W NASZYM URZĘDZIE MOŻNA UZYSKAĆ NIEODPŁATNĄ POMOC PRAWNĄ

czwartek, 15, luty 2018

W Urzędzie Gminy i Miasta Tuliszków (pokój nr 17, pierwsze piętro) można uzyskać nieodpłatną pomoc prawną.

2018 nieodplatna pomoc prawna harmonogram


Z porady można skorzystać:
- w poniedziałki w godz. 8:00 do 12:00;
- we wtorki w godz. 8:00 do 12:00;
- w środy w godz. 11:00 do 15:00;
- w czwartki w godz. 8:00 do 12:00;
- w piątki w godz. 11:00 do 15:00.

 

Osobami uprawnionymi do korzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej są:
1) młodzież do 26 roku życia,
2) osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,
3) seniorzy po ukończeniu 65 lat,
4) osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie
z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej,
5) kombatanci,
6) weterani,
7) zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną,
8) kobiety w ciąży.

 

Co obejmuje nieodpłatna pomoc prawna
- poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach;
- wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania dotyczącego jej problemu prawnego;
- pomocy w sporządzeniu wymagającego wiedzy prawniczej projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w postępowaniach przygotowawczym lub sądowym i pism w postępowaniu sądowo-administracyjnym;
- sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu.

 

Jakiego zakresu prawa dotyczy nieodpłatna pomoc prawna
Uprawnieni mogą uzyskać informacje w zakresie: prawa pracy, przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej, prawa cywilnego, spraw karnych, spraw administracyjnych, ubezpieczenia społecznego, spraw rodzinnych, prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, związanym z ciążą i urodzeniem dziecka, w szczególności praw rodzicielskich i uprawnień pracowniczych (dotyczy wyłącznie kobiet w ciąży).

 

Pomoc nie będzie obejmowała spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.

 

Szczegółowe informacje nt. pomocy prawnej w powiecie tureckim (pobierz)

POLECANY FOTOREPORTAŻ

POLECAMY

facebook_page_plugin