Gospodarka odpadami komunalnymi - informacje dla mieszkańców

gospodarka 1 684x445

 

Gospodarka odpadami komunalnymi

 

 

 

 

 

 

 

Regulamin czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Tuliszków

Uchwała nr 0007.13.2019 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Tuliszków

 

Uchwała nr 0007.42.2016 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 18 sierpnia 2016 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Tuliszków

 

Rozstrzygnięcie nadzorcze do uchwały 

 

Ustalenie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała nr 0007.20.2015 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie wyboru metod ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty na terenie Gminy i Miasta Tuliszków

 

Uchwała nr 0007.34.2016 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie opadami komunalnymi na terenie Gminy i MIasta Tuliszków

 

Uchwała w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie GiM Tuliszków, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne

 

Wzór deklaracji

Uchwała nr 0007.47.2016 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 18 sierpnia 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez wlaścieciela nieruchomości na terenie Gminy i Miasta Tuliszków

 

 

 

 

 

POLECANY FOTOREPORTAŻ

POLECAMY

facebook_page_plugin