Przebudowa raz z wyposażeniem hydroforni w Imiełkowie w formule zaprojektuj i wybuduj

 logii

Nazwa projektu

Przebudowa raz z wyposażeniem hydroforni w Imiełkowie w formule zaprojektuj i wybuduj

Źródło finansowania

Inwestycja była realizowana w ramach projektu pn. „Poprawa infrastruktury w zakresie gospodarki wodno – ściekowej na terenie gminy Tuliszków” współfinansowanego w ramach operacji typu „Gospodarka wodno–ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wartość projektu

1.454.263,45 PLN

Kwota dofinansowania

558.035,00 PLN

Okres realizacji

VII 2018 – VII 2019

Opis projektu

Przedmiotem kontraktu było wykonanie zadania inwestycyjnego w formule „zaprojektuj i wybuduj” polegającego na przebudowie i wyposażeniu hydroforni w Imiełkowie. W ramach inwestycji wykonawca opracował kompletną dokumentację projektową oraz uzyskał pozwolenie na budowę a następnie wykonał roboty budowlane w zakres których wchodziło m.in. wykonania przebudowy budynku hydroforni, wyposażenie hydroforni w urządzenia do uzdatniania i retencji wody, remont obudowy studni głębinowej z wymianą pompy głębinowej, rur wznośnych, wymianą armatury i wymianą ogrodzenia strefy ochronnej studni głębinowej.  

 

66515162 2048358128805351 3754518852336091136 n

66616067 2041122732849293 3733432439813439488 n

67082134 921444098214123 3875016753985617920 n

67234575 536998460169734 8001627615519571968 n

 

POLECANY FOTOREPORTAŻ

Budowa kanalizacji w Grzymiszewie.

 

Termomodernizacja budynku po dwrocu.

 

Budowa punktu zbierania odpadów

 logii

facebook_page_plugin