Informacja Burmistrza Gminy i Miasta Tuliszków o odwołaniu otwartego konkursu ofert

Informacja Burmistrza Gminy i Miasta Tuliszków o odwołaniu otwartego konkursu ofert dla podmiotów wymienionych w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz.U. 2018 poz. 450) na dofinansowanie w formie wsparcia zadań realizowanych na rzecz mieszkańcó Gminy i Miasta Tuliszkóww zakresie przeciwdziałanie alkoholizmowi oraz edukacyjna opieka wychowawcza

 

Czytaj więcej...

POLECANY FOTOREPORTAŻ

POLECAMY

facebook_page_plugin