Informacja o możliwości składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego.

środa, 15, styczeń 2020

UWAGA ROLNICY

 

Urząd Gminy i Miasta w Tuliszkowie informuje, że wnioski o zwrot podatku akcyzowego należy składać w terminie od 3 lutego 2020 r. do 2 marca 2020 r. w godz. 8.00 do 14.30 pok. nr 26.

 

 

Do wniosku należy dołączyć

- faktury VAT stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2019r.
do 31 stycznia 2020r.

- dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego               w posiadaniu producenta rolnego.

 

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2020r. wynosi:

100,00zł*ilość ha użytków rolnych

oraz

30,00zł*średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła

POLECANY FOTOREPORTAŻ

Budowa kanalizacji w Grzymiszewie.

 

Termomodernizacja budynku po dwrocu.

 

Budowa punktu zbierania odpadów

 logii

facebook_page_plugin