Artykuły Aktualności

 

W styczniu i lutym br. odbyły się w jednostkach OSP  naszej gminy zebrania sprawozdawczo wyborcze. W wielu zachowano strażackie władze, w niektórych dokonano ich zmiany. Poniżej  składy zarządów jednostek OSP. Natomiast 26 marca 2011 r.w sali OSP Piętno odbędzie się Zjazd Oddziału Miejsko – Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Tuliszkowie,  na którym zostanie wybrany Zarząd, Prezydium Zarządu oraz delegaci  na Zjazd Oddziału Powiatowego
Gadowskie Holendry
Prezes: Teodor Kałużny,
Naczelnik: Karol Ośkowiak,
W-ce Prezes: Mieczysław Ośkowiak,
Skarbnik: Grażyna Gierałka,
Sekretarz: Jacek Piasecki.
Grzymiszew
Prezes: Roman Porada,
Naczelnik: Wiesław Olejnik,
W-ce Prezes: Bolesław Mazurek,
Skarbnik: Henryk Rybicki,
Sekretarz: Jan Karczewski,
Z-ca Naczelnika.: Tomasz Rosiak,
Gospodarz: Marcin Szkudlarek,
Członkowie Zarządu: Janina Mrugas,  Andrzej Durzalski.
Kiszewy
Prezes: Grzegorz Maciejewski,
Naczelnik: Jan Kotarski,
W-ce Prezes: Radosław  Andrzejewski,
Skarbnik: Jan Rakiewicz,
Sekretarz: Tadeusz Jagielski,
Gospodarz: Arkadiusz Czubiński,
Członek .Zarządu: Elżbieta Krzempek.
Krępa
Prezes: Andrzej Łusiaczyk,
Naczelnik: Józef Patrzykąt,
W-ce Prezes: Jarosław Szczepanik,
Skarbnik: Jarosław Rozbiegała,
Sekretarz: Magdalena Łusiaczyk,
Z-ca Naczelnika.: Tomasz Łusiaczyk.
Nowy Świat
Prezes: Andrzej Szymczak,
Naczelnik: Rafał Kacprzak,
W-ce Prezes: Marcin Skieresz,
Skarbnik: Mariusz Przystański,
Sekretarz: Adam Kacprzyk.
Ogorzelczyn
Prezes: Mirosław Ziemiański
Naczelnik: Marek Siwek,
W-ce Prezes: Marek Kościelak,
Skarbnik: Stanisław Darul,
Sekretarz: Rafał Kowalski,
Z-ca Naczelnika.: Zygmunt Miklaszewski,
Członek Zarządu: Stanisław  Miklaszewski.
Piętno
Prezes: Zbigniew Gradecki,
W-ce Prezes: Krzysztof Wojtczak,
Naczelnik – Wiceprezes: Gabriel Rzyśko,
Skarbnik: Edward Janczewski,
Sekretarz, Kronikarz:  Barbara Gradecka,
Gospodarz: Andrzej Hoch,
Członkowie Zarządu: Krzysztof Wągiel,  Anna Pawlikowska,  Mateusz  Woźniakowski
Sarbicko:
Prezes: Romuald Ochocki,
Naczelnik: Robert Zabłocki,
Skarbnik: Józef Kościelak,
Sekretarz: Agnieszka  Piotrowska,
Gospodarz: Tadeusz Zajdlic.
Ruda
Prezes: Marek Mazurek,
Naczelnik: Bernard Łaszcz,
W-ce Prezes: Konrad Giersz,
Skarbnik: Tomasz Darul,
Sekretarz: Sławomir Druszcz.
Smaszew
Prezes: Mariusz Bartoszczyk,
Naczelnik: Marcin Pietrzak,
W-ce Prezes: Krzysztof Górski,
Skarbnik: Robert Kołorzycki,
Sekretarz: Piotr Sompolski,
Członkowie Zarządu: Tomasz Siwek,  Artur Wszędybył
Tarnowa
Prezes: Jerzy Ćwiek,
Naczelnik: Mirosław Siwek,
W-ce Prezes: Jan Anastaziak,
Skarbnik: Marek Frankowski,
Sekretarz: Maria Wachowska,
Z-ca Naczelnika.: Dariusz Kośla,
Gospodarz: Dariusz Wojtaszek,
Członkowie. Zarządu: Marek, Nowakowski,  Leszek Wachowski.
Tuliszków
Prezes: Tadeusz Wawrzyniak
W-ce Prezes Naczelnik: Zdzisław  Choinka
W-ce Prezes: Roman Kowalski
Z-ca Naczelnika: Stanisław  Przybyłowicz
Z-ca Naczelnika: Jacek Antoniewicz
Skarbnik: Bogusław Naglewski
Gospodarz: Jan Kozłowski
Sekretarz: Teresa Kaczmarek
Członek Zarządu: Zenon Matuszewski.
Wróblina
Prezes: Grzegorz Szymaniak,
Naczelnik: Krystian Sierszyński,
W-ce Prezes: Andrzej Smura,
Skarbnik: Damian Hryniuk,
Sekretarz: Karol Wszędybył,
Z-ca Naczelnika.: Radosław Klanowski.
Wielopole
Prezes: Sebastian Linka,
Naczelnik: Bartosz Ciesielski,
W-ce Prezes: Michał Krawiec,
Skarbnik: Andrzej Maćczak,
Sekretarz: Mariusz Lasota,
Z-ca Naczelnika: Piotr Piekarski,
Gospodarz: Zdzisław Wszędybył.
W styczniu i lutym br. odbyły się w jednostkach OSP  naszej gminy zebrania sprawozdawczo wyborcze.

Czytaj więcej: Nowe Zarządy OSP GIM Tuliszków

16 lutego 2011 r. Wojewoda Wielkopolski Piotr Florek wręczył 59 odznaczeń państwowych. Zasłużeni Wielkopolanie uhonorowani zostali  Krzyżami Kawalerskimi Orderu Odrodzenia Polski, Złotymi, Srebrnymi i Brązowymi Krzyżami Zasługi oraz Medalami za Długoletnią Służbę.
W gronie  odznaczonych i uhonorowanych przez Wojewodę znalazł się Sekretarz  Gminy i Miasta  Tuliszków Bolesław Mazurek, który otrzymał Złoty Medal za Długoletnią Służbą.
Bolesław Mazurek pracuje w Urzędzie GiM od 1 października 1972 r. do chwili obecnej. W czasie swojej długoletniej pracy zajmował stanowiska: Sekretarza Urzędu i Naczelnika Miasta i Gminy.
Czynnie uczestniczy w życiu społecznym Gminy Tuliszków. Od wielu lat  działa i jest członkiem OSP, jest też Przewodniczącym Gminnej Komisji Przeciwdziałania Alkoholizmowi oraz członkiem Zarządu Stowarzyszenia „Solidarni w Partnerstwie”.
 
16 lutego 2011 r. Wojewoda Wielkopolski Piotr Florek wręczył 59 odznaczeń państwowych.

Czytaj więcej: Odznaczenie dla Sekretarza Urzędu GiM Tuliszków

26 stycznia 2011 r. w sali Bankietowej w Tuliszkowie odbyło się Spotkanie Noworoczne, które stanowi podsumowanie poprzedniego roku i jest okazją do wręczenia wielu wyróżnień. Wśród zaproszonych gości oprócz władz lokalnych, dyrektorów i kierowników gminnych jednostek, przedsiębiorcy z terenu GiM, przedstawiciele lokalnych samorządów i organizacji a także: posłanka Irena Tomaszak – Zesiuk, Dyr. Centrum Kultury i Sztuki w Koninie Jadwiga Kujawińska, Prezes Stowarzyszenia Solidarni w partnerstwie Ireneusz Ćwiek, Komendant Komendy Powiatowej Policji w Turku Wiesław Grzegorczyk, Prezes KWB Adamów Dariusz Orlikowski, Komendant Powiatowy PSP w Turku Leonard Soja.
 
Uroczystość otworzył Burmistrz GiM Grzegorz Ciesielski, który powitał gości i podsumował 2010 r. Wypowiedź Burmistrza uzupełniła prezentacja multimedialna.
 
Następnie odbyła się uroczysta gala wręczenia statuetek zwycięzcom Plebiscytu Burmistrza w następujących kategoriach:
- Firma Roku – za profesjonalizm i najwyższą jakość w swej działalności, dobre przykłady własnych osiągnięć oraz wpływ na rozwój całej społeczności lokalnej,
- Sponsor Roku – za przekazanie największych środków pomocniczych innym podmiotom z terenu Gim Tuliszków w poprzednim roku kalendarzowym,
- Rolnik Roku – za wzorowo prowadzone gospodarstwo rolne, wprowadzanie innowacji w produkcji rolnej i hodowli oraz umiejętność pozyskiwania środków z zewnątrz,
- Talent Roku – za szczególne osiągnięcia sportowe, humanistyczne, społeczne i inne dzieci i młodzieży.
 
Nominację do wyróżnienia mogły zgłaszać:
- jednostki organizacyjne GiM Tuliszków,
- organizacje pozarządowe,
- inne jednostki otrzymujące wsparcie finansowe,
- osoby fizyczne,
- inne podmioty,
 
Werdykt kapituły Plebiscytu odczytywali radni Rady Miejskiej, a statuetki wręczali Burmistrz GiM Grzegorz Ciesielski oraz Przewodniczący Rady Miejskiej Tomasz Maćkowski.
 
W kategorii FIRMA ROKU – zwyciężyła firma AWG Polonez z Wymysłowa
 
W kategorii SPONSOR ROKU – zwycięzcą została Firma Media Markt ze Starego Miasta
 
W kategorii ROLNIK ROKU – tytuł rolnika roku otrzymał Marek Jakubowski ze Smaszewa
 
W kategorii TALENT ROKU – za wyniki w sporcie otrzymał Michał Radecki uczeń III klasy Gimnazjum w Tuliszkowie
 
Podsumowania wydarzeń kulturalnych minionego roku dokonał Dyrektor Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury Mirosław Rojek, który ogłosił werdykt Kapituły przyznającej statuetkę „Janusza z Tuliszkowa” za osiągnięcia kulturalne - „Tuliszkowskiego Janusza” za 2010 r. otrzymała Pani Bożena Pielesiak nauczycielka Przedszkola im. Kubusia Puchatka w Tuliszkowie, która od wielu lat aktywnie uczestniczy w życiu kulturalnym gminy, od 5 lat prowadzi Zespół Tuliszkowiacy, przygotowuje choreografie, szyje kostiumy, pisze scenariusze itp.. Od 4 lat ze swoją grupą uświetnia uroczystości gminne, przygotowuje dzieci do udziałów w konkursach. W 2010 r. na wniosek MGOK otrzymała odznaczenie „Zasłużony dla Powiatu Tureckiego”
26 stycznia 2011 r. w sali Bankietowej w Tuliszkowie odbyło się Spotkanie Noworoczne, które stanowi podsumowanie poprzedniego roku i jest okazją do wręczenia wielu wyróżnień. Wśród zaproszonych gości oprócz władz lokalnych, dyrektorów i kierowników gminnych jednostek, przedsiębiorcy z terenu GiM, przedstawiciele lokalnych samorządów i organizacji a także: posłanka Irena Tomaszak – Zesiuk, Dyr. Centrum Kultury i Sztuki w Koninie Jadwiga Kujawińska, Prezes Stowarzyszenia Solidarni w partnerstwie Ireneusz Ćwiek, Komendant Komendy Powiatowej Policji w Turku Wiesław Grzegorczyk, Prezes KWB Adamów Dariusz Orlikowski, Komendant Powiatowy PSP w Turku Leonard Soja.

Czytaj więcej: Spotkanie Noworoczne 2011 r.

POLECANY FOTOREPORTAŻ

POLECAMY

facebook_page_plugin