Projektem objętych jest 225 uczniów wyłonionych w rekrutacji przeprowadzonej w każdej ze szkół. Uczniowie zostali podzielenia na pięć 45 osobowych grup. Każda z grup objęta została 16 godzinnym kursem nauki pływania w ramach, którego uczniowie poznają elementarne zasady pływania oraz zdobywają umiejętności praktyczne, związane z przebywaniem w wodzie i pod wodą, przeprowadzane są ćwiczenia oswajania się z wodą, ćwiczenia oddechowe, wypornościowe, nauka techniki skoków na nogi do wody.
Podniesieniu ogólnej sprawności fizycznej uczniów służyć będą odbywające się w ramach w/w kursu ćwiczenia korekcyjne w wodzie. Zajęcia odbywają się od września do grudnia dwa razy w tygodniu po godzinie dla każdej z 45 osobowych grup.
Uczniowie mają zapewniony dowóz na zajęcia, opiekę nauczycieli oraz ubezpieczenie. Do przeprowadzenia zajęć nauki pływania zatrudnionych zostało trzech instruktorów pływania posiadających odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe w pracy z młodzieżą szkolna.
Projekt „Nauka pływania uczniów szkół podstawowych z gminy Tuliszków ” jest współfinansowany ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Funduszu Zajęć Sportowo - Rekreacyjnych dla Uczniów.
Uczniowie szkół podstawowych z Tuliszkowa, Grzymiszewa, Smaszewa, Tarnowej, Ogorzelczyna i Kiszew, od września tego roku uczestniczą w zajęciach nauki pływania

Czytaj więcej...

Plebiscyt

Burmistrza Gminy i Miasta Tuliszków ogłasza plebiscyt w następujących kategoriach:
1. Firma Roku- za profesjonalizm i najwyższą jakość w swej działalności, dobre przykłady własnych osiągnięć oraz wpływ na rozwój całej społeczności lokalnej.
2. Sponsor Roku- za przekazanie największych środków pomocowych innym podmiotom z terenu Gminy Tuliszków w poprzednim roku kalendarzowym.
3. Rolnik Roku- za wzorowo prowadzone gospodarstwo rolne, wprowadzanie  innowacji w produkcji rolnej i hodowli oraz umiejętności pozyskiwania środków z zewnątrz.
4. Talent Roku- za szczególne osiągnięcia sportowe, humanistyczne, społeczne i inne dzieci i młodzieży.
Poniżej załączamy regulamin oraz wniosek plebiscytu.
Burmistrza Gminy i Miasta Tuliszków ogłasza plebiscyt w następujących kategoriach:

Czytaj więcej...

