UWAGA ROLNICY !!!

wtorek, 29, listopad 2016

Szanowni Państwo!!!

Od dziś do dnia 5 grudnia 2016 r. producenci rolni poszkodowani w wyniku
tegorocznej suszy, gradobicia, huraganu, deszczu nawalnego lub ujemnych
skutków przezimowania w przypadku gdy szkody w danej uprawie wynoszą co
najmniej 50% i mniej niż 70% lub szkody powstały na powierzchni co najmniej
50% i mniej niż 70% upraw w szklarniach i tunelach foliowych mogą składać do
biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę producenta
rolnego wnioski o udzielenie pomocy.


Formularz wniosku powinien ukazać się w dniu dzisiejszym na stronach
internetowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Do wniosku
o udzielenie pomocy należy dołączyć m.in. kopię protokołu oszacowania szkód
sporządzonego przez komisję powołaną przez wojewodę.

Stawka powyższej pomocy wynosi 400 zł na 1 ha powierzchni upraw rolnych, w
których szkody spowodowane wystąpieniem suszy, gradobicia, huraganu, deszczu
nawalnego lub ujemnych skutków przezimowania wyniosły co najmniej 50% i
mniej niż 70% oraz 1 ha upraw w szklarniach i tunelach foliowych, na której
powstały ww. szkody w wysokości co najmniej 50% i mniej niż 70% powierzchni
tych upraw. Jednakże w przypadku gdy zapotrzebowanie na pomoc wynikające ze
złożonych przez producentów rolnych wniosków przekroczy kwotę przeznaczoną
na tę pomoc tj. 100 mln zł, do wyliczenia wysokości pomocy stosowany będzie
współczynnik korygujący, który stanowić będzie iloraz kwoty 100 mln zł i
kwoty wynikającej ze złożonych wniosków.

Kwota pomocy podlega pomniejszeniu o 50 % dla rolników nie posiadających
polisy ubezpieczenia co najmniej 50% powierzchni upraw rolnych, z
wyłączeniem łąk i pastwisk w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym
produkcji rolnej.

Poniżej zamieszczam link do wniosku klęskowego umieszczonego na naszej
stronie. Proszę zwrócić uwagę na załączniki oraz na zakładki w formularzu
wniosku "WNIOSEK" i "TABELA".

http://www.arimr.gov.pl/pomoc-krajowa/pomoc-dla-rolnikow-w-ktorych-gospodars
twach-powstaly-szkody-w-uprawie-w-wysokosci-co-najmniej-50-i-mniej-niz-70-sp
owodowane-wystapieniem-w-2016-r-niektorych-klesk-zywiolowych.html

Wniosek wraz z załącznikami można pobrać również wchodząc na naszą stronę
internetową www.arimr.gov.pl <http://www.arimr.gov.pl> . Następnie
wchodzimy w zakładkę "POMOC KRAJOWA" i klikamy pierwszy aktywny link od
góry.

Pozdrawiam

Tadeusz Gebler

Kierownik BP ARiMR w Turku

POLECANY FOTOREPORTAŻ

POLECAMY

facebook_page_plugin