Zarząd Województwa Wielkopolskiego ogłosił X edycję konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś".

piątek, 17, styczeń 2020
WOW logo 300x111
 
 
 Zarząd Województwa Wielkopolskiego ogłosił X edycję konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś".
 
 
 
 
 
Zarząd Województwa Wielkopolskiego ogłosił X edycję konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś", w ramach samorządowego programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020".
Celem konkursu jest wsparcie inicjatyw mieszkańców sołectw, uczestniczących w samorządowym programie „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013 – 2020", na rzecz rozwoju własnej miejscowości, opartych o oddolnie wypracowane koncepcje odnowy wsi.
Konkurs obejmuje wszystkie sołectwa (gminy) uczestniczące w programie.
Warunki udziału w konkursie “Pięknieje wielkopolska wieś”: --
-gmina ma prawo złożyć maksymalnie 3 wnioski o dofinansowanie projektów,
-sołectwo musi być uczestnikiem programu na dzień składania wniosku,
-wyklucza się składanie kilku projektów dotyczących tego samego sołectwa.
Terminy
-wnioski można składać do 25 lutego 2020 r. do godz. 15.30
-realizację zadania należy zakończyć do 16 listopada 2020 r.
 
 
Szczegółowe informacje są dostępne pod linkiem:

POLECANY FOTOREPORTAŻ

Budowa kanalizacji w Grzymiszewie.

 

Termomodernizacja budynku po dwrocu.

 

Budowa punktu zbierania odpadów

 logii

facebook_page_plugin