Złote gody

19 listopada 2009 roku w Sali Bankietowej Państwa Mannickich odbyło się uroczyste wręczenie odznaczeń prezydenckich za długoletnie pożycie małżeńskie.
Uroczystość rozpoczęła z-ca kierownika USC Halina Patrzykąt, która powitała wszystkich. Po niej głos zabrał Burmistrz Gminy i Miasta w Tuliszkowie Grzegorz Ciesielski.
Burmistrz wspomniał o roli jakie odgrywają różne pokolenia w życiu społecznym, oraz jak ważną komórką społeczną jest rodzina. Wskazał, iż do sukcesów potrzebna jest współpraca wielu ludzi i wielu pokoleń, a długoletnie związki, takie jak złote gody, dają przeświadcznie o wartościach wspólnego życia.
Głos zabrała również wieloletnia kierownik USC, aktualna radna miejska, Jadwiga Poprawska, która złożyła gorące życzenia.
Po tej części uroczystości nastąpiło uroczyste wręczenie odznaczeń, które wręczył Burmistrz Grzegorz Ciesielski, Sekretarz Urzędu Bolesław Mazurek, wieloletnia kierownik USC i aktualna radna Jadwiga Poprawska oraz Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Hryniuk. Odznaczenia 50 lecia pożycia w związku małżeńskim zostały przyznane następującym parom:
1. Bekalarz Jerzy i Czesława
2. Buczyński Józef i Marianna
3. Durkiewicz Jan i Zofia
4. Filipiak Józef i Cecylia
5. Gronostaj Sławomir i Marianna
6. Janaszkiewicz Stanisław i Helena
7. Janiszewki Jan i Irena
8. Kokociński Narcyz i Barbara
9. Kowalczyk Zenon i Krystyna
10.Kuśmierek Zdzisław i Krystyna
11.Michalak Józef i Aleksandra
12.Michalak Zygmunt i Zofia
13.Molka Jan i Irena- nieobecni
14.Nowak Piotr i Marianna
15.Pawlicki Józef i Helena
16.Podębski Ryszard i Marianna
17.Połatyński Jan i Teresa
18.Przybył Zenon i Krystyna
19.Sobacz Jan i Helena
20.Szczap Jan i Jadwiga
21.Trocha Wacław i Helena
22.Włodarski Ryszard i Natalia
23.Włodarski Zygmunt i Marianna
24.Wojtkowiak Edmund i Barbara
25.Wągiel Józef i Marianna
Po wręczeniu odznaczeń zaśpiewano wspólnie "Sto Lat" przy współudziale zespołu "Jesień" z Tuliszkowa. Toastowi towarzyszyła lampka szampana.
Następnie zespół jesień zaprezentował przygotowany na tą okazję repertuar.
Po występie "Jesieni" przyszedł czas na posiłek oraz tort.
Po sutym posiłku jubilaci znaleźli siły, aby potańczyć wspólnie. Tym samym dali przykład, iż nic tak nie wpływa na długowieczność i zdrowie jak długoletnia miłość.
19 listopada 2009 roku w Sali Bankietowej Państwa Mannickich odbyło się uroczyste wręczenie odznaczeń prezydenckich za długoletnie pożycie małżeńskie.

Czytaj więcej...

11 listopada Dzień Niepodległości

1 listopada 2009 r. jak w całej Polsce, tak i w Tuliszkowie obchodzono uroczystość odzyskania niepodległości połączoną z przygotowaniami do 70 rocznicy zbrodni katyńskiej, którą to będziemy obchodzić w 2010 r.. Jak co roku uroczystości odbywały się na tuliszkowskim rynku. Rozpoczęły się uroczystą mszą świętą w Kościele pod wezwaniem św. Wita w Tuliszkowie.
Po mszy świętej osoby zebrane na obchodach mogły obejrzeć przygotowany przez nauczycielki z Zespołu Szkół w Tuliszkowie, Sylwię Zielińską-Sikorę, Ewę Jasińską i Anetę Urbaniak, film pt. „Tuliszków i Niepodległa”. Po emisji filmu głos zabrał Burmistrz Tuliszkowa Grzegorz Ciesielski, który nawiązał zarówno do czasów, kiedy Polska walczyła o własną niepodległość, jak i wielkiej krzywdy, jaką polski naród wycierpiał wskutek istnienia takich miejsc jak Katyń.
Po przemówieniu burmistrza rozpoczął się program przygotowany przez Miejsko-Gminny Dom Kultury w Tuliszkowie, który pod opieką Małgorzaty Grześkiewicz i Jarosława Durkiewicza przygotowały: Dominika Bałdyka, Anita Szablewska, Marta Lewandowska, Wioletta Pigulska, Monika Kozłowska i Adrian Pawlicki.
Po programie artystycznym głos zabrała Pani Poseł Irena Tomaszak-Zesiuk przypominając jak ważnym świętem jest Dzień Niepodległości.
Gmina Tuliszków włączyła się do ogólnopolskiej akcji „Katyń ocalić od zapomnienia”, polegającej na wsadzeniu 21473 Dębów Pamięci na 70 rocznicę zbrodni katyńskiej. Ilość Dębów odpowiada liczbie ofiar Katynia. Taki dąb został również posadzony w Tuliszkowie. Poświęcony został kapitanowi Franciszkowi Majewskiemu, urodzonemu w Tuliszkowie i zamordowanemu w Katyniu. Już od niedzieli mieszkańcy Tuliszkowa i okolicznych miejscowościi mogli składać podpisy na akcie erekcyjnym. Złożyli na nim również podpisy Poseł Na Sejm RP Irena Tomaszak-Zesiuk, burmistrz G.i M. Tuliszków Grzegorz Ciesielski, Przewodniczący RM Piotr Hryniuk, Ks. Prałat Stanisław Nowak, Podporucznik Józef Kościelak oraz przedstawiciel młodzieży Adrian Pawłowski.
Podpisany Akt Erekcyjny został zapakowany do tuby.Następnie złożono kwiaty pod pomnikiem Tadeusza Kościuszki i Jana Pawła II.
Po złożeniu wiązanek dokonano uroczystego zakopania Aktu Erekcyjnego pod Dębem Pamięci oraz odsłonięcia tablicy upamiętniającej kapitana Franciszka Majewskiego.
Tym samym i Tuliszków ma swoich bohaterów, którym można podziękować za "wolność naszą i Waszą"
1 listopada 2009 r. jak w całej Polsce, tak i w Tuliszkowie obchodzono uroczystość odzyskania niepodległości połączoną z przygotowaniami do 70 rocznicy zbrodni katyńskiej, którą to będziemy obchodzić w 2010 r..

