KURENDA

UWAGA ROLNICY

Urząd Gminy i Miasta w Tuliszkowie informuje, że wnioski
o zwrot podatku akcyzowego
należy składać w terminie
od
1 lutego 2017 r. do 28 lutego 2017 r. w godz. 8.00 do 14.30

pok. nr 26.

Do wniosku należy dołączyć faktury VAT stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2016r.
do 31 stycznia 2017r.

ZAPROSZENIE NA SPOTKANIE Z ROLNIKAMI

Z A P R O S Z E N I E

Na spotkanie z rolnikami pod hasłem:

WSPÓLNIE DLA WIELKOPOLSKIEJ WSI”

organizowanymi pod patronatem Wojewody Wielkopolskiego

Spotkanie na terenie Powiatu Tureckiego odbędzie się  13-02-2017 r

o godzinie 1000 w Zespole Szkół Rolniczych CKP w Kaczkach Średnich.

Czytaj więcej...

POLECANY FOTOREPORTAŻ

POLECAMY