Informacja o utylizacji wyrobów zawierających azbest.

INFORMACJA

azbest

Burmistrz Gminy i Miasta Tuliszków w dniu 22 maja 2020 roku wydał Zarządzenie w sprawie Regulaminu przyznawania dofinansowania na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy i Miasta Tuliszków.

Dofinansowaniem objęte są nieruchomość położone na terenie Gminy i Miasta Tuliszków.

 

 

Czytaj więcej...

Informacja dla mieszkańców Gminy i Miasta Tuliszków.

logotyp

„Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gmin Golina, Rychwał, Tuliszków i Wierzbinek”

Urząd Gminy i Miasta w Tuliszkowie zaprasza mieszkańców, którzy wzięli udział w projekcie polegającym na montażu paneli fotowoltaicznych do odbioru dokumentacji powykonawczej oraz obowiązkowej tablicy pamiątkowej w terminie do 10.07.2020 r.

 

 

Czytaj więcej...

POLECANY FOTOREPORTAŻ

Budowa kanalizacji w Grzymiszewie.

 

Termomodernizacja budynku po dwrocu.

 

Budowa punktu zbierania odpadów

 logii

facebook_page_plugin