Wnioski o udzielenie dofinansowania

poniedziałek, 30, maj 2011
Burmistrz GiM w Tuliszkowie informuje, że w dniu 12 maja 2011 r. została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego ( Dz. Urz. 2011.130.2125) uchwała Nr V/48/2011 Rady Powiatu Tureckiego z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej w ramach przedsięwzięcia pn. „Realizacja programu usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie powiatu tureckiego w roku 2011”.
W związku z powyższym od 27 maja 2011 w Urzędzie Gminy i Miasta w Tuliszkowie w pok. Nr 24  Urzędu GiM Tuliszków lub w punkcie informacyjnym można składać wnioski o udzielenie dofinansowania w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest.
Wniosek mogą złożyć:
1) osoby fizyczne
2) jednostki organizacyjne gminy
3) OSP
Szczegółowe zasady udzielania w/w pomocy określa załączony regulamin.
Poniżej potrzebne druki wniosków i inne dokumenty  niezbędne do skompletowania wniosku lub do pobrania na punkcie informacyjnym.
Burmistrz GiM w Tuliszkowie informuje, że w dniu 12 maja 2011 r. została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego
( Dz. Urz. 2011.130.2125) uchwała Nr V/48/2011 Rady Powiatu Tureckiego z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej w ramach przedsięwzięcia pn. „Realizacja programu usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie powiatu tureckiego w roku 2011”.
W związku z powyższym od 27 maja 2011 w Urzędzie Gminy i Miasta w Tuliszkowie w pok. Nr 24  Urzędu GiM Tuliszków lub w punkcie informacyjnym można składać wnioski o udzielenie dofinansowania w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest.
Wniosek mogą złożyć:
1) osoby fizyczne
2) jednostki organizacyjne gminy
3) OSP
Szczegółowe zasady udzielania w/w pomocy określa załączony regulamin.
Poniżej potrzebne druki wniosków i inne dokumenty  niezbędne do skompletowania wniosku lub do pobrania na punkcie informacyjnym.

Oświadczenie
Uchwała Rady Powiatu
Zgłoszenie
Zgłoszenie wzór

POLECANY FOTOREPORTAŻ

POLECAMY

facebook_page_plugin