Informacja Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

uwaga ważne

 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tuliszkowie, w związku ze zbliżającym się okresem przyjmowania wniosków o zasiłek rodzinny na nowy okres zasiłkowy 2020/2021 oraz dobry start (300+) tj. lipiec 2020r., przypomina że NIE MA KONIECZNOŚCI składania wniosków w tym samym okresie na świadczenie wychowawcze (500+)!

Informacje dotyczące świadczenia wychowawczego, w oparciu o wnioski złożone po 1 lipca 2019 r., zostały wydane aż do 31 maja 2021 r. Wobec powyższego nie zachodzi konieczność ponawiania wniosku o świadczenie 500+ w najbliższych miesiącach. Nowy okres zasiłkowy dotyczący świadczenia wychowawczego (500+) rozpocznie się od 1 czerwca 2021 r. , a wnioski o ww. świadczenie przyjmowane będą: od lutego 2021 elektronicznie, od kwietnia 2021 również w formie papierowej. Ponadto informujemy, że w sposób ciągły przyjmowane są wnioski o świadczenie wychowawcze (500+) na nowo narodzone dzieci.
Informacja niniejsza została sporządzona w związku z licznymi pytaniami beneficjentów oraz faktem, że dotychczas okresy zasiłkowe dot. zasiłku rodzinnego i świadczenia wychowawczego pokrywały się.

W ZWIĄZKU Z TRUDNĄ SYTUACJĄ EPIDEMIOLOGICZNĄ ZACHĘCAMY DO SKŁADANIA WNIOSKÓW DROGĄ ELEKTRONICZNĄ.

 

 

Czytaj więcej...

Informacja o utylizacji wyrobów zawierających azbest.

INFORMACJA

azbest

Burmistrz Gminy i Miasta Tuliszków w dniu 22 maja 2020 roku wydał Zarządzenie w sprawie Regulaminu przyznawania dofinansowania na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy i Miasta Tuliszków.

Dofinansowaniem objęte są nieruchomość położone na terenie Gminy i Miasta Tuliszków.

 

 

Czytaj więcej...

POLECANY FOTOREPORTAŻ

Budowa kanalizacji w Grzymiszewie.

 

Termomodernizacja budynku po dwrocu.

 

Budowa punktu zbierania odpadów

 logii

  DPR Tablica RFIL

facebook_page_plugin