Rozstrzygnięcie konkursu na realizację zadań publicznych

środa, 18, maj 2011
W dniu 1 marca 2010 r. Komisja ds. Rozstrzygnięcia Konkursu na Realizację Zadań z Zakresu Realizacji Zadań Publicznych przedstawiła Burmistrzowi Gminy i Miasta Tuliszków, propzycję przyznanie środków na realizację zadań. Burmistrz zatwierdził proponowane rozstrzygnięcie, które wygląda następująco:

Na realizację zadania pn. Organizacja szkoleń, treningów, turniejów, konkursów i zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu Gminy Tuliszków:

Nazwa oferenta

Kwota dotacji (zł)

Turkowski Klub Karate

4.000,00

Klub Sportów i Sztuk Walk

7.500,00

UKS Lis

7.000,00

MGKS Tulisia Tuliszków

44.000,00

Klub Sportów i Sztuk Walk

7.500,00

Razem

70.000,00

Zapisz

Na realizację zadania pn. Organizacja zajęć sportowo- rekreacyjnych z udziałem dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym:

Nazwa oferenta

Kwota dotacji (zł)

Turkowski Klub Karate

3.000,00 zł

Klub Sportów i Sztuk Walk

7.000,00 zł

Razem

10.000,00


 

POLECANY FOTOREPORTAŻ

Budowa kanalizacji w Grzymiszewie.

 

Termomodernizacja budynku po dwrocu.

 

Budowa punktu zbierania odpadów

 logii

facebook_page_plugin