Czytaj więcej...

Dzień Edukacji Narodowej

14 października 2009 roku w Sali Bankietowej Państwa Manickich odbyła się uroczystość Dnia Edukacji Narodowej. Burmistrz Gminy i Miasta Tuliszków Grzegorz Ciesielski oraz Przewodniczący RM w Tuliszkowie Piotr Hryniuk wręczyli nagrodę burmistrza. Nagrodę burmistrza otrzymali:
Iwona Bartczak- nauczycielka Zespołu Szkół w Tuliszkowie
Izabela Gradecka- dyrektor Gimnazjum w Grzymiszewie
Alicja Ignaczak- dyrektor ZP w Tarnowej
Krzysztof Konieczka- w-ce dyrektor Zespołu Szkół w Tuliszkowie
Małgorzata Krucka- dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Grzymiszewie
Elżbieta Kutkowska- dyrektor SP w Kiszewach
Irena Michalak- dyrektor SP w Smaszewie
Marianna Skubiszewska- dyrektor przedszkola w Tuliszkowie
Grażyna Tabaka- nauczycielka Zespołu Szkół w Tuliszkowie
Halina Wenc- dyrektor Zespołu Szkół w Tuliszkowie
Jolanta Werkowska- dyrektor SP w Ogorzelczynie
Nadano również tytuły „Nauczyciela Roku” w trzech kategoriach.
W kategorii nauczyciela klas 1-3 nominowani byli następujący nauczyciele: Aleksandra Grzelak (SP Ogorzelczyn), Jolanta Krawczyk (SP w Tarnowej), Barbara Bukowiecka (SP Smaszew), Ewa Bartczak (ZS w Tuliszkowie) oraz zwyciężczyni Wioletta Wasela (ZSP Grzymiszew).
W kategorii nauczyciela klas 4-6 nominowani byli: Ewa Łuszcz (SP Ogorzelczyn), Urszula Okupna (SP Smaszew), Grażyna Wojdak (ZSP Grzymiszew). Aneta Urbaniak (ZS w Tuliszkowie) oraz zwyciężczyni w tej kategorii Marzena Małolepsza (SP Tarnowa).
W kategorii nauczyciela gimnazjum nominowani byli następujący nauczyciele: Ewa Kowalewska (Gimnazjum w Grzymiszewie), Kornelia Lewandowska (Gimnazjum w Grzymiszewie) oraz Mirosława Puszcz-Majda (ZS w Tuliszkowie). Zwyciężczynią w tej kategorii została Kornalia Lewandowska.
14 października 2009 roku w Sali Bankietowej Państwa Manickich odbyła się uroczystość Dnia Edukacji Narodowej.

Czytaj więcej...

