Jak zdobyć dofinansowanie na usunięcie azbestu

wtorek, 17, lipiec 2018

2018 usuwanie azbestuFaliste pokrycia dachowe z eternitu były niegdyś bardzo popularne. Niestety dziś już wiadomo, że znajdujące się w nich włókna azbestowe są rakotwórcze. Szczególnie niebezpieczne są stare tafle. Deszcze wymywają z nich spoiwo cementowe, a szkodliwy pył z zalegających omszałych i poszczerbionych płyt dostaje się do środowiska. Materiałami zawierającymi azbest izolowano także elewacje, rury, kanały wentylacyjne, spalinowe itp.

 


Mieszkańcy gminy Tuliszków, którzy zdecydują się na usunięcie elementów zawierających azbest z budynków mieszkalnych i gospodarczych mogą uzyskać pomoc finansową. Wnioski należy składać do 31 sierpnia 2018 r.


W ramach przedsięwzięcia można otrzymać stuprocentowy zwrot kosztów demontażu, transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest lub tylko unieszkodliwienia i transportu odpadów składowanych na terenie nieruchomości wnioskodawcy.


Osoby zainteresowane uzyskaniem pomocy muszą spełniać następujące warunki:
1. Posiadać tytuł prawny do obiektu zlokalizowanego na terenie Gminy i Miasta Tuliszków.
2. W zależności od charakteru planowanych prac przedłożyć zgłoszenie lub uzyskać pozwolenie na budowę od Starosty Tureckiego jako organu administracji architektoniczno-budowlanej.
3. Wypełniony kompletny wniosek wraz z załącznikami złożyć w Urzędzie Gminy i Miasta Tuliszków.
4. Złożyć informację o wyrobach zawierających azbest (jeśli wnioskodawca nie dotychczas tego nie dokonał).
Formularze wniosków są dostępne na stronie Urzędu Gminy i Miasta Tuliszków www.tuliszkow.pl, w BIP i w punkcie informacyjnym. Należy dostarczyć je osobiście lub przesłać pocztą.


Przedsięwzięcie jest finansowane z budżetów Gminy i Miasta Tuliszków oraz Powiatu Tureckiego, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, a także Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

 

Informacja Burmistrza GiM Tuliszków nt. Realizacji programu usuwania wyrobów zawierających azbest
Informacja o wyrobach zawierających azbest
Regulamin
Uchwała
Załącznik nr 1 - Wniosek dla osób fizycznych
Załącznik nr 2 - Oświadczenie o pomocy
Załącznik nr 3 - Formularz informacji

 

POLECANY FOTOREPORTAŻ

POLECAMY

facebook_page_plugin