Informacja dla rolników.

Urząd Gminy i Miasta w Tuliszkowie informuje, że wnioski o zwrot podatku akcyzowego  należy składać w terminie od 3 sierpnia 2020 r. do 31 sierpnia 2020 r. w godz. 7.30 do 15.00  

Do wniosku należy dołączyć

- faktury VAT stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2020r. do 31 lipca 2020r.

- dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego – dokument ten załączają tylko te osoby, które po raz pierwszy składają wniosek o zwrot podatku akcyzowego w miesiącu sierpniu 2020r.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2020r. wynosi:

100,00zł*ilość ha użytków rolnych

oraz

30,00zł*średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła

UWAGA! Ostrzeżenie meteorologiczne!

                    uwaga grad     Ostrzeżenie meteorologiczne!
  IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych w Poznaniu ostrzega przed burzami z gradem.
Obszar: województwo wielkopolskie, powiat turecki
Ważność: od godz. 16:00 dnia 28.07.2020r. do godz. 02:00 dnia 29.07.2020r.
 
 

Czytaj więcej...

POLECANY FOTOREPORTAŻ

Budowa kanalizacji w Grzymiszewie.

 

Termomodernizacja budynku po dwrocu.

 

Budowa punktu zbierania odpadów

 logii

  DPR Tablica RFIL

facebook_page_plugin