Informacja o możliwości wzięcia udziału w projekcie pt. „DROGOWSKAZ – kierunek na pracę.

poniedziałek, 09, wrzesień 2019

Plakat Drogowskaz

 

 

 

 

 

Fundacja Wspierania i Rozwoju Ekonomii Społecznej w partnerstwie z JOLANTA WOŹNICA „PERSONA” OŚRODEK SZKOLENIOWO DORADCZY informuje o możliwości wzięcia udziału w projekcie pt. „DROGOWSKAZ – kierunek na pracę. Aktywizacja społeczno – zawodowa mieszkańców wschodniej wielkopolski”.
Głównym celem projektu jest aktywna integracja społeczno – zawodowa 100 uczestników projektu (w tym 60 kobiet) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społ. poprzez poprawę i wzmocnienie ich zdolności do zatrudnienia w oparciu o ścieżkę reintegracji społeczno – zawodowej, zamieszkujących wybrane w/w 7 powiatów województw wielkopolskiego
w okresie od 01.03.2019 r. do 31.10.2020 r.
Uczestnicy zostaną objęci instrumentami aktywizacji zawodowej (tj. kursu podnoszące kwalifikacje/kompetencje zawodowe, staże zawodowe, pośrednictw pracy) oraz aktywizacji społecznej (dotyczącej przywrócenia lub wzmocnienia kompetencji społecznych, zaradności, samodzielności). Dla uczestników są przewidziane wyjazdy/wyjścia integracyjne np. kino, teatr itp. jak również stypendia szkoleniowe, stażowe oraz zwrot kosztów dojazdu dla osób z poza miejsca odbywania się szkolenia/stażu.
 
 

POLECANY FOTOREPORTAŻ

Budowa kanalizacji w Grzymiszewie.

 

Termomodernizacja budynku po dwrocu.

 

Budowa punktu zbierania odpadów

 logii

facebook_page_plugin