Ostrzeżenie o silnych wiatrach

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu ostrzega:
W ramach działań z zakresu monitoringu zagrożeń przekazujemy treść ostrzeżenia
meteorologicznego nr 335 wydanego przez IMGW Oddział w Poznaniu dnia 13.10.2009 r.:
Ważność: od godz. 20:00 dnia 13.10.2009 r. do godz. 20:00 dnia 14.10.2009 r.
Obszar: województwo wielkopolskie
Stopień zagrożenia: 1
Przebieg: Przewiduje się wystąpienie silnego wiatru o prędkości 40 – 50 km/h, w porywach 70 –
90 km/h, z kierunków północnych.
W czasie ważności ostrzeżenia wystąpią opady deszczu, deszczu ze śniegiem, a na wschodzie
województwa również śniegu. Opady okresami mogą być dość intensywne 15 – 20 mm.
Skutki: Uszkodzenia budynków, dachów; łamanie i wyrywanie drzew z korzeniami; utrudnienia
w komunikacji; uszkodzenia linii napowietrznych.
Uwagi WCZK w odniesieniu do niniejszego ostrzeżenia:
- proszę podjąć stosowne działania w tym szczególnie związane z ostrzeżeniem ludności,
- o negatywnych skutkach zjawisk meteorologicznych i anomalii proszę informować Wojewódzkie
Centrum Zarządzania Kryzysowego (tel. 061 854 99 10, fax. 061 854 99 20),
- adres internetowy komunikatów ostrzegawczych IMGW:
www.imgw.pl/wl/internet/zz/zagrozenia/ost_met.html
Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu ostrzega:

Czytaj więcej...

