Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej

środa, 18, maj 2011
24 lutego 2010 roku w sali Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury odbyły się eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej. Wzięło w nich 18 uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z terenu Gminy Tuliszków.
Eliminacje rozpoczął Burmistrz Gminy i Miasta Tuliszków Grzegorz Ciesielski, który przywitał wszystkich oraz życzył powodzenia wszystkim uczestnikom. Po nim głos zabrał Komendant Gminny OSP Marek Mazurek,
który przedstawił zasady przeprowadzenia eliminacji, opowiedział o wszystkich regułach oraz w imieniu komisji konkursowej w składzie:
Marek Mazurek- Przewodniczący
Tomasz Pałasz- Sekretarz
Bolesław Mazurek- członek
Magdalena Potrzebowska- członek
przywitał wszystkich uczestników turnieju.
Następnie rozdał testy, przygotowane zarówno dla szkół podstawowych jak i gimnazjów.
Wszyscy uczestnicy rozwiązali test przed czasem, prezentując wysoki poziom, o czym mogą świadczyć wyniki. I tak w kategorii szkół podstawowych:
1 miejsce zajęła Milena Marciniak ze SP w Tarnowej,
2 miejsce Katarzyna Kowalska ze SP w Ogorzelczynie,
3 miejsce Lidia Derda ze SP w Tarnowej.
Natomiast w kategorii gimnazjów:
1 miejsce zajęła Andżelika Druszcz z gimnazjum w Grzymiszewie,
2 miejsce Agata Wojtaszek z gimnazjum w Grzymiszewie,
3 miejsce Katarzyna Derda również z gimnazjum w Grzymiszewie.
Warto dodać, iż osoby które zajęły pierwsze dwa miejsca będą reprezentować Gminę i Miasto Tuliszków na szczeblu powiatowym.
24 lutego 2010 roku w sali Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury odbyły się eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej.
Wzięło w nich 18 uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z terenu Gminy Tuliszków.
Eliminacje rozpoczął Burmistrz Gminy i Miasta Tuliszków Grzegorz Ciesielski, który przywitał wszystkich oraz życzył powodzenia wszystkim uczestnikom. Po nim głos zabrał Komendant Gminny OSP Marek Mazurek,
który przedstawił zasady przeprowadzenia eliminacji, opowiedział o wszystkich regułach oraz w imieniu komisji konkursowej w składzie:
Marek Mazurek- Przewodniczący
Tomasz Pałasz- Sekretarz
Bolesław Mazurek- członek
Magdalena Potrzebowska- członek
przywitał wszystkich uczestników turnieju.
Następnie rozdał testy, przygotowane zarówno dla szkół podstawowych jak i gimnazjów.
Wszyscy uczestnicy rozwiązali test przed czasem, prezentując wysoki poziom, o czym mogą świadczyć wyniki. I tak w kategorii szkół podstawowych:
1 miejsce zajęła Milena Marciniak ze SP w Tarnowej,
2 miejsce Katarzyna Kowalska ze SP w Ogorzelczynie,
3 miejsce Lidia Derda ze SP w Tarnowej.
Natomiast w kategorii gimnazjów:
1 miejsce zajęła Andżelika Druszcz z gimnazjum w Grzymiszewie,
2 miejsce Agata Wojtaszek z gimnazjum w Grzymiszewie,
3 miejsce Katarzyna Derda również z gimnazjum w Grzymiszewie.
Warto dodać, iż osoby które zajęły pierwsze dwa miejsca będą reprezentować Gminę i Miasto Tuliszków na szczeblu powiatowym.

otwp10 1 otwp10 8


POLECANY FOTOREPORTAŻ

Budowa kanalizacji w Grzymiszewie.

 

Termomodernizacja budynku po dwrocu.

 

Budowa punktu zbierania odpadów

 logii

facebook_page_plugin