Rewaloryzacja Placu Powstańców Styczniowych 1863 r

Nazwa projektu

Rewaloryzacja Placu Powstańców Styczniowych 1863 r.

Źródło finansowania

Projekt jest współfinansowany ze środków z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020

Wartość projektu

282 336,09 PLN

Kwota dofinansowania

147 733 PLN

Okres realizacji

XI.2018 – XII.2018

Opis projektu

Celem przedsięwzięcia jest poprawa jakości życia mieszkańców poprzez stworzenie dla nich infrastruktury do wypoczynku i rekreacji poprzez Rewaloryzację Placu Powstańców Styczniowych 1863 t w Tuliszkowie. Realizacja operacji przyczyni się zaspokojenia potrzeb mieszkańców w zakresie wypoczynku, rekreacji i kultury. Zwiększy integracje społeczności, poprawi estetykę i wizerunek miejscowości Tuliszków oraz zaktywizuje mieszkańców do dalszych działań na rzecz rozwoju swojej miejscowości.

 

20190709 100740         20190709 100751

 

20190709 100905

POLECANY FOTOREPORTAŻ

Budowa kanalizacji w Grzymiszewie.

 

Termomodernizacja budynku po dwrocu.

 

Budowa punktu zbierania odpadów

 logii

facebook_page_plugin