Nazwa projektu

„Budowa boiska sportowego oraz placu zabaw przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym
w Grzymiszewie i Rewaloryzacja centrum miejscowości Grzymiszew - etap II”

 

Źródło finansowania

Projekt jest współfinansowany ze środków z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013

 

Wartość projektu

238.325,25 PLN

 

Kwota dofinansowania

70.360,00 PLN

 

Okres realizacji

III.2013 – VIII.2013

 

Opis projektu

Celem operacji jest stworzenie miejsca do wypoczynku i rekreacji poprzez odnowę centrum miejscowości Grzymiszew oraz budowę boiska sportowego wraz z placem zabaw przy Zespole Szkolno Przedszkolnym w Grzymiszewie

Roboty związane z odnowieniem centrum miejscowości Grzymiszew m.in.

  • budowa kanalizacji deszczowej
  • budowa ciągów pieszo jednych, parkingów i chodników,
  • wykonanie placu zabaw składającego się z 4 elementów zabawowych
  • montaż nowej wiaty przystankowej i ławek parkowych
  • wykonanie oświetlenia,
  • nasadzenie drzew i krzewów

POLECANY FOTOREPORTAŻ

POLECAMY

facebook_page_plugin