OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY BOKSÓW GARAŻOWYCH

poniedziałek, 16, styczeń 2017

Spółdzielnia   Mieszkaniowa

„Tęcza” w Turku

62-700 Turek, Al. J. Piłsudskiego 1, tel.(63)2803520

ogłasza przetarg

na sprzedaż boksów garażowych położonych w Tuliszkowie przy ul. Targowej 10

Przetargi odbędą się dnia 01.02.2017 r. w siedzibie Spółdzielni /sala konferencyjna/

- zespół 2 boks garażowy nr 9 o pow. użytkowej 12,20 m2 cena wywoławcza 9.000 zł , a wadium stanowi kwotę 1.800 zł – godz. 1000

- zespół 2 boks garażowy nr 10 o pow. użytkowej 12,20 m2 cena wywoławcza 9.000 zł , a wadium stanowi kwotę 1.800 zł – godz. 1030

- zespół 2 boks garażowy nr 11 o pow. użytkowej 12,10 m2 cena wywoławcza 9.000 zł , a wadium stanowi kwotę 1.800 zł – godz. 1100

- zespół 2 boks garażowy nr 12 o pow. użytkowej 12,05 m2 cena wywoławcza 9.000 zł , a wadium stanowi kwotę 1.800 zł – godz. 1130

- zespół 2 boks garażowy nr 13 o pow. użytkowej 12,45 m2 cena wywoławcza 9.000 zł , a wadium stanowi kwotę 1.800 zł – godz. 1200

Do przetargu mogą przystąpić osoby fizyczne oraz osoby prawne, które wpłacą wadium na konto Spółdzielni   nr 94 1320 1449 2765 6615 2000 0004 - Bank Pocztowy i okażą się dowodem wpłaty godzinę przed przetargiem w dziale członkowsko – mieszkaniowym pokój nr 11.

Garaże można oglądać w dniu 25.01.2017 r. w godzinach 900 1000 .

Postępowanie przetargowe odbędzie się zgodnie z zasadami określonymi w § 29 b Statutu Spółdzielni, który będzie wyłożony do wglądu w podanej wyżej siedzibie Spółdzielni pokój nr 11.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

POLECANY FOTOREPORTAŻ

POLECAMY

facebook_page_plugin