Gminno- Parafialne Dożynki oraz Jubileusz 90-lecia OSP Tarnowa

O godz. 14.30 w kaplicy w Tarnowej rozpoczęła się Mszę Święta, która odprawił Ks. Prałat Stanisław Nowak, proboszcz parafii w Tuliszkowie oraz Ks. Antonii Janicki, kapelan OSP powiatu tureckiego.
Po mszy św. z kaplicy na plac uroczystości wyruszył korowód dożynkowy. Na jego czele kroczyły pododdziały OSP. Za nimi jechał wóz z Zespołem „Wrzos” oraz bryczka ze Starostami, Księżmi i Burmistrzem. Następnie kroczyły delegacje wieńcowe: Grzymiszew, Kiszewy, Ogorzelczyn, Piętno, Ruda, Sarbicko, Smaszew, Tarnowa, Tuliszków, Wielopole, Wróblina, Wymysłów
Gości prowadzili Przewodniczący Rady Miejskiej – Piotr Hryniuk i Sekretarz Gminy – Bolesław Mazurek. Za nimi podążali artyści z Ukrainy: zespól taneczny „Gracja” oraz duet wokalny Natalia Melnik i Włodimir Gumenczuk. Korowód zamykali pozostali uczestnicy uroczystości.
Z okazji 90-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Tarnowej na ścianie strażnicy zamieszczono tablicę upamiętniającą tę rocznicę. Ufundowała ją Gmina i miasto Tuliszków. Na tablicy zamieszczono Św. Floriana – Patrona Strażaków, Znak Związku OSP RP oraz napis: Św. Florianie – Patronie Strażaków miej nas w swojej opiece. W 90-rocznicę Druhowie Strażacy. 1919-2009.
Odsłonięcia tablicy dokonali: Ks. Prałat Stanisław Nowak, Proboszcz Parafii w Tuliszkowie, Grzegorz Ciesielski – Burmistrz Tuliszkowa oraz Jerzy Ćwiek prezes OSP w Tarnowej.
Specjalną modlitwę odmówił Ks. Stanisław Nowak, a tablicę poświęcił Kapelan Powiatowy OSP Ks. Antoni Janicki.
Dowódca Uroczystości, młodszy kapitan Marek Mazurek, złożył raport Prezesowi Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Turku, Zbigniewowi Gradeckiemu, po przyjęciu raportu nastąpiło przywitanie pododdziałów, a następnie odegranie Hymnu Państwowego.
Zespół „Wrzos” rozpoczął część wieńcową piosenką „Otwierajcie szeroko wierzeje”. Na czele Korowodu Dożynkowego kroczyli Starostowie Dożynek: Czesława Adamek z Piętna oraz Radosław Kwiatkowski z Tarnowej.
Dożynkowa bramę otworzyły dzieci z Tarnowej, gospodarze uroczystości.
Za Starostami podążał Zespół „Wrzos” z Grzymiszewa oraz delegacje wieńcowe poszczególnych miejscowości Gminy Tuliszków.
Po wręczeniu przez Starostów chleba, Burmistrz wraz z Ks. Stanisławem Nowakiem oraz Przewodniczącym RM – Piotrem Hryniukiem, podzielili go i zanieśli uczestnikom uroczystości. Chlebem częstowali również Starostowie oraz dzieci z Tarnowej.
Burmistrz Grzegorz Ciesielski, gospodarza tuliszkowskiej ziemi, oficjalnie otworzył Uroczystości Dożynkowe Anno Domino 2009.
Łącznie z uroczystościami dożynkowymi obchodzony był jubileusz 90–lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Tarnowej. Jerzy Ćwiek Prezes tej jednostki przybliżył rysu historycznego jubilatki.
Dla uczczenia jubileuszu 90-lecia OSP w Tarnowej, Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej, Prezydium Zarządu Głównego nadało ZŁOTY MEDAL za zasługi dla pożarnictwa Ochotniczej Straży Pożarnej w Tarnowej.
Medal jak i większość pozostałych odznaczeń wręczali: Starszy Brygadier Leonard Soja, Komendant PSP w Turku, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Turku Zbigniew Gradecki i Prezes Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego Związku OSP RP w Tuliszkowie Grzegorz Ciesielski.
Ponadto Starosta Turecki nadał Ochotniczej Straży Pożarnej w Tarnowej Odznakę Honorową „ZA ZASŁUGI DLA POWIATU TURECKIEGO”. To odznaczenie wręczyli: Zdzisław Cichy i Bohdan Radecki, Radni Rady Powiatu Tureckiego.
Prezydium Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w uznaniu szczególnych zasług dla rozwoju i umocnienia Związku uhonorowało medalem honorowym im. Bolesława Chomicza, Prezesa jednostki OSP Tarnowa druha Jerzego Ćwieka.
W związku z obchodami 90-lecia, za działalność na rzecz ochrony przeciwpożarowej i w uznaniu szczególnych zasług dla rozwoju jednostek OSP, zostały przyznane medale i odznaczenia dla druhów strażaków:
Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego województwa wielkopolskiego nadano Złoty Medal za Zasługi dla Pożarnictwa następującym druhom:
1. Janowi Darulowi
2. Janowi Siwkowi
3. Kazimierzowi Siepce
4. Stanisławowi Nowakowskiemu
5. Dariuszowi Wojtaszakowi
Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego województwa wielkopolskiego nadano Srebrny Medal za Zasługi dla Pożarnictwa następującym druhom:
