Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oferuje pomoc rolnikom, których gospodarstwa ucierpiały w skutek tegorocznej suszy lub powodzi

czwartek, 20, wrzesień 2018

2018 pomoc kleskowa dla rolnikow mAgencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oferuje pomoc rolnikom, których gospodarstwa ucierpiały w skutek tegorocznej suszy lub powodzi. W pierwszej kolejności o wsparcie finansowe mogą ubiegać się rolnicy, w których gospodarstwach susza lub powódź spowodowały straty w uprawach w wysokości co najmniej- 70 proc. Wnioski mogą składać w biurach powiatowych ARiMR od 14 do 28 września 2018 r.

 

Stawka pomocy wynosi 1 tys. zł do 1 ha, jeśli rolnik miał ubezpieczoną przynajmniej połowę powierzchni upraw (z wyłączeniem łąk i pastwisk).
Gospodarz, który nie miał takiej polisy, otrzyma 50 proc. tej kwoty. Do wniosku o pomoc trzeba dołączyć m.in. kopię protokołu oszacowania szkód, zawierającego informacje o powierzchni upraw, w których te szkody powstały.

Wniosek należy złożyć do kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego.

Więcej informacji : http://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/rusza-pomoc-dla-rolnikow-ktorzy-poniesli-straty-spowodowane-susza.html

 

Wniosek [PDF]

POLECANY FOTOREPORTAŻ

POLECAMY

facebook_page_plugin