BEZPŁATNY PROJEKT " CZAS NA AKTYWIZACJĘ"

środa, 07, grudzień 2016

Szanowni Państwo

Turecka Izba Gospodarcza rekrutuje kandydatów do udziału w bezpłatnym projekcie pn. "Czas na aktywizację".

skierowanym do 100 osób (60 kobiet, 40 mężczyzn) w wieku 15-29 lat (w tym bezrobotni, niepełnosprawni, bierni zawodowo, nieuczestniczący w kształceniu lub szkoleniu)o niskich kwalifikacjach (max. Wykształcenie średnie)

Osoby te muszą pozostawać bez pracy oraz zamieszkiwać w województwie wielkopolskim w powiatach: kolskim, konińskim, mieście Konin, tureckim, kaliskim lub mieście Kalisz.

 

W ramach realizowanego projektu zapewniamy wsparcie obejmujące:

1. Kursy i szkolenia zawodowe, m.in.:
- kurs spawania (metoda MAG-TIG),
- magazynier z obsługą wózka widłowego,
- pracownik ochrony,
- pracownik małej gastronomii z obsługą kasy fiskalnej,
- pracownik administracyjno-biurowy

Stypendium za udział w szkoleniu wynosi 6,65 zł/h „na rękę”

2. 3-miesięczne staże zawodowe(stypendium stażowe – 1.334,69 zł/m-c „na rękę”) z możliwością kontynuowania zatrudnienia oraz m.in. pośrednictwo pracy, doradztwo zawodowe.

 

Informuję również, że poszukujemy firm, które przyjmą na staż uczestnika projektu.

Zapraszamy do kontaktu:

Ewa Kowalska - 665 998 899

Anna Goszczyk - 665 999 663

formularz

formularz rekrutacyjny

POLECANY FOTOREPORTAŻ

POLECAMY

facebook_page_plugin