1. Piotrowi Ślusarkowi
2. Józefowi Patrzykątowi
3. Jerzemu Wojtaszkowi
4. Józefowi Maleszy
5. Remigiuszowi Anastaziakowi
6. Bronisławowi Arentowi
7. Zbigniewowi Nowakowskiemu
Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego województwa wielkopolskiego nadano Brązowy Medal za Zasługi dla Pożarnictwa następującym druhnom i druhom:
1. Krzysztofowi Wojtczakowi
2. Wandzie Wojtaszek
3. Leszkowi Wachowskiemu
4. Markowi Maćkowskiemu
5. Mariuszowi Przybylskiemu
6. Mirosławowi Siwkowi
7. Iwonie Marciniak
8. Marii Wachowskiej
Uchwałą Prezydium Zarządu Powiatowego Związku OSP RP nadano odznakę „Strażak Wzorowy” następującym druhom:
1. Krzysztofowi Szymczakowi
2. Romanowi Darulowi
3. Markowi Nowakowskiemu
W uznaniu zasług podczas długoletniej służby w szeregach Ochotniczej Straży Pożarnej w Tarnowej dla najstarszych członków tej jednostki ufundowano pamiątkowe statuetki i dyplomy okolicznościowe, następującym druhom,
1. Ćwiekowi Jerzemu
2. Buczyńskiemu Józefowi
3. Siwkowi Wacławowi
4. Frankowskiemu Józefowi
5. Michalakowi Józefowi
Pamiątkowe statuetki wręczyli: Burmistrz Gminy i Miasta Tuliszków Grzegorz Ciesielski oraz Przewodniczący Rady Miejskiej w Tuliszkowie Piotr Hryniuk.
Starosta Turecki nadał Odznakę Honorową „Za zasługi dla Powiatu Tureckiego” następującym osobom:
Antoniemu Przybylskiemu
Jerzemu Wojtaszkowi
Janowi Darulowi
Markowi Frankowskiemu
Dariuszowi Kośli
Arkadiusz Szczapiowi
Odznaki wręczyli: Zdzisław Cichy i Bohdan Radecki, Radni Rady Powiatu Tureckiego.
Ponadto Prezydium Zarządu Oddziału Miejsko – Gminnego Związku OSP RP w Tuliszkowie przyznało odznaczenia za wysługę lat dla członków OSP Tarnowa.
Odznaczenia te zostaną wręczone na najbliższym zebraniu sprawozdawczym tej jednostki.
Po wręczeniu odznaczeń kontynuowana była część dożynkowa uroczystości. Odbyła się prezentacja wieńców dożynkowych i ich ocena przez powołaną na tę okazję komisję w składzie: Ks. Prałat Stanisław Nowak - Proboszcz Parafii pod wezwaniem Św. Wita w Tuliszkowie, Grzegorz Ciesielski – Burmistrz Gminy i Miasta Tuliszków, Piotr Hryniuk - Przewodniczący Rady Miejskiej w Tuliszkowie, Czesława Adamek i Radosław Kwiatkowski - Starostowie Dożynek.
Oto lista delegacji wieńcowych:
Sołectwo Grzymiszew
Wieniec nieśli: Jan Mikołajczyk i Andrzej Młotkiewicz
Kiszewy
Delegację tworzyli: Zdzisław Sikorski, Danuta Nowak i Barbara Grala
Ogorzelczyn
W delegacji wieńcowej byli: Eugenia Borowska, Agnieszka Woźniak i Sylwia Włodarska
Piętno
Wieniec nieśli: Halina Witczak i Sabina Kościankowska
Ruda
Delegację wieńcowa sołectwa tworzą: Danuta Kwiatkowska, Jadwiga Bocian, Jadwiga Kubacka i Grażyna Kutkowska
Wieniec wykonali: Marzena i Marek Mazurkowie
Sarbicko
Wieniec nieśli: Kamila Nowak, Natalia Nowak, Julia Nowak, Romuald Ochocki
Smaszew
Delegację tworzyli: Marzena Kokorzycka i Ewa Sompolska
Tarnowa
W delegacji gospodarzy dożynek szli: Dariusz Kośla, Jan Małolepszy, Lesław Radecki, Piotr Derdziak
Tuliszków
Delegację Rady Samorządu Mieszkańców Tuliszkowa tworzą: Walenty Grześkiewicz, Tomasz Jarosik, Bartosz Łodożyński oraz Bogdan Kubacki
Wielopole
Wieniec sołectwa Wielopole niósł Jarosław Bącler.
Wróblina
Delegację tego sołectwa tworzą: Cecylia Wielgocka, Barbara Rykowska oraz Adam Fabjański
Wymysłów
Wieniec sołectwa Wymysłów nieśli: Magdalena Kwieciak, Halina Gronostaj, Agnieszka Gibasiewicz i Katarzyna Łuczak.
Podsumowania prezentacji wieńców dożynkowych dokonał Ks. Prałat Stanisław Nowak. Naszą gminę na Dożynkach Powiatowych w Brudzenie reprezentowała będzie delegacja z Wymysłowa.
Każda delegacja otrzymała nagrodę, której fundatorami była Gmina i Miasto Tuliszków. Wręczyli je Grzegorz Ciesielski i Piotr Hryniuk.
Tradycyjne przyśpiewki wykonał Zespół „Wrzos” z Grzymiszewa.
Niezwykle udany był ponad dwugodzinny występ artystów z Winnicy ma Ukrainie: duetu wokalnego NATALII MELNIK I WŁODIMIRA GUMIENCZUKA oraz ZEPOŁU „GRACJA” pod kierownictwem OLGI I ALEKSANDRA MATUSIAKÓW. Artyści niewątpliwie podbili serca uczestników dożynek w Tarnowej.
Ponadto w Tarnowej zaprezentowała się discopolowa formacja „ŁUKASH””.
Po koncercie w sali OSP odbyła się zabawa taneczna.
O godz. 14.30 w kaplicy w Tarnowej rozpoczęła się Mszę Święta, która odprawił Ks. Prałat Stanisław Nowak, proboszcz parafii w Tuliszkowie oraz Ks. Antonii Janicki, kapelan OSP powiatu tureckiego.

