Informacja o konsultacjach społecznych w sprawie tuliszkowskiego budżetu obywatelskiego.

czwartek, 03, październik 2019

budżet obywatelski plakat A3 Copy

 

 

 

 

 


Burmistrz Krzysztof Roman zaprasza serdecznie do udziału w konsultacjach społecznych w sprawie regulaminu budżetu obywatelskiego miasta Tuliszków.

Spotkanie odbędzie się
11 października (piątek) 2019 r. o godz. 17.00
w hali widowiskowo– sportowej w Tuliszkowie.

Czym jest budżet obywatelski?
Budżet obywatelski, zwany również partycypacyjnym, jest demokratycznym procesem, w ramach którego mieszkańcy współdecydują o wydatkach publicznych w mieście w perspektywie kolejnego roku budżetowego.

Co to oznacza?
mieszkańcy zgłaszają propozycje zadań do budżetu, które następnie są analizowane przez urzędników pod kątem możliwości realizacji;
propozycje zadań, które pomyślnie przeszły weryfikację poddaje się pod powszechne i bezpośrednie głosowanie;
w efekcie projekty, które osiągnęły najlepszy wynik w głosowaniu, aż do wyczerpania puli środków przeznacza się do realizacji - wpisując je do uchwały budżetowej.

ulotka jpg Copy

Ogłoszenie Burmistrza Gminy i Miasta Tuliszków  z dnia 3 października 2019 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących utworzenia Tuliszkowskiego Budżetu Obywatelskiego. 

plakat

ulotka

 

POLECANY FOTOREPORTAŻ

Budowa kanalizacji w Grzymiszewie.

 

Termomodernizacja budynku po dwrocu.

 

Budowa punktu zbierania odpadów

 

facebook_page_plugin