NABÓR WNIOSKÓW

poniedziałek, 06, czerwiec 2011

UGiM informuje o możliwości składania za pośrednictwem Stowarzyszenia „Solidarni w Partnerstwie” wniosków o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, oś 4 LEADER, działanie 4.1/413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, tj. na:
1)operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania ”Odnowa   i rozwój wsi”
– termin składania wniosków: 16.06.2011 – 30.06.2011 roku
– limit dostępnych środków: 2 223 608,00 zł


szczegóły poniżej:

W związku ze zbliżającym się naborem wniosków, tj. od 16 do 30 czerwca br. zapraszamy potencjalnych beneficjentów na bezpłatne doradztwo  w zakresie przygotowania wniosków o przyznanie pomocy  w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, oś 4 LEADER, działanie 4.1/413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, tj. na:
1) Operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”
2) Operacje, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach osi 3, ale przyczyniają się do  osiągnięcia celów tej osi, tzw. „Małych projektów”

•    Gmina Tuliszków – 14  czerwca br. w godz. 8:00-13:00
Urząd Gminy i Miasta Tuliszków - Plac Powstańców Styczniowych 1


W celu usprawnienia obsługi beneficjentów , prosimy o kontakt telefoniczny z pracownikami Biura  Stowarzyszenia „Solidarni w Partnerstwie” pod nr tel. 63 241 69 52.
Doradztwo jest  ewidencjonowane, co wiąże się z koniecznością uzyskania danych osobowych beneficjenta i wyrażenia przez niego zgody na przetwarzania danych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997 nr 133 poz. 883).

 

Treść ogłoszenia

POLECANY FOTOREPORTAŻ

POLECAMY

facebook_page_plugin