Czytaj więcej...

Gminne Zawody Sportowo Pożarnicze Wielopole 2009

12 lipca 2009 r. w Wielopolu odbyły się Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze. Zawody odbywały się w dwóch kategoriach: kobiet i mężczyzn.
Pierwszą dyscypliną w jakiej rozegrano zawody była sztafeta pożarnicza, polegająca na pokonaniu toru przeszkód w jak najkrótszym czasie. Jako pierwsze do konkurencji przystąpiły panie. Udział brały dwie drużyny żeńskie z OSP Sarbicko i OSP Krępa. OSP Sarbicko uzyskując czas 78,15 sek w tej konkurencji pokonało OSP Krępa, która to uzyskała czas 82,15.
Po Paniach przyszedł czas na sztafetę pożarniczą w wykonaniu panów. W sztafecie udział wzięło 14 jednostek OSP, a były to: OSP Ogorzelczyn, OSP Ruda, OSP Grzymiszew, OSP Smaszew, OSP Piętno, OSP Wielopole, OSP Tuliszków, OSP Wróblina, OSP Krępa, OSP Sarbicko, OSP Tarnowa, OSP KIszewy, OSP Gadowskie Holendry oraz OSP Nowy Świat.
Sztafetę naszybciej pokonała OSP Wróblina uzyskując czas 63,20 sek. Jednak tuż za nią była jednostka OSP Krępa z czasem 65, 80 sek, a także inne OSP Ruda i OSP Smaszew z czasami 66,5 sek i OSP Tuliszków z czasem 66,90 sek. Tak sytuacja nie zapewniała OSP Wróblina pierwszego miejsca, sprawiając iż sprawne wykonanie cześci bojowej, mogło zagwarantować 1 miejsce kilku drużynom.
Jednak zanim w części bojowej mogli wykazać się panowie, wcześniej przed nimi do części bojowej przystąpiły drużyny żeńskie. Lepszy czas uzyskała żeńska drużyna OSP Sarbicko, która zadanie bojowe wykonała w czasie 65,90 sek i tym samym uzyskała I miejsce z ogólną liczbą punktów 144,05 pkt. II miejsce przypadło żeńskiej drużynie OSP Krępa, która część bojową pokonała w czasie 67,80 i uzyskała ogólną liczbę punktów 149,95 pkt.
Wśród mężczyzn OSP Krępa zdominowała część bojową, uzyskując najlepszy czas 45,60 sek oraz wykonując bezbłednie całą konkurencję. Tuż za nimi była OSP Wróblina, która również osiągneła czas w części bojowej poniżej 50 sekund czyli 49,60 sek. Tuż za OSP Wróblina była OSP Tuliszków z czasem 50,30 sek.
Ostateczna klasyfikacja zawodów przedstawiała się następująco:
Drużyny żeńskie:
1. miejsce- OSP Sarbicko
2. miejsce- OSP Krępa
Drużyny męskie:
1. miejsce- OSP Krępa
2. miejsce- OSP Wróblina
3. miejsce- OSP Tuliszków
4. miejsce- OSP Wielopole
5. miejsce- OSP Ruda
6. miejsce- OSP Gadowskie Holendry
7. miejsce- OSP Sarbicko
8. miejsce- OSP Smaszew
9. miejsce- OSP Grzymiszew
10. miejsce- OSP Kiszewy
11. miejsce- OSP Ogorzelczyn
12. miejsce- OSP Piętno
13. miejsce- OSP Nowy Świat
14. miejsce- OSP Tarnowa
12 lipca 2009 r. w Wielopolu odbyły się Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze. Zawody odbywały się w dwóch kategoriach: kobiet i mężczyzn.

Czytaj więcej...

POLECANY FOTOREPORTAŻ

Budowa kanalizacji w Grzymiszewie.

 

Termomodernizacja budynku po dwrocu.

 

Budowa punktu zbierania odpadów

 logii

  DPR Tablica RFIL

facebook_page_plugin