1263 0 1 orygVI edycja konkursu o nagrodę Marszałka Województwa Wielkopolskiego za najlepszą pracę magisterską z zakresu turystyki.
 
 
 
 
 
 
 
Aby wykorzystać potencjał młodych kadr turystycznych zarząd województwa wielkopolskiego zorganizował VI
Edycję Konkursu o Nagrodę Marszałka Województwa Wielkopolskiego za najlepszą pracę magisterską z zakresu turystyki.
Dla autorów najlepszych prac przewidziano
atrakcyjne nagrody finansowe:
I miejsce - 5.000 zł
II miejsce - 3.000 zł
III miejsce - 2.000 zł
Prace zgłaszać mogą autorzy prac samodzielnie oraz, za zgodą autorów, szkoły wyższe i promotorzy (każda szkoła wyższa może zgłosić do konkursu dowolną liczbę prac). Prace, wraz z niezbędną dokumentacją, należy składać do 18 lipca 2019 r. osobiście lub drogą pocztową na
adres:
Departament Sportu i Turystyki
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34
61-714 Poznań
(Uwaga! Decyduje data wpływu!)
Szczegółowe informacje dotyczące udziału w Konkursie dostępne są na stronie:

POLECANY FOTOREPORTAŻ

POLECAMY

facebook_page_plugin