ROK 2017 BOGATY W INWESTYCJE

piątek, 20, styczeń 2017

Rok 2017 bogaty w inwestycje

Sesja - styczeń 2017 4

W uchwale budżetowej na 2017 r. zaplanowano wiele wydatków na inwestycje na terenie gminy i miasta Tuliszków. W planach jest między innymi rozpoczęcie termomodernizacji i rozbudowy budynku po byłym dworcu autobusowym, termomodernizacja pawilonu sportowego, rewitalizacja Placu Powstańców Styczniowych 1863 r., przebudowa drogi Ogorzelczyn-Budki i drogi Grzymiszew-Imiełków czy budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Ogorzelczyn. W najbliższym czasie rozpocznie się także budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grzymiszew.

Sesja - styczeń 2017 6

Podczas pierwszej sesji Rady Miejskiej w roku 2017, która odbyła się 19 stycznia, uchwalono zmiany w budżecie zwiększając wydatki majątkowe o kwotę 90 000 zł, które zostaną przeznaczone na m.in.:

- przebudowę hydroforni w Imiełkowie (koszt: 15 000 zł),

- budowę przydomowej oczyszczalni ścieków przy świetlicy wiejskiej w Gadowskich Holendrach (2000 zł),

- budowę placu zabaw w parku (10 000 zł),

- adaptację spichlerza na cele kulturalne (23 000 zł),

- opracowanie dokumentacji technicznej na budowę ulicy Polnej (15 000 zł), ulicy OSP (13 000 zł), drogi wewnętrznej wraz z utwardzeniem terenu przy Zespole Szkół w Tuliszkowie (7500 zł) oraz przebudowę zjazdu publicznego z Drogi Krajowej nr 72 do działki w miejscowości Grzymiszew (4500 zł),

- dowóz uczniów do szkół (30 000 zł).

Sesja - styczeń 2017 2

W sprawozdaniu z działalności w okresie międzysesyjnym burmistrz Grzegorz Ciesielski poinformował, że trwają intensywne rozmowy z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad w sprawie przebudowy Drogi Krajowej nr 72 w Tuliszkowie. GDDKiA zaprezentowała dotychczas dwie koncepcje przebudowy. Prawie pewnym jest, że w Tuliszkowie powstaną trzy pasy ruchu, sygnalizacja świetlna, ścieżki pieszo-rowerowe, zainstalowane będzie także nowe oświetlenie. Prace nad przebudową drogi mają zostać zakończone we wrześniu 2018 roku.

Sesja - styczeń 2017 3

Rada Miejska podjęła również uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Spichlerz w Tuliszkowie”, który jest niezbędny do rozpoczęcia prac nad rewaloryzacją zabytkowego obiektu. Od sporządzenia planu uzależnione jest także otrzymanie środków zewnętrznych na ten cel.

POLECANY FOTOREPORTAŻ

POLECAMY

facebook_page_plugin