Zwrot podatku akcyzowego 2019

środa, 09, styczeń 2019

                                             

                                  

         dystrybutor paliw pixabay CC0      UWAGA ROLNICY

Urząd Gminy i Miasta w Tuliszkowie informuje, że wnioski

o zwrot podatku akcyzowego należy składać w terminie od 1 lutego 2019 r. do 29 lutego 2018 r. w godz. 8.00 do 14.30 pok. nr 26.

 

 

 

 

Do wniosku należy dołączyć
- faktury VAT stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2018r.
do 31 stycznia 2019r.
- dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2019r. wynosi:
100,00zł*ilość ha użytków rolnych
oraz
30,00zł*średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła

 

kurenda

wzór wniosku

 

POLECANY FOTOREPORTAŻ

POLECAMY

facebook_page_plugin