INFORMACJA O OGŁOSZENIU NABORU WNIOSKÓW PRZEZ WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W POZNANIU

środa, 18, styczeń 2017

Informujemy, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu,

ogłosił nabór wniosków w ramach Programu Priorytetowego

Inwestycje w zakresie odnawialnych źródeł energii dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych „OZE - 2017”

Wnioski należy składać w Sekretariacie Biura Funduszu w terminie od dnia 10 stycznia 2017 r., od godz. 8.00 do dnia 23 stycznia 2017 r., do godz. 14.00.

 

Pomocą finansową mogą być objęte przedsięwzięcia dotyczące budowy systemów zaopatrzenia w ciepło i energię elektryczną, tj. zakup i montaż instalacji o mocy do 40 kW:

-        systemów grzewczych z zastosowaniem pomp ciepła,

-        systemów fotowoltaicznych,

-        kolektorów słonecznych,

-        małych elektrowni wiatrowych,

-        systemów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych z odzyskiem ciepła (rekuperacja).

W ramach Programu Fundusz udziela pomocy finansowej w formie pożyczki z możliwością umorzenia do 30%.

Szczegółowe informacje na stronie internetowej WFOŚIGW w Poznaniu.


Wnioski dostarczone do Funduszu przed terminem rozpoczęcia naboru i po terminie zakończenia naboru nie będą podlegały ocenie.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: http://www.wfosgw.poznan.pl w zakładce "Oferta dla osób fizycznych"

Ponadto WFOŚiGW w Poznaniu w najbliższym czasie ogłosi kolejne nabory wniosków dla osób fizycznych, które dotyczyć będą następujących inwestycji:

-  Termomodernizacja budynków mieszkalnych jednorodzinnych „TERMO - 2017” – termin naboru 20.03.2017 - 31.03.2017

-  Rewaloryzacja parków i ogrodów zabytkowych „PARKI - 2017”, termin naboru 03.04.2017 - 28.04.2017

-  Wymiana źródła ciepła w budynkach jednorodzinnych i lokalach mieszkalnych „PIECYK - 2017”, termin naboru 15.05.2017 - 26.05.2017

POLECANY FOTOREPORTAŻ

POLECAMY

facebook_page_plugin