Informacja o udzieleniu pomocy przez ARiMR producentom rolnym, u których wystąpiły szkody w uprawach rolnych.

piątek, 04, październik 2019

pobrane 1

 

Informacja o udzieleniu pomocy przez ARiMR producentom rolnym, u których wystąpiły szkody w uprawach rolnych.

 

 

 

 

 

I N F O R M A C J A

Zgodnie z ogłoszeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi producenci rolni, u których wystąpiły szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem w 2019 r. suszy, huraganu, gradu, deszczu nawalnego, przymrozków wiosennych lub powodzi, w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, powstałe na powierzchni co najmniej 30% danej uprawy, od 3 do 31 października br. mogą składać wnioski o udzielenie pomocy w formie dotacji w Biurach Powiatowych ARiMR.

Pozostałe szkody, t.j.: piorun, ujemne skutki przezimowania, obsunięcie się ziemi oraz lawina nie zostały objęte pomocą.

W związku z powyższym producenci rolni, którzy złożyli wnioski o oszacowanie szkód w związku z wystąpieniem ujemnych skutków przezimowania (data wystąpienia zjawiska 1 kwietnia 2019 r.) nie mogą starać się o udzielenie pomocy w formie dotacji przez ARiMR. Zgodnie z wytycznymi dla Komisji powołanych przez Wojewodę przez ujemne skutki przezimowania rozumie się szkody spowodowane wymarznięciem, wymoknięciem, wyprzeniem, wysmaleniem lub wysadzeniem roślin, w okresie od dnia 1 grudnia do dnia 30 kwietnia, polegające na całkowitym lub częściowym zniszczeniu roślin lub całkowitej utracie plonu lub jego części.

POLECANY FOTOREPORTAŻ

Budowa kanalizacji w Grzymiszewie.

 

Termomodernizacja budynku po dwrocu.

 

Budowa punktu zbierania odpadów

 

facebook_page_plugin