DOTACJE NA WŁASNĄ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

Dotacje na własną działalność gospodarczą

UWAGA: aktualizacja terminu naboru zgłoszeń!

Serdecznie zapraszamy osoby zainteresowane udziałem w Projekcie do zapoznania się z opisem projektu oraz załączonymi dokumentami rekrutacyjnymi. 

Wszystkie szkolenia i spotkania z doradcami odbywać się będą w Koninie, a dokumenty zgłoszeniowe można przesłać pocztą.

Oferta skierowana jest do osób bezrobotnych powyżej 29 roku życia zamieszkujących na terenie powiatu konińskiego, powiatu kolskiego oraz powiatu tureckiego należących do minimum jednej z poniższych grup: 
- kobiety 
- osoby o niskich kwalifikacjach. 

Projekt obejmuje: 
- diagnozę kompetencji zawodowych w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej,
- szkolenie z podstaw przedsiębiorczości oraz doradztwo w obszarze prowadzenia działalności gospodarczej,
- bezzwrotne wsparcie finansowe - dotacja w wysokości 24 000 zł/os (obejmująca dofinansowanie w ramach projektu w wysokości 22800 PLN oraz wkład własny uczestnika projektu w wysokości 1200 PLN stanowiący 5% wartości dotacji),
- wsparcie pomostowe finansowe: od 6 do 12 miesięcy, od 1312,50 PLN/miesiąc  do 2625 PLN/miesiąc,
- wsparcie pomostowe doradczo - szkoleniowe (średnio 10h/os) 

W efekcie powstanie 35 mikroprzedsiębiorstw do końca marca 2018. 

Premiowane będą pomysły na działalność gospodarczą w branżach OZE/ICT., a także te działalności, w których przewiduje się zatrudnienie min.1 pracownika. 

Rekrutacja prowadzona jest do dnia 31.10.2016.

Uprzejmie informujemy, że termin naboru formularzy rekrutacyjnych uległ wydłużeniu do dnia 30.11.2016.   

ECDF SP. Z O.O. zastrzega sobie możliwość zawieszenia naboru kandydatów, w przypadku, gdy liczba złożonych Formularzy rekrutacyjnych przekroczy 80.

Wartość projektu: 1 959 516,00 zł
Wartość dofinansowania: 1 861 540,20 zł 

Zapraszamy do udziału!

Dokumenty rekrutacyjne prosimy kierować na adres:
ECDF sp. z o.o., ul.Kobylińska 3, 61-424 Poznań.

Biuro jest otwarte w godzinach od 8.00 do 16.00.

 

http://www.ecdf.pl/podmiot/inkubator

POLECANY FOTOREPORTAŻ

POLECAMY