Rada Miejska zbierze się 29 maja

środa, 23, maj 2018

rada miejska tablicaBiuro Rady Miejskiej w Tuliszkowie informuje, że w dniu 29 maja 2018 r. o godz. 16.00 w sali nr 25 Urzędu Gminy i Miasta Tuliszków odbędzie się XLII sesja Rady Miejskiej w Tuliszkowie.

 

 

 

 

 

Porządek obrad
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów z obrad XLI sesji Rady Miejskiej.
4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym. 5. Podjęcie uchwały w zmiany WPF Gminy i Miasta Tuliszków na lata 2018-2021 (projekt 19).
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy i Miasta Tuliszków na 2018 r. (projekt 20).
7.Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia i zabezpieczenia pożyczki długoterminowej z WFOSiGW w Poznaniu na realizacje inwestycji pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Grzymiszew” (projekt 21).
8. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia i zabezpieczenia pożyczki długoterminowej z WFOŚiGW w Poznaniu na realizację inwestycji pn. „Budowa kolektora tłocznego ścieków wraz z przepompowniami od m. Grzymiszew do m. Tuliszków (projekt 22).
9. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia i zabezpieczenia pożyczki długoterminowej z WFOSiGW w Poznaniu na realizację inwestycji pn. „Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla mieszkańców Gminy i Miasta Tuliszków (projekt 23).
10. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nowy Świat I gmina Tuliszków (projekt 24).
11. Podjęcie uchwały w sprawie dopłat do ceny 1 m3 ścieków odprowadzanych na terenie Gminy i Miasta Tuliszków (projekt 25).
12. Interpelacje i zapytania radnych.
13. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
14. Wolne wnioski i informacje.
15. Zamknięcie obrad XLII Rady Miejskiej.

 

Zawiadomienie o XLII sesji Rady Miejskiej w Tuliszkowie.

POLECANY FOTOREPORTAŻ

POLECAMY

facebook_page_plugin