Informacja o możliwości uzyskania dotacji w 2020 r. na usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej.

wtorek, 08, październik 2019

ogłoszenie Burmistrza

Informacja o możliwości uzyskania dotacji w 2020 r. na usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej.

 

 

 

 

 

Burmistrz Gminy i Miasta Tuliszków informuje o rozpoczęciu naboru wniosków od mieszkańców w celu uzyskania dotacji w 2020 roku na usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej.

Celem programu jest rozwój systemów zagospodarowania odpadów z tworzyw sztucznych z rolnictwa.

Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy i Miasta w Tuliszkowie, pok. nr 26 w nieprzekraczalnym terminie do 31 października 2019 r.

POLECANY FOTOREPORTAŻ

Budowa kanalizacji w Grzymiszewie.

 

Termomodernizacja budynku po dwrocu.

 

Budowa punktu zbierania odpadów

 

facebook_page_plugin