Samorząd dla edukacji – Innowacje, Nowoczesne Technologie, Języki Obce (INTJO)

środa, 03, październik 2018

2018 intjo 01Gmina i Miasto Tuliszków przystąpiła do edukacyjnego projektu Powiatu Tureckiego, którego ideą jest łączenie kompetencji niezbędnych na współczesnym rynku pracy z nauką języków obcych, techniki, informatyki, matematyki, kodowania i programowania. Innowacje, Nowoczesne Technologie, Języki Obce (INTJO) to hasła przewodnie inicjatywy.

 

 

 

Projekt INTJO będzie realizowany w latach 2018-2021. Do realizacji przedsięwzięcia przystąpiły gminy Dobra, Kawęczyn, Malanów, Przykona, Turek oraz Tuliszków. Partnerem programu jest Instytut Goethego w Warszawie.

Dofinansowanie na realizację zadania pochodzi z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 – OŚ Priorytetowa 8 Edukacja, Działanie 8.1 Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównywanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej, Poddziałanie 8.1.2 Kształcenie ogólne.

 

 

2018 intjo 02

POLECANY FOTOREPORTAŻ

POLECAMY

facebook_page_plugin