XLI sesja Rady Miejskiej w Tuliszkowie odbędzie się 18 kwietnia

poniedziałek, 16, kwiecień 2018

rada miejska tabliczkaBiuro Rady Miejskiej w Tuliszkowie informuje, że w dniu 18 kwietnia 2018 r. o godz. 16.00 w sali nr 25 Urzędu Gminy i Miasta Tuliszków  odbędzie się XLI sesja Rady Miejskiej w Tuliszkowie.

 

 

 

 

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad XL sesji Rady Miejskiej.
4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.
5. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania oraz ustalenia ich numerów i granic oraz wyznaczenia siedzib obwodowych komisji wyborczych na terenie GiM Tuliszków, /projekt 11/.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii drogi gminnej /projekt 12/.
7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Tuliszków na lata 2018-2022 /projekt 13/.
8. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zmiany WPF GiM Tuliszków na lata 2018-2021/projekt 14/
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej GiM Tuliszków na 2018r. /projekt 15/.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej nr 0007.50.2014 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Tuliszkowie /projekt 16/.
12. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie powołania stałych Komisji Rady Miejskiej w Tuliszkowie /projekt 17/.
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy i Miasta Tuliszków dla Województwa wielkopolskiego na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Budowa Bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) Lotniczego Pogotowia Ratunkowego na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim /projekt 18/.
14. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2017r.
15. Interpelacje i zapytania radnych.
16. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
17. Wolne wnioski i informacje.
18. Zamknięcie obrad XLI Rady Miejskiej.

 

Zawiadomienie o XLI sesji Rady Miejskiej w Tuliszkowie.XLI sesji Rady Miejskiej w Tuliszkowie.

POLECANY FOTOREPORTAŻ

POLECAMY

facebook_page_plugin