Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii.

czwartek, 16, styczeń 2020

ulotka

 

 

 

Powiatowy  Lekarz weterynarii   W Turku   informuje, że na terenie Rzeczpospolitej Polskiej  na początku stycznia    w 2020  roku  stwierdzono pierwsze  ogniska  wystąpienia   wysoce  zjadliwej grypy ptaków  ( HPAY)  podtypu  H5N8.

Grypa została potwierdzona na terenie 2 województw :   

  1. województwa lubelskiego - powiat  parczewski  
  2. województwo wielkopolskie -   powiat ostrowski    

W związku z powyższym  PLW    przypomina  wszystkim  producentom   i   hodowcom  drobiu

przyzagrodowego   o zachowanie   dużej ostrożności oraz przestrzeganie zasad bioasekuracji  .  

Wszyscy   producenci  drobiu   zobowiązani  są   do  przestrzegania    przepisów   rozporządzenia MRiRW   z dnia 4 kwietnia 2017 roku ( Dz. U 2017 poz. 722 ) w sprawie  zarządzenia środków   związanych  z wystąpieniem  wysoce  zjadliwej grypy ptaków.                                       

  • Przytoczone powyżej rozporządzenie   zobowiązuje  między innymi  hodowców drobiu  do zgłaszania  powiatowemu lekarzowi weterynarii miejsc w których utrzymywany jest  drób  lub inne  ptaki  !!!!!!!!!

Szczegóły dostępne są na stronie: http://bip.piwturek.pl/wt/grypa-ptakow/9944,Komunikat-PLW-w-sprawie-stwierdzenia-pierwszych-przypadkow-wysoce-zjadliwej-gryp.html

 

POLECANY FOTOREPORTAŻ

Budowa kanalizacji w Grzymiszewie.

 

Termomodernizacja budynku po dwrocu.

 

Budowa punktu zbierania odpadów

 logii

facebook_page_plugin