80 - LECIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W TULISZKOWIE

poniedziałek, 04, grudzień 2017

„Rocznice są wzniesieniami w krajobrazie naszego życia. Kierują one nasz wzrok w stronę przebytej drogi…”

Christian Schulz

Szkoła Podstawowa im. Powstańców 1863 r. w Tuliszkowie obchodzi w tym roku jubileusz 80 – lecia istnienia. Wtorek 28 listopada był dniem szczególnym, gdyż odbyły się wówczas uroczystości związane z jubileuszowymi obchodami tuliszkowskiej placówki oświatowej. Obchody rozpoczęły się Mszą Świętą  w Kościele Parafialnym pw. Św. Wita w Tuliszkowie, a następnie przeniosły na halę widowiskowo – sportową przy ulicy Nortowskiej.

16

W wydarzeniu oprócz nauczycieli, uczniów, władz samorządowych na czele z Burmistrzem Gminy i Miasta Tuliszków Grzegorzem Ciesielskim, Księdza Prałata Stanisława Nowaka, brali też udział liczni zaproszeni goście. Swoją obecnością zaszczycili m. in. Posłowie na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Ryszard Bartosik i Tomasz Piotr Nowak oraz przedstawiciele innych Posłów RP . Nie zabrakło również przedstawicieli Rady Powiatu Tureckiego na czele ze Starostę Mariuszem Seńko oraz reprezentantów Sejmiku Województwa Wielkopolskiego.

Po uroczystej inauguracji 80 – lecia szkoły przez Dyrektor placówki Mirosławę Puszcz – Majda nastąpiło oficjalne przekazanie przez Burmistrza Gminy i Miasta nowego sztandaru szkoły. Kolejnym punktem imprezy był sentymentalny powrót do przeszłości. Historię Szkoły Podstawowej im. Powstańców 1863 r. w Tuliszkowie przybliżyli zgromadzonym uczniowie. Zaprezentowano specjalnie przygotowany film pt. „ Wspomnienia i refleksje”. Oprócz najważniejszych historycznych wydarzeń wspominano najważniejsze osobistości związane z tuliszkowską szkołą oraz śpiewano patriotyczne piosenki.

Nie zabrakło również stosownych odznaczeń i wyróżnień. Kapituła Odznak Honorowych „ Zasłużony dla Gminy i Miasta Tuliszków” w uznaniu za zasługi dla Gminy i Miasta nadała Szkole Podstawowej w Tuliszkowie odznakę „Zasłużony dla Gminy i Miasta Tuliszków”, którą na ręce Dyrekcji przekazał Burmistrz Grzegorz Ciesielski. Z kolei Szkoła Podstawowa w Tuliszkowie po raz pierwszy w swej historii przyznała odznakę „Zasłużony dla Szkoły Podstawowej im. Powstańców 1863 r. w Tuliszkowie”. Zaszczytne wyróżnienie otrzymali: Ksiądz Prałat Stanisław Nowak, Burmistrz Gminy i Miasta Tuliszków Grzegorz Ciesielski, była wieloletnia Dyrektor szkoły Halina Wenc, Dyrektor Centrum Usług Wspólnych w Tuliszkowie Barbara Kozłowska oraz wieloletni nauczyciele szkoły: Mariola Kuśmierkiewicz, Zbigniew Osajda, Małgorzata Kurzawińska, Krystyna Małolepsza, Ewa Bartczak i Aneta Urbaniak. Burmistrz Grzegorz Ciesielski wręczył również „Nagrodę Burmistrza” za przykładne wykonywanie obowiązków oraz trud włożony w pracę na rzecz oświaty. Wyróżnienie to otrzymały: Mirosława Puszcz – Majda, Justyna Gascon – Carreño, Beata Nejman, Bożena Pielesiak, Bożena Grzelak, Małgorzata Wągiel, Urszula Okupna oraz Barbara Kozłowska.

W związku z jubileuszem szkoła zorganizowała szereg konkursów wiedzowych, językowych i plastycznych, w których mogli wykazać się uczniowie. Honorowy patronat nad konkursami objęli: Starosta Mariusz Seńko, Burmistrz Grzegorz Ciesielski, Prezes Koła Miłośników Tuliszkowa Wit Bryliński oraz Dyrektor szkoły Mirosława Puszcz – Majda.

Uroczystości zakończyły się zwiedzaniem budynku szkolnego. W trakcie przemierzania szkolnych korytarzy i sal można było podziwiać m. in wystawę fotograficzną pochodzącą ze zbiorów „ Koła Miłośników Tuliszkowa”, której tematyka ściśle nawiązywała do historii Szkoły Podstawowej w Tuliszkowie. Następnie na zaproszenie Dyrekcji goście udali się na poczęstunek w restauracji Meteora.

18

7

9

12

13

10

11

3

23

22

15

5

14

2

17

19

20

21

 

POLECANY FOTOREPORTAŻ

POLECAMY

facebook_page_plugin