II Sesja Rady Miejskiej w Tuliszkowie

poniedziałek, 03, grudzień 2018

 

II Sesja Rady Miejskiej w Tuliszkowie

IMG 8975

30 listopada podczas drugiej sesji Rady Miejskiej wybrano składy poszczególnych komisji. Komisję rewizyjną poprowadzi Bartłomiej Ast. Jej członkami zostali: Jakub Wieczorek, Aleksandra Nawara, Jan Mikołajczyk i Andrzej Szymczak.

Komisją Skarg Wniosków i Petycji szefował będzie Marerk Zabłocki. Pozostali członkowie tej komisji to: Aleksandra Nawara, Tomasz Szczap, Agnieszka Szewczyk, Roman Olesiński, Karol Zieliński i Jakub Wieczorek. Podczas posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji dnia 3 grudnia 2018 roku wybrano zastępcę przewodniczącego, którym została Aleksandra Nawara.

Komisja Budżetowa i Finansów: Andrzej Janczewski, Aleksandra Nawara, Roman Jarosik, Marek Zabłocki i Tomasz Szczap. 

W skład Komisji Oświaty, Kultury i Sportu weszli: Roman Olesiński, Wit Bryliński, Andrzej Janczewski, Marek Zabłocki i Tomasz Szcap. Z kolei w Komisji Rolnictwai Rozwoju Gospodarczego pracować będą Jakub Wieczorek, Jan Mikołajczyk, Tadeusz Kwiatkowski, Roman Olesińskioraz Agnieszka Szewczyk.

Skład Komisji Socjalno- Społecznej: Tadeusz Kwiatkowski, Roman Jarosik, Bartłomiej Ast, Wit Brylińskii i Andrzej Szymczak. 

Skład Komisji Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego: przewodniczący Jakub Wieczorek, członkowie: Tadeusz Kwiatkowski, Roman Olesiński, Agnieszka Szewczyk, Jan Mikołajczyk.

Podczas dalszej części obrad podjęto uchwałę w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości. Kwota podatku od gruntów pod wodami stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi, jezior i zbiorników sztucznych wynosi 4,71 zł od 1 ha powierzchni, od budynków lub ich części: niezabudowanych objętych obszrem rewitalizacji 3,09 zł od metra kwadratowego powierzchni, zajętych na  prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym(10,98 zł od metra kwadratowego powierzchni uzytkowej), związanych  z udzieleniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o dziaałalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń(4,78 zł od metra kwadratowego powierzchni użytkowej). Radni podjęli również uchwałę o obniżeniu ceny skupu żyta do wymiaru podatku rolnego na 2019 rok z kwoty 54,36 zł do kwoty 50 zł.

 

 • IMG_8968
 • IMG_8969
 • IMG_8970
 • IMG_8971
 • IMG_8972
 • IMG_8973
 • IMG_8974
 • IMG_8976
 • IMG_8977
 • IMG_8978
 • IMG_8979

Simple Image Gallery Extended

POLECANY FOTOREPORTAŻ

POLECAMY

facebook_page_plugin