Jak przeciwdziałać uzależnieniem i przemocy w rodzinie? Konferencja z udziałem ekspertów

poniedziałek, 08, październik 2018

2018 konferencja uzaleznienia 005 października 2018 r. w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Tuliszkowie zorganizowana została konferencja „Uzależnienia a przemoc w rodzinie”. Na konferencję z gmin powiatu tureckiego zaproszeni zostali przedstawiciele: gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, zespołów interdyscyplinarnych, pedagodzy szkolni oraz wójtowie i burmistrzowie.

 

 

 

Organizatorami konferencji byli: Gmina i Miasto Tuliszków, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Tuliszkowie, Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii Oddział Terenowy w Turku, Sąd Rejowy w Turku i Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Tuliszkowie.

Burmistrz Gminy i Miasta Tuliszków Grzegorz Ciesielski powitał zebranych i podkreślił, że przeciwdziałanie przemocy w rodzinie jest zadaniem własnym gminy i realizowane jest na podstawie gminnego programu przeciwdziałania przemocy. Wskazał, że przeciwdziałanie przemocy jest możliwe poprzez zmianę postaw mieszkańców wobec przemocy w rodzinie, wzrost liczby przeszkolonych osób przygotowanych do pomagania rodzinie z problemem przemocy, stałą edukację środowiska lokalnego oraz promowanie zdrowego trybu życia.

Przewodniczący Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomani oddziału w Turku Dariusz Jasiakiewicz omówił przeciwdziałanie narkomanii na poziomie lokalnym oraz działania prowadzone przez Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii w Turku. Natomiast Kierownik Kuratorskiej Służby Sądowej przy Sądzie Rejonowym w Turku Michał Adamczyk omówił rolę i zadania kuratorów sądowych oraz odpowiedzialność prawną nieletnich.

Jak w praktyce wygląda rozwiązywanie problemu przemocy w rodzinie omówiła Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego w Turku Elżbieta Piąstka.

Komendant Powiatowy Policji w Turku mł. insp. Michał Grzelak zwrócił uwagę, na wzrastający problem narkomanii i przemocy w rodzinie. Podkreślił, żeby nie bać się zakładania Niebieskich Kart, ponieważ samo założenie takiej karty nie jest jeszcze stwierdzeniem przemocy a pozwala na monitorowanie rodziny i wykrycie przemocy i odpowiednie działanie.

Uczestnicy konferencji mogli wymienić się doświadczeniami w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy w rodzinie.

 

GKRPA 

 

  • 2018_konferencja_uzaleznienia_00
  • 2018_konferencja_uzaleznienia_01
  • 2018_konferencja_uzaleznienia_02
  • 2018_konferencja_uzaleznienia_06
  • 2018_konferencja_uzaleznienia_09
  • 2018_konferencja_uzaleznienia_12
  • 2018_konferencja_uzaleznienia_13
  • 2018_konferencja_uzaleznienia_16

Simple Image Gallery Extended

POLECANY FOTOREPORTAŻ

POLECAMY

facebook_page_plugin