PUP w Turku prowadzi szkolenia

czwartek, 05, lipiec 2018

2018 pup turek logoPowiatowy Urząd Pracy w Turku uruchamia programy, których uczestnikami mogą zostać osoby długotrwale bezrobotne powyżej 30 roku życia zamieszkujące na wsi z ustalonym II profilem pomocy. Działanie umożliwia uzyskanie kwalifikacji komputerowych przez kobiety, a mężczyznom zdobycie uprawnień w zakresie eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych do 1 kV oraz zatrudnienie w ramach prac interwencyjnych.

 

 

 

„Więcej niż praca”

Profesjonalne szkolenie na uprawnienia w zakresie eksploatacji urządzeń
elektroenergetycznych do 1 kV

Źródło finansowania – szkolenia współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe, Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zatrudnienie w ramach prac interwencyjnych
Zatrudnienie w ramach prac interwencyjnych przez okres 9 miesięcy w pełnym wymiarze czasu pracy, w tym okres refundacji 6 miesięcy. Ponadto pracodawca zobowiązany będzie do zatrudnienia skierowanego bezrobotnego przez co najmniej 30 dni za wynagrodzeniem miesięcznym (brutto) w wysokości co najmniej połowy minimalnego wynagrodzenia za pracę w wymiarze co najmniej połowy wymiaru czasu pracy w okresie trzech miesięcy od zakończenia udziału w formie aktywizacji, tj. po okresie refundacji i 3 miesięcznym zobowiązaniu wynikającym z umowy o organizowanie prac interwencyjnych.
Stawka refundacji ok. 950,00 zł miesięcznie.

Źródło finansowania – Fundusz Pracy- Rezerwa Ministra

 

,,Od szkolenia do zatrudnienia”

I etap - Szkolenie grupowe w celu uzyskania kwalifikacji w zakresie umiejętności komputerowych ECDL

Źródło finansowania- szkolenia współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020, Osi Priorytetowej 6. Rynek pracy, Działania 6.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy – projekty pozakonkursowe realizowane przez PSZ.

II etap - Zatrudnienie: refundacja w ramach prac interwencyjnych
Zatrudnienie w ramach prac interwencyjnych przez okres 9 miesięcy w pełnym wymiarze czasu pracy, w tym okres refundacji 6 miesięcy. Ponadto pracodawca zobowiązany będzie do zatrudnienia skierowanego bezrobotnego przez co najmniej 30 dni za wynagrodzeniem miesięcznym (brutto) w wysokości co najmniej połowy minimalnego wynagrodzenia za pracę w wymiarze co najmniej połowy wymiaru czasu pracy w okresie trzech miesięcy od zakończenia udziału w formie aktywizacji, tj. po okresie refundacji i 3 miesięcznym zobowiązaniu wynikającym z umowy o organizowanie prac interwencyjnych.
Stawka refundacji ok. 950,00 zł miesięcznie.

Źródło finansowania – Fundusz Pracy - Rezerwa Ministra

 

 

Dodatkowych informacji dotyczących programu udzielają pracownicy PUP Turek: pokój nr 9, tel. (63) 280 23 57.

POWIATOWY URZĄD PRACY W TURKU
ul. Komunalna 6, 62-700 Turek, tel. (63) 280-23-40, fax (63) 280-23-70
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., www.pup.turek.pl

 

Treść ogłoszenia „Więcej niż praca” [PDF]
Treść ogłoszenia ,,Od szkolenia do zatrudnienia” [PDF]

POLECANY FOTOREPORTAŻ

POLECAMY

facebook_page_plugin