Ostatnia Sesja Rady Miejskiej VII kadencji

wtorek, 06, listopad 2018

2018 sesja 18 pazdziernika 00118 października 2018 r. Radni Gminy i Miasta Tuliszków obradowali po raz ostatni przed wyborami samorządowymi. Była to czterdziesta siódma sesja w upływającej kadencji.

  

 

Podczas sesji podjęto uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Miasto Tuliszków I, przepompownia Grzymiszew) oraz dokonaniu zmian w Statucie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Tuliszkowie. Radni zadecydowali również o przejęciu zimowego utrzymania ulic powiatowych w sezonie 2018/2019 na terenie miasta. Za bezzasadną uznano skargę mieszkanki na działalność burmistrza. Postępowanie w tej sprawie dotyczyło rozgraniczenia ul. Południowej oraz utrzymania rowu przy tej ulicy. 

Rajcy zajęli się również gminnymi finansami. Przegłosowano uchwały w sprawie zaciągnięcia i zabezpieczenia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na budowę kolektora tłocznego ścieków wraz z przepompowniami od Grzymiszewa do Tuliszkowa oraz zmian w budżecie i w wieloletniej prognozie finansowej.

Na sesji znalazł się czas na podsumowanie upływającej kadencji. Burmistrz Grzegorz Ciesielski, prezentując dorobek samorządu, wskazał m.in. uzbrojenie terenów aktywizacji gospodarczej w Tuliszkowie, termomodernizację budynków byłego dworca i pawilonu sportowego, rozbudowę siłowni zewnętrznej w kompleksie sportowym przy ul. Nortowskiej, prowadzoną aktualnie rozbudowę trybun, rewaloryzację tuliszkowskiego rynku i dobiegającą końca rewaloryzację pl. Powstańców Styczniowych 1863 r., opracowanie programu rewitalizacji dla gminy i miasta i złożenie – zgodnego z tym dokumentem – wniosku na przebudowę, odzyskanego w ostatnich latach przez samorząd, spichlerza, działania w zakresie rozbudowy i remontów dróg (budowa ulic i chodników w Gadowskich Holendrach, Grzymiszewie, Imiełkowie, Kiszewach, Ogorzelczynie, Zadwornej, w Nowym Świecie, Rudzie, chodniki w Krępie, Wróblinie, Smaszewie), rozbudowę i modernizację hydroforni w Imiełkowie, Gadowskich Holendrach, budowę kanalizacji sanitarnej i kolektora tłocznego w Grzymiszewie, projekt montażu instalacji fotowoltaicznych realizowany z udziałem mieszkańców, wyposażenie jednostek OSP w dwa nowoczesne samochody bojowe. Włodarz wspomniał o rozpoczętej budowie nowej siedziby biblioteki, pozyskanych już środkach na budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Tuliszkowie oraz na rozbudowę placu zabaw w zespole dworsko-parkowym. Odniósł się także do działalności w sferze oświaty, sportu, kultury, bezpieczeństwa czy wreszcie wsparcia dla organizacji społecznych.

– Kondycja finansowa gmina jest dobra, gmina jest przygotowana do nowej kadencji. To, że zrobiono tak wiele zawdzięczamy ludziom którzy pomagali w wykonywaniu tych zadań. Pragnę podziękować radzie za efektywna pracę i efektywne działania, za merytoryczną dyskusję, za sprzeczanie, potrafiliśmy rozmawiać – mówił burmistrz Grzegorz Ciesielski.
Podziękowania za konstruktywną współpracę usłyszał także sam Grzegorz Ciesielski, a sesję zakończyło wręczenie pamiątkowych tableu i drobnych upominków.

 

 • 2018_sesja_18_pazdziernika_001
 • 2018_sesja_18_pazdziernika_002
 • 2018_sesja_18_pazdziernika_003
 • 2018_sesja_18_pazdziernika_004
 • 2018_sesja_18_pazdziernika_005
 • 2018_sesja_18_pazdziernika_006
 • 2018_sesja_18_pazdziernika_007
 • 2018_sesja_18_pazdziernika_008
 • 2018_sesja_18_pazdziernika_009
 • 2018_sesja_18_pazdziernika_010
 • 2018_sesja_18_pazdziernika_011
 • 2018_sesja_18_pazdziernika_012
 • 2018_sesja_18_pazdziernika_013
 • 2018_sesja_18_pazdziernika_014
 • 2018_sesja_18_pazdziernika_015
 • 2018_sesja_18_pazdziernika_016
 • 2018_sesja_18_pazdziernika_017
 • 2018_sesja_18_pazdziernika_018
 • 2018_sesja_18_pazdziernika_019
 • 2018_sesja_18_pazdziernika_020
 • 2018_sesja_18_pazdziernika_021
 • 2018_sesja_18_pazdziernika_022
 • 2018_sesja_18_pazdziernika_023
 • 2018_sesja_18_pazdziernika_024
 • 2018_sesja_18_pazdziernika_025
 • 2018_sesja_18_pazdziernika_026
 • 2018_sesja_18_pazdziernika_027
 • 2018_sesja_18_pazdziernika_028
 • 2018_sesja_18_pazdziernika_029
 • 2018_sesja_18_pazdziernika_030
 • 2018_sesja_18_pazdziernika_031
 • 2018_sesja_18_pazdziernika_032
 • 2018_sesja_18_pazdziernika_033
 • 2018_sesja_18_pazdziernika_034
 • 2018_sesja_18_pazdziernika_035
 • 2018_sesja_18_pazdziernika_036
 • 2018_sesja_18_pazdziernika_037
 • 2018_sesja_18_pazdziernika_038
 • 2018_sesja_18_pazdziernika_039
 • 2018_sesja_18_pazdziernika_040
 • 2018_sesja_18_pazdziernika_041
 • 2018_sesja_18_pazdziernika_042
 • 2018_sesja_18_pazdziernika_043
 • 2018_sesja_18_pazdziernika_044
 • 2018_sesja_18_pazdziernika_045
 • 2018_sesja_18_pazdziernika_046
 • 2018_sesja_18_pazdziernika_047
 • 2018_sesja_18_pazdziernika_048
 • 2018_sesja_18_pazdziernika_049

Simple Image Gallery Extended

POLECANY FOTOREPORTAŻ

POLECAMY

facebook_page_plugin