Informacja o projekcie Akademia Aktywności Zawodowej

środa, 05, grudzień 2018

W ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany jest projekt "Akademia aktywności zawodowej". Jest on realizowany przez Akademickie Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno- Edukacyjnych na podstawie umowy zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Poznaniu.

 

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY

Zapraszamy osoby pozostające bez zatrudnienia (żadna umowa nie wchodzi w grę):

- bezrobotne zarejestrowane w urzędzie pracy

- bezrobotne niezarejestrowane w urzędach pracy

- bierne zawodowo (osoby niepracujące które nie poszukują pracy)

- które ukończyły 30 lat

- zamieszkujące na terenie woj. wielkopolskiego w  gminach należących do obszarów funkcjonalnych wymagających wsparcia procesów rozwojowych

które należą do przynajmniej jednej z poniższych kategorii:

- kobiety

- osoby z niepełnosprawnościami

- osoby długotrwale bezrobotne

- osoby o niskich kwalifikacjach  ( wykształcenie maksymalnie ponadgimnazjalne- liceum, liceum profilowane, technikum, technikum uzupełniające, zasadnicza szkoła zawodowa)

osoby po 50 roku życia

formularz

Szczegółowe informacje na stronie: http://www.szkolenia.asise.pl/szkolenia.html

POLECANY FOTOREPORTAŻ

Budowa kanalizacji w Grzymiszewie.

 

Termomodernizacja budynku po dwrocu.

 

Budowa punktu zbierania odpadów

 

facebook